Přidávání nových kolegů a správa seznamu kolegů

Do seznamu kolegů můžete přidávat osoby, kolegy můžete spravovat pomocí skupin a můžete určit, komu se kolegové zobrazí.

V tomto článku

Základní informace

Přidání nového kolegy

Přidání určité osoby jako kolegy při návštěvě profilu této osoby

Přidání určité osoby jako kolegy ze svého osobního webu

Zobrazení nově navrhovaných kolegů

Přidání kolegy do nové skupiny

Přesunutí kolegy do jiné skupiny

Odebrání kolegy

Základní informace

Pokud přidáte osoby jako kolegy, můžete ve svém informačním kanálu sledovat jejich aktivity, například to, že byli povýšeni nebo že aktualizovali své profily. Jsou rovněž přidáni do vašeho seznamu Kolegové. Abyste mohli seznamem kolegů snadno procházet a spravovat jej, můžete kolegy uspořádat do skupin.

V počátečním nastavení je v seznamu Kolegové uveden váš nadřízený, všichni jeho přímí podřízení a všichni vaši přímí podřízení. V závislosti na nastavení vašeho osobního webu může seznam obsahovat také další kolegy, se kterými jste spolupracovali. Můžete přidat a spravovat další kolegy, se kterými často spolupracujete nebo se kterými chcete zůstat v kontaktu.

Pomocí kategorie ochrany osobních údajů Můj tým můžete řídit, kdo uvidí některé vaše osobní informace, například určité osobní údaje vašeho profilu, vaše členství nebo vaše kolegy. Můžete například chtít, aby vaše osobní telefonní číslo bylo k dispozici členům týmu, nikoli však všem kolegům. Do kategorie Můj tým můžete přidat osobu, která má jiného nadřízeného. Můžete například přidat někoho z jiného týmu, s kým úzce spolupracujete nebo koho dobře znáte.

Sdílení seznamu Kolegové s dalšími osobami v organizaci pomáhá budovat vztahy a rozšiřovat síť osobních kontaktů. Lidé, kteří navštíví váš osobní web, mohou zjistit, s kým spolupracujete a v jakém postavení. Díky těmto údajům budou moci nalézt kontakty a informace, které potřebují ke své práci.

Server SharePoint může pomocí e-mailové aplikace kompatibilní se službou SharePoint (například aplikace Microsoft Outlook) identifikovat osoby, kterým často posíláte poštu, a doporučit vám nové kolegy. Doporučení můžete zobrazit ze seznamu kolegů. Návrhy na nové kolegy můžete také přijímat e-mailem. Další informace o správě těchto možností nastavení naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání nového kolegy

Kolegy můžete na webu služby SharePoint vyhledávat mnoha způsoby. Můžete vyhledávat osoby nebo můžete kliknout na jméno osoby zobrazené jako odkaz – například když někdo změní dokument nebo označí odpovídající obsah.

Pokud vy i váš kolega používáte aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, která je kompatibilní se serverem SharePoint Server (například aplikaci Microsoft Office Communicator), můžete přejít na osobní web kolegy kliknutím na příkaz rozevírací nabídky.

Přidáte-li někoho jako kolegu, budou se jeho aktivity zobrazovat ve vašem informačním kanálu. Můžete také vidět aktivity osob, které nejsou vašimi kolegy – pokud označí obsah klíčovým slovem, které sledujete jako zájem.

Přidání určité osoby jako kolegy při návštěvě profilu této osoby

Pokud váš profil navštíví někdo, koho jste zatím neoznačili jako kolegu, objeví se pod jeho obrázkem profilu odkaz Přidat jako kolegu. Pokud jste již tuto osobu označili jako kolegu, odkaz Přidat jako kolegu se neobjeví.

 1. K nalezení osobního webu osoby použijte funkci vyhledávání, nebo pokud se jméno osoby zobrazí na vašem webu jako odkaz, klikněte na jméno.

 2. U obrázku osoby klikněte na položku Přidat jako kolegu.

 3. V části Přidat do skupiny vyberte možnost, zda přidat nebo nepřidat osobu do vašeho týmu. Pomocí kategorie ochrany osobních údajů Můj tým můžete svému týmu povolit přístup k určitým údajům, které nechcete dát k dispozici všem kolegům.

 4. V části Přidat do skupiny proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li kolegu přidat do stávající skupiny, klikněte na možnost Stávající skupina a v rozevíracím seznamu vyberte požadovanou skupinu. Skupiny umožňují uspořádat seznam kolegů a snadno jím procházet, jednotlivým skupinám však nelze přiřadit různé kategorie ochrany osobních údajů.

  • Chcete-li pro tohoto kolegu vytvořit novou skupinu, klikněte na možnost Nová skupina a zadejte název skupiny. Později můžete do této skupiny přidávat další kolegy.

 5. Pokud chcete, aby se tento kolega zobrazil pouze určitému okruhu osob, například jen vašemu nadřízenému nebo pouze vašim kolegům, vyberte v části Zobrazit v seznamu Zobrazit tohoto kolegu pro požadovanou kategorii ochrany osobních údajů.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání určité osoby jako kolegy ze svého osobního webu

Vaše stavová zpráva se zobrazuje ve veřejném zobrazení vašeho profilu a v informačním kanálu uživatelů, kteří sledují vaše aktivity.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Kolegové.

 3. Klikněte na možnost Přidat kolegy.

 4. Do pole v části Kolegové zadejte jméno osoby – více jmen oddělte středníky. Kliknutím na tlačítko Kontrola jmen Obrázek tlačítka zjistíte, zda se jméno osoby nachází v adresářové službě. Chcete-li osoby najít, klikněte na tlačítko Procházet Procházet .

 5. V části Přidat do skupiny vyberte možnost, zda přidat nebo nepřidat osobu do vašeho týmu. Pomocí kategorie ochrany osobních údajů Můj tým můžete svému týmu povolit přístup k určitým údajům, které nechcete dát k dispozici všem kolegům.

 6. V části Přidat do skupiny proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li kolegu přidat do stávající skupiny, klikněte na možnost Stávající skupina a v rozevíracím seznamu vyberte požadovanou skupinu. Skupiny umožňují uspořádat seznam kolegů a snadno jím procházet, jednotlivým skupinám však nelze přiřadit různé kategorie ochrany osobních údajů.

  • Chcete-li pro tohoto kolegu vytvořit novou skupinu, klikněte na možnost Nová skupina a zadejte název skupiny. Později můžete do této skupiny přidávat další kolegy.

  • Pokud chcete, aby se tento kolega zobrazil pouze určitému okruhu osob, například jen vašemu nadřízenému nebo pouze vašim kolegům, vyberte v části Zobrazit v seznamu Zobrazit tohoto kolegu pro požadovanou kategorii ochrany osobních údajů.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Tip :  Pokud vás určitá osoba přidá jako kolegu, můžete obdržet e-mailové oznámení obsahující odkaz, který vám umožní sledovat tuto osobu jako kolegu – včetně jejích aktivit.

Zobrazení nově navrhovaných kolegů

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Kolegové.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit návrhy.

 4. Zobrazí se dotaz, zda chcete zobrazovat návrhy z programů pro zasílání zpráv. Chcete-li přijímat návrhy založené na osobách, kterým často posíláte e-mailové zprávy, klikněte na možnost Ano.

 5. Chcete-li některé z navržených osob přidat jako kolegy, zaškrtněte políčka u jejich jmen a přidejte je stejným způsobem jako každého jiného kolegu.

Přidání kolegy do nové skupiny

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Kolegové.

 3. Zaškrtněte políčko u kolegy nebo kolegů, které chcete přidat do nové skupiny.

 4. V části Přidat do skupiny vyberte možnost, zda přidat nebo nepřidat osobu do vašeho týmu. Pomocí kategorie ochrany osobních údajů Můj tým můžete svému týmu povolit přístup k určitým údajům, které nechcete dát k dispozici všem kolegům.

 5. Vytvořte novou skupinu – klikněte na možnost Nová skupina a zadejte název skupiny.

 6. Pokud chcete, aby se tento kolega zobrazil pouze určitému okruhu osob, například jen vašemu nadřízenému nebo pouze vašim kolegům, vyberte v části Zobrazit v seznamu Zobrazit tohoto kolegu pro požadovanou kategorii ochrany osobních údajů.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Přesunutí kolegy do jiné skupiny

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Kolegové.

 3. Zaškrtněte políčko u kolegy nebo kolegů, které chcete přesunout do jiné skupiny.

 4. V části Přidat do skupiny vyberte možnost, zda přidat nebo nepřidat osobu do vašeho týmu. Pomocí kategorie ochrany osobních údajů Můj tým můžete svému týmu povolit přístup k určitým údajům, které nechcete dát k dispozici všem kolegům.

 5. Klikněte na možnost Stávající skupina a v rozevíracím seznamu vyberte požadovanou skupinu. Skupiny umožňují uspořádat seznam kolegů a snadno jím procházet, jednotlivým skupinám však nelze přiřadit různé kategorie ochrany osobních údajů.

 6. Pokud chcete, aby se tento kolega zobrazil pouze určitému okruhu osob, například jen vašemu nadřízenému nebo pouze vašim kolegům, vyberte v části Zobrazit v seznamu Zobrazit tohoto kolegu pro požadovanou kategorii ochrany osobních údajů.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání kolegy

Pokud začnete pracovat na jiném projektu nebo přejdete do jiného oddělení, můžete odebrat jména ze seznamu Kolegové. Ke všem jménům uvedeným v adresáři máte stále přístup, takže pokud změníte původní záměr, můžete odebrané jméno do seznamu kolegů snadno vrátit.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Kolegové.

 3. Zaškrtněte políčka u kolegů, které chcete odebrat.

 4. Klikněte na možnost Odebrat kolegy.

 5. Po zobrazení dotazu, zda chcete kolegu opravdu odebrat, klikněte na možnost Ano.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×