Přidávání informací ke kontaktu pomocí stránky Všechna pole

Ne všechna pole informací o kontaktu se vejdou na Formulář kontaktu. Chcete-li u kontaktu přidat nebo aktualizovat informace, můžete si všechna pole informací zobrazit v tabulce pomocí stránky Všechna pole. Jakmile přepnete zpět do formuláře kontaktu, aktualizovaný údaj bude k dispozici v příslušném poli.

Poznámka :  Pokud se aktualizované informace neobjeví ve formuláři kontaktu (například z důvodu omezení místa), jsou dostupné v seznamu v příslušné části formuláře kontaktu nebo v příslušné tabulce Všechna pole .

Přidávání nebo aktualizace kontaktních informací

 1. V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakt ve skupině Zobrazit na položku Všechna pole.

 2. V seznamu Nabídnout k výběru vyberte typ informací, které chcete přidat nebo změnit.
  Výběr typu informací, které chcete zadat na stránce Všechna pole

 3. Vyhledejte informace, které chcete přidat nebo změnit, ve sloupci Název a do sousedního sloupce Hodnota zadejte požadované informace.

 4. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka :  Chcete-li v zobrazení Všechna pole zobrazit otevřený kontakt vždy, klikněte na kartě Kontakt ve skupině Zobrazit na položku Obecné. Nové informace se ovšem neuloží, dokud v některém zobrazení nekliknete na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního pole

Nejste omezeni pouze poli uvedenými ve formuláři kontaktu. Chcete-li vytvořit pole definované uživatelem nebo vlastní pole kontaktu, postupujte následujícím způsobem:

 1. V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakt ve skupině Zobrazit na položku Všechna pole.

 2. V seznamu Nabídnout k výběru vyberte možnost Pole položky definovaná uživatelem.

 3. V dolní části kontaktního okna klikněte na položku Nové.

 4. V dialogovém okně Nové pole napište do pole Název název pole.

 5. V seznamech Typ a Formát vyberte požadované vlastnosti pole. Typy informací obsahují například text, číslo, datum/čas, ano/ne a klíčová slova. Příslušný formát závisí na vybraném typu.

Poznámka :  Chcete-li provést změny v poli definovaném uživatelem, klikněte na položku Vlastnosti a proveďte změny..

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×