Přidání zprávy do role přidružení v diagramu spolupráce

  1. V Diagram spolupráce poklepejte na obrazec Role přidružení, ke kterému chcete přidat zprávu.

  2. Zadejte název role přidružení a klepněte na položku Zprávy.

  3. Klepněte na tlačítko Nové. Zadejte název a výraz sekvence. Zvolte požadovaný stereotyp, směr a druh toku.

  4. U ploché zprávy nebo volání procedury klepněte na tlačítko Vlastnosti. Vyberte operaci, kterou má zpráva generovat. Pokud operace neexistuje, vytvořte ji klepnutím na tlačítko Nová.

    U asynchronní zprávy zvolte signál, který má zpráva generovat. Jestliže pro signál neexistuje příjem v třídění, na kterém je založena životnost objektu přijímajícího zprávu, vytvořte příjem klepnutím na tlačítko Nová.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×