Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování v Excelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Podmíněný formát lze využít k vizuálnímu zkoumání a analýze dat, k rozpoznání kritických problémů a k identifikaci vzorů a trendů.

V tomto článku

aktualizovat nebo odstranit obsah

Formátování buněk pomocí dvoubarevné škály

Formátování buněk pomocí tříbarevné škály

Formátování buněk pomocí datových pruhů

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Formátování buněk, které obsahují text, číslo, datum nebo časové hodnoty

Formátování hodnot zařazených jako první nebo poslední

Formátování jenom nadprůměrných nebo podprůměrných hodnot

Formátování jenom jedinečných nebo duplicitních hodnot

Určení buněk k formátování pomocí vzorce

Vyhledání buněk s podmíněným formátem

Změny podmíněných formátů

Zrušení podmíněných formátů

Další informace o podmíněném formátování

Tip : Pokud některé z buněk v oblasti, pro kterou chcete použít podmíněné formátování, obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se pro tyto buňky nepoužije. Pokud chcete mít jistotu, že se podmíněný formát pro tyto buňky použije, použijte pro vrácení jiné než chybové hodnoty funkci JE nebo CHYBHODN.

Formátování buněk pomocí dvoubarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcky pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Odstíny barev mohou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. V níže zobrazené škále zelené a žluté barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více žluté barvy.

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Barevné škály.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte dvoubarevnou škálu. Horní barva představuje vyšší hodnoty a dolní barva nižší hodnoty.

  Tip : Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná.

Formátování buněk pomocí tříbarevné škály

Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev můžou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy se dá třeba určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Barevné škály.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte tříbarevnou škálu. Horní barva představuje vyšší hodnoty, středová barva představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty.

  Tip : Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je tříbarevná.

Formátování buněk pomocí datových pruhů

Pomocí datové čáry lze zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datové čáry představuje hodnotu v buňce. Delší čára představuje vyšší hodnotu a kratší čára představuje nižší hodnotu. Datové čáry jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

Zde uvedený příklad využívá ke zvýraznění výrazných kladných a záporných hodnot datové pruhy. Datové pruhy můžete formátovat tak, aby začínaly uprostřed buňky a byly pro záporné hodnoty natažené doleva.

Datové pruhy, které zvýrazňují kladné a záporné hodnoty

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Datové pruhy a vyberte ikonu datového pruhu.

  Podmíněné formátování

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě tří ikon šipek představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Zde uvedený příklad pracuje s několika příklady sad ikon podmíněného formátování.

Různé sady ikon pro stejná data

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Sady ikon a vyberte sadu ikon.

  Podmíněné formátování

  Tip : Můžete se rozhodnout zobrazit ikony jenom pro buňky, které splňují určitou podmínku – třeba zobrazení ikony upozornění pro buňky, jejichž hodnota je nižší než kritická hodnota, a nezobrazení žádné ikony pro buňky, které tuto hodnotu překračují. Ikony se dají při nastavování podmínek v poli Nové pravidlo formátování skrýt výběrem možnosti Žádná ikona buňky v rozevíracím seznamu vedle ikony. Můžete taky vytvořit vlastní kombinaci sad ikon – třeba zelená (symbol zaškrtnutí), žlutá (semafor), červená (vlaječka).

Formátování buněk, které obsahují text, číslo, datum nebo časové hodnoty

Aby bylo možné snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, lze tyto určité buňky formátovat pomocí relačního operátoru. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, jichž máte na skladě méně než 10 kusů. Nebo na listu s přehledem maloobchodních prodejen lze zjistit všechny prodejny se ziskem vyšším než 10 % a objemem prodeje nižším než 1 000 000 Kč v Jihomoravském kraji.

Uvedený příklad pracuje s předdefinovanými kritérii podmíněného formátování, jako jsou Větší než nebo Prvních X %. To naformátuje města, která mají víc než 2 miliony obyvatel, se zeleným pozadím, a průměrné nejvyšší teploty mezi prvními 30 % s oranžovým pozadím.

Formátování ukáže města s více než 2 miliony obyvatel a nejvyššími teplotami mezi prvními 30 %

Poznámka : Pole v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky nelze podmíněně formátovat podle textu nebo kalendářního data, ale jen podle čísla.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Pravidla zvýraznění buněk.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, třeba Mezi, Rovná se nebo Datum nacházející se.

 4. Zadejte hodnoty, které se mají použít, a vyberte formát.

Formátování hodnot zařazených jako první nebo poslední

V oblasti buněk založené na vámi určených hraničních hodnotách lze najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v oddělení.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, jako například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Formátování pouze nadprůměrných nebo podprůměrných hodnot

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Nad průměrem nebo Pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

V uvedeném příkladu se ve sloupci Instruktor používá podmíněné formátování pro vyhledání instruktorů, kteří učí ve víc než jedné třídě (duplicitní jména instruktorů jsou zvýrazněná růžovou barvou). Hodnoty známek, které se ve sloupci Známka nacházejí jenom jednou (jedinečné hodnoty), jsou zvýrazněné zelenou barvou.

Hodnoty ve sloupci C, které nejsou jedinečné, jsou obarvené růžově, jedinečné hodnoty ve sloupci D jsou zelené

Poznámka : Pole v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Pravidla zvýraznění buněk.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Určení buněk k formátování pomocí vzorce

Vyžadujete-li složitější podmíněné formátování, můžete pro stanovení kritérií formátování použít logický vzorec. Můžete například porovnat hodnoty s výsledkem vráceným funkcí nebo vyhodnotit data v buňkách mimo vybranou oblast, například na jiném listu ve stejném sešitu.

 1. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Spravovat pravidla.

  Podmíněné formátování

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Pokud chcete změnit oblast buněk, dočasně skryjte dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro a vyberte novou oblast buněk. Potom vyberte ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a klikněte na Upravit pravidlo.

 3. V seznamu Vybrat typ pravidla klikněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

   Vzorec musí začínat znakem rovnítka (=) a musí vrátit logické hodnoty PRAVDA (1) nebo NEPRAVDA (0).

  2. Klikněte v pravé dolní části okna na Formát. Zobrazí se okno Formát buněk.

  3. Vyberte formát čísla, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, když hodnota buňky vyhovuje podmínce, a klikněte na OK.

   Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

   Příklad 1: Použití dvou podmíněných formátů s kritérii, která využívají testy A a NEBO   

   Ve zde uvedeném příkladu naformátuje první pravidlo dvě buňky zeleně, pokud jsou splněné obě podmínky. Pokud výsledkem tohoto testu není hodnota Pravda, pak když některá z podmínek vrátí hodnotu Nepravda, naformátuje druhé pravidlo tyto dvě buňky červeně.

   Buňky B4 a B5 splňují obě podmínky, proto jsou naformátované zeleně

   Kupec domu naplánoval ve svém rozpočtu zálohu až 75 000 Kč a měsíční splátku hypotéky 15 000 Kč. Pokud tyto požadavky splňuje záloha i měsíční platby, jsou buňky B4 a B5 naformátovány zeleně.

   Pokud záloha nebo měsíční splátka nesplňuje podmínky rozpočtu kupujícího, jsou buňky B4 a B5 naformátované červeně. Změňte některé hodnoty, třeba roční procentní úrokovou sazbu (APR), termín půjčky, zálohu nebo kupní cenu a sledujte, co se stane s podmíněně formátovanými buňkami.

   Vzorec pro první pravidlo (nastavuje zelenou barvu)

   =A(KDYŽ($B$4<=750000;1);KDYŽ(ABS($B$5)<=15000;1))

   Vzorec pro druhé pravidlo (nastavuje červenou barvu)

   =NEBO(KDYŽ($B$4>=750000;1);KDYŽ(ABS($B$5)>=15000;1))   Příklad 2: Vystínování každého druhého řádku pomocí funkcí MOD a ŘÁDEK    

   Podmíněný formát použitý na všechny buňky v tomto listu vystínuje každý druhý řádek v oblasti buněk modrou barvou. Můžete vybrat všechny buňky v listu kliknutím na čtvereček nad řádkem 1 a vlevo od sloupce A. Funkce MOD vrátí zbytek po dělení čísla (prvního argumentu) dělitelem (druhý argument). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo aktuálního řádku. Když vydělíte číslo aktuálního řádku číslem 2, zbytek bude pokaždé buď 0 (sudý řádek) nebo 1 (lichý řádek). Každý lichý řádek bude naformátován, protože číslo 0 představuje hodnotu NEPRAVDA a číslo 1 představuje hodnotu PRAVDA. Toto pravidlo používá následující vzorec: =MOD(ŘÁDEK();2)=1.

   Každý druhý řádek je vystínován modře

   Poznámka : Odkazy na buňky ve vzorci můžete zadat výběrem buněk přímo na listu nebo na dalších listech. Výběrem buněk na listu se vkládají absolutní odkazy na buňky. Pokud chcete, aby se odkazy na jednotlivé buňky ve vybrané oblasti v Excelu upravovaly, použijte relativní odkazy na buňky.

Hledání buněk s podmíněným formátem

Pokud list obsahuje jednu nebo víc buněk s podmíněným formátem, můžete je snadno vyhledat za účelem kopírování, změn nebo odstranění podmíněných formátů. Můžete použít příkaz Přejít na – jinak, jestliže chcete vyhledat buď jenom buňky s určitým podmíněným formátem, nebo všechny buňky s podmíněnými formáty.

Vyhledání všech buněk s podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku, která neobsahuje podmíněný formát.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Najít a vybrat > Podmíněné formátování.

Vyhledání buněk se stejným podmíněným formátem

 1. Klikněte na buňku obsahující podmíněný formát, který chcete vyhledat.

 2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Najít a vybrat > Přejít na – jinak.

 3. Klikněte na přepínač Podmíněné formáty.

 4. U možnosti Ověření dat klikněte na Stejné.

Změny podmíněných formátů

 1. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Spravovat pravidla.

  Podmíněné formátování

 2. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

  Pokud chcete změnit oblast buněk, dočasně skryjte dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro a vyberte novou oblast buněk. Potom vyberte ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

 3. Vyberte pravidlo a klikněte na Upravit pravidlo.

 4. Proveďte požadované změny.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněný formát, postupujte následujícím způsobem:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost Jedinečný nebo Duplicitní.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

Zrušení podmíněného formátování

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  V listu    

  1. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Vymazat pravidla.

  2. Klikněte na příkaz Celý list.

  V oblasti buněk, tabulce nebo kontingenční tabulce    

  1. Vyberte oblast buněk, tabulku nebo kontingenční tabulku, u které chcete zrušit podmíněné formátování.

  2. Klikněte na Domů > klikněte na šipku u možnosti Podmíněné formátování > Vymazat pravidla.

  3. Klikněte na Vybrané buňky, Tato tabulka nebo Tato kontingenční tabulka.

Informace o podmíněném formátování

Pomocí podmíněného formátování se dají získat vizuální odpovědi na konkrétní otázky o datech. Podmíněné formátování můžete použít pro oblast buněk, excelovou tabulku nebo sestavu kontingenční tabulky. Jestliže používáte podmíněné formátování v sestavě kontingenční tabulky, je třeba porozumět důležitým rozdílům, které tady existují.

Výhody podmíněného formátování

Kdykoli analyzujete data, kladete si často podobné otázky:

 • Kde jsou v přehledu zisků za posledních pět let výrazné odchylky?

 • Jaké trendy vykázal za poslední dva roky marketingový průzkum veřejného mínění?

 • Kdo má za tento měsíc prodeje za více než 500 000 Kč?

 • Jaké je celkové věkové rozvrstvení zaměstnanců?

 • U jakých produktů rostou tržby každoročně o víc než 10 %?

 • Kdo jsou nejlepší a nejslabší studenti prvního ročníku?

Pomocí podmíněného formátování lze na tyto otázky odpovědět, protože je možné snadno upozornit na zajímavé buňky nebo oblasti buněk, zvýraznit neobvyklé hodnoty a vizualizovat data užitím datových čar, barevné škály a sad ikon. Při použití podmíněného formátování se změní vzhled oblasti buňky v závislosti na podmínkách (nebo kritériích). Vyhovuje-li oblast buňky podmínce, zformátuje se dle podmínky. Nevyhovuje-li oblast buňky podmínce, nezformátuje se dle podmínky.

Řadit a filtrovat je možné podle formátu, včetně barvy pozadí buňky a barvy písma, bez ohledu na to, jestli jsou buňky formátované ručně nebo podmíněně. Následující příklad ukazuje podmíněné formátování, které používá barvy pozadí buněk, sadu ikon 3 šipek a datové pruhy.

Pozadí buněk, sady ikon a datové pruhy použité jako podmíněné formátování

Poznámka : Při vytváření podmíněného formátu je možné odkazovat pouze na jiné buňky stejného listu nebo, v určitých případech, na buňky listů ve stejném, právě otevřeném sešitu. Není možné používat podmíněné formátování u externích odkazů do jiného sešitu.

Podmíněné formátování kontingenčních tabulek

Podmíněné formátování v sestavě kontingenční tabulky se liší od podmíněného formátování v oblasti buněk nebo v tabulce aplikace Excel několika způsoby:

 • Jestliže změníte rozložení sestavy kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno, dokud nedojde k odebrání zdrojových dat.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti hodnot lze založit na hierarchii dat. Tento rozsah je určen všemi viditelnými podřízenými záznamy (na nižší úrovni hierarchie) nadřazeného záznamu (na vyšší úrovni hierarchie) v řádcích a jednom nebo více sloupcích, případně ve sloupcích a jednom nebo více řádcích.

  Poznámka : Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty: výběrem buněk, podle odpovídajícího pole a podle pole s hodnotou.

Výchozí způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot je výběr buněk. Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro v dialogovém okně Nové pravidlo formátování nebo Upravit pravidlo formátování se dá změnit způsob definování rozsahu na odpovídající pole nebo pole s hodnotou. Uvedené tři způsoby (Domů > Podmíněné formátování) poskytují větší pružnost při řešení vašich potřeb:

Definování rozsahu výběrem buněk:    Tento způsob použijte, pokud chcete vybrat:

 • Sadu sousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou všechny součty za produkty v jednom regionu

 • Sadu nesousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou součty za produkty pro různé regiony a různé úrovně hierarchie dat

Definování rozsahu podle pole s hodnotou:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot na všech úrovních hierarchie dat

 • Zahrnout mezisoučty a celkové součty

Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot pro jednu úroveň hierarchie dat.

 • Vyloučit mezisoučty

Ve výchozím nastavení je pravidlo založené na všech viditelných hodnotách, jestliže podmíněně formátujete pole v oblasti hodnot tak, abyste získali nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, případně hodnoty nad nebo pod průměrem. Pokud však definujete rozsah odpovídajícím polem (místo použití všech zobrazených hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

 • Sloupce a jeho nadřazeného řádkového pole

 • Řádku a jeho nadřazeného sloupcového pole

Podmíněné formáty použité na více listů

Podmíněné formátování lze použít na buňky, na které je odkazováno v jiném listu stejného sešitu. Tato schopnost neplatí mezi různými sešity.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Změny, vyhledání nebo zrušení možností v dialogovém okně pro podmíněné formáty

Správa priorit pravidel podmíněného formátování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×