Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Excel 2010 podmíněné formátování jsme vylepšili.
Vyzkoušejte Office 365!

Podmíněný formát lze využít k vizuálnímu zkoumání a analýze dat, k rozpoznání kritických problémů a k identifikaci vzorů a trendů.

V tomto článku

Informace o podmíněném formátování

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Formátování všech buněk pomocí tříbarevné škály

Formátování všech buněk pomocí datových čar

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Formátování buněk, které obsahují text, číslo, datum nebo časové hodnoty

Formátování hodnot zařazených jako první nebo poslední

Formátování pouze nadprůměrných nebo podprůměrných hodnot

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

Určení buněk k formátování pomocí vzorce

Vyhledání buněk s podmíněnými formáty

Zrušení podmíněného formátování

Informace o podmíněném formátování

Pomocí podmíněného formátování lze získat odpovědi na konkrétní otázky o datech. Podmíněné formátování můžete použít pro oblast buněk, tabulku aplikace Excel nebo kontingenční tabulku. Jestliže používáte podmíněné formátování v kontingenční tabulce, je třeba porozumět důležitým rozdílům, které zde existují.

Výhody podmíněného formátování

Kdykoli analyzujete data, kladete si často dotazy, jako například:

 • Kde existují výjimky v souhrnu zisků za uplynulých pět let?

 • Jaké trendy vykázal za poslední dva roky marketingový průzkum veřejného mínění?

 • Kdo prodal tento měsíc za více než 50 000 euro?

 • Jaké je celkové rozdělení zaměstnanců podle stáří?

 • U kterých produktů je meziroční výnos vyšší než 10 %?

 • Kteří studenti mají nejlepší a nejhorší prospěch v začátečnické třídě?

Pomocí podmíněného formátování lze na tyto otázky odpovědět, protože je možné snadno upozornit na zajímavé buňky nebo oblasti buněk, zvýraznit neobvyklé hodnoty a vizualizovat data užitím datových čar, barevné škály a sad ikon. Při použití podmíněného formátování se změní vzhled oblasti buňky v závislosti na podmínce (nebo kritériu). Vyhovuje-li oblast buňky podmínce, zformátuje se dle podmínky. Nevyhovuje-li oblast buňky podmínce, nezformátuje se dle podmínky.

Poznámka : Při vytváření podmíněného formátu je možné odkazovat na jiné buňky stejného listu, ale není možné se odkazovat na buňky jiného listu ve stejném sešitu ani používat externí odkazy na jiný sešit.

Podmíněné formátování kontingenčních tabulek

Podmíněné formátování v kontingenční tabulce se liší od podmíněného formátování oblasti buněk nebo tabulky aplikace Excel několika způsoby:

 • Jestliže změníte rozIožení kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno, dokud nedojde k odebrání zdrojových dat.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti hodnot můžete vycházet z hierarchie dat a je určený podle všechny viditelné podřízeným (nejbližší nižší úrovně v hierarchii) nadřazený objekt (další vyšší úroveň v hierarchii) na řádků pro jednoho nebo více sloupců nebo sloupce pro jeden nebo více řádků.

  Poznámka : Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti hodnot: výběrem buněk, odpovídajícím polem a hodnotou pole.

Výchozí způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot je výběrem buněk. Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek v dialogovém okně Nové pravidlo formátování nebo Upravit pravidlo formátování lze změnit způsob definování rozsahu odpovídajícím polem nebo hodnotou pole. Uvedené tři způsoby poskytují větší pružnost při řešení vašich potřeb:

Definování rozsahu výběrem buněk:    Tento způsob použijte, pokud chcete vybrat:

 • Sadu sousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou všechny součty za produkty jednoho regionu.

 • Sadu nesousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou součty za produkty pro různé regiony a různé úrovně hierarchie dat.

Definování rozsahu podle pole s hodnotou:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům.

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot na všech úrovních hierarchie dat.

 • Zahrnout mezisoučty a celkové součty.

Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům.

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot pro jednu úroveň hierarchie dat.

 • Vyloučit mezisoučty.

Ve výchozím nastavení je pravidlo založeno na všech viditelných hodnotách, jestliže podmíněně formátujete pole v oblasti hodnot tak, abyste získali nevyšší nebo nejnižší hodnoty, případně hodnoty nad nebo pod průměrem. Pokud však definujete rozsah odpovídajícím polem (místo všech zobrazených hodnot), můžete volitelně použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

 • Sloupce a nadřazeného řádkového pole.

 • Řádku a nadřazeného sloupcového pole.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální průvodce pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Odstíny barev mohou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. Ve škále zelené a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více červené barvy.

Problém: U žádné buňky v oblasti se nezobrazuje podmíněné formátování.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Barevné škály.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte dvoubarevnou škálu.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná. Horní barva představuje vyšší hodnoty a dolní barva nižší hodnoty.

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Dvoubarevná škála.

 7. Vyberte hodnoty Minimum a Maximum u položky Typ. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:     Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba vkládat hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:     Vyberte typ Číslo a poté zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty:     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnoty do polí Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu     Vyberte typ Percentil a vložte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátý nejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátý nejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

   Minimální a maximální hodnoty jsou minimální a maximální hodnoty v oblasti buněk. Ujistěte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než maximální hodnota.

   Můžete zvolit jiné hodnoty Minimum a Maximum u položkyTyp. Můžete třebačíslominimální a maximálníProcento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Minimum a Maximum, klepněte pod každou hodnotou na pole Barva a vyberte barvu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy.

  Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí tříbarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální vodítka, které vám pomohou porozumět distribuce dat a variant. Tříbarevná můžete porovnat oblast buněk pomocí gradace tři barvy. Odstínu barvy představuje vyšší nebo nižší hodnoty. Například v zelený, žlutý a červený barevná škála zadáte, že vyšší hodnoty buněk obsahuje nějaká zelenou barvu střední hodnoty buněk obsahuje nějaká žlutou barvu a nižší hodnoty buněk obsahuje nějaká červenou barvu.

Problém: U žádné buňky v oblasti se nezobrazuje podmíněné formátování.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Barevné škály.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte tříbarevné škály. Horní barva představuje vyšší hodnoty, barva Centrum představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je tříbarevná.

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Tříbarevná škála.

 7. Vyberte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Typ. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot     Vyberte hodnotu Střední bod.

   V tomto případě není třeba zadávat hodnoty Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času     Vyberte typ Číslo a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu     Vyberte typ Percentil a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

   Minimální, Střední bod a maximální hodnoty jsou poli minimum, střední bod a maximální hodnoty v oblasti buněk. Ujistěte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota Střední bod, který je menší než maximální hodnota zase.

   Můžete vybrat jiné Minimum, Střední bod a Maximum u položkyTyp. Můžete třeba minimálnípočet, Střední bodpercentilu a maximálníProcento.

   V mnoha případech nejlépe funguje výchozí hodnota Střední bod 50 procent, ale můžete upravit tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro pole Minimum, Střední bod a Maximum, klepněte pod každým polem na položku Barva a vyberte barvu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy.

  Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí datových čar

Pomocí datové čáry lze zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datové čáry představuje hodnotu v buňce. Delší čára představuje vyšší hodnotu a kratší čára představuje nižší hodnotu. Datové čáry jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

Problém: U žádné buňky v oblasti se nezobrazuje podmíněné formátování.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování. Klepněte na možnost Datové čáry a vyberte ikonu datové čáry.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Datová čára.

 7. Vyberte typ Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Typ. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot     Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě nezadávejte hodnoty Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času     Vyberte typ Číslo a zadejte hodnotu Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnotu Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu do polí Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátý nejvyšší percentil) datovou čarou určité velikosti a skupinu nízkých hodnot (například dvacátý nejnižší percentil) datovou čarou jiné velikosti, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a potom zadejte hodnoty do polí Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

   Poznámky : 

   1. Ujistěte se, že je hodnota Nejkratší čára nižší než hodnota Nejdelší čáry.

   2. Můžete vybrat jiné Nejkratší čára a Nejdelší čáratypu. Například, můžete zvolit Nejkratší čáračíslo a Nejdelší čáraprocent.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Nejkratší čára a Nejdelší čára, klepněte na pole Barva pruhu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy.

  Zvolená barva čáry se zobrazí v poli Náhled.

 9. Chcete-li zobrazit pouze datovou čáru bez hodnot v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze čáru.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Pomocí ikony pořizovat poznámky a klasifikovat dat do kategorií tři až pět odděleni mezní hodnota. Každá ikona představuje rozsahu hodnot. Například v sadě ikonu 3 šipkami zelená šipka nahoru představuje vyšší hodnoty žlutá boční šipka představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Problém: U žádné buňky v oblasti se nezobrazuje podmíněné formátování.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování. Klepněte na možnost Sady ikon a vyberte sadu ikon.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Sady ikon.

  1. Vyberte sadu ikon. Výchozí nastavení je 3 barvy semaforu (bez okraje). Počet ikon a výchozích operátorů porovnání, jakož i mezní hodnoty pro každou ikonu se mohou lišit v závislosti na sadě hodnot.

  2. Pokud chcete, můžete upravit relační operátory a prahové hodnoty. Výchozí rozsah hodnot u každé ikony je stejně velká, ale můžete upravit tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům. Ujistěte se, prahové hodnoty se v logické pořadí od nejvyšší po nejnižší odshora dolů.

  3. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Formátování hodnoty čísla, data nebo času     Vyberte typ Číslo.

   • Formátování procentuální hodnoty     Vyberte typ Procenta.

    Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

    Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

   • Formátování percentilu    Vyberte typ Percentil.

    Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

    Percentil je možné použít, když budete chtít vizualizace určité procento hodnoty (například 20 horní nebo dolní 20) a není poměrné rozdělení hodnot.

   • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a zadejte vzorec do obou polí Hodnota.

    Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

  4. Pokud chcete, aby první ikona představovala nižší hodnoty a poslední ikona představovala vyšší hodnoty, zaškrtněte políčko Obrátit pořadí ikon.

  5. Pokud chcete zobrazit pouze ikonu bez hodnoty v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze ikonu.

   Poznámky : 

   1. Možná bude třeba přizpůsobit šířku sloupce velikosti ikony.

   2. Existují tři velikosti ikony. Velikost na ikonu, která se zobrazí závisí na velikosti písma použitého v této buňce.

Začátek stránky

Formátování buněk, které obsahují text, číslo, datum nebo časové hodnoty

Snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, můžete formátovat tyto určité buňky na základě operátoru porovnání. Například v listu zásob řazená podle kategorie, můžete zvýraznit produkty s méně než 10 položek ve žluté. Nebo v úložišti maloobchodní souhrnné listu, můžete označit všechny obchody s zisků větší než 10 %, objemů prodeje menší než 100 000 Kč a země či oblast rovno "Jihovýchodní".

Poznámka : Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky nelze podmíněně formátovat podle textu nebo kalendářního data, ale jen podle čísla.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klikněte na příkaz Zvýraznit pravidla buněk.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte příkaz, který budete potřebovat, například mezi, Rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat pouze buňky obsahující následující položky.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v seznamu Formátovat pouze buňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování podle čísla, data nebo času     Vyberte položku Hodnota buňky, zvolte operátor porovnání a potom zadejte číslo, datum nebo čas.

   Vyberte například operátor je mezi a zadejte 100 a 200, nebo vyberte operátor je rovno a zadejte 1. 1. 2006.

   Můžete také zadat vzorec, který vrátí číslo, datum nebo časové hodnoty. Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce za následek bez formátování. Je dobré vzorec vyzkoušet v listu, abyste měli jistotu, že vzorec nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle textu     Vyberte možnost Určitý text, zvolte operátor porovnání a zadejte text.

   Vyberte například položku obsahuje a zadejte slovo stříbro nebo vyberte položku má na začátku a zadejte řetězec Tri.

   K hledanému řetězci jsou připojeny uvozovky, je možné používat zástupné symboly. Maximální délka řetězce je 255 znaků.

   Můžete také zadat vzorec, který vrátí text. Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce za následek bez formátování. Je dobré vzorec vyzkoušet v listu, abyste měli jistotu, že vzorec nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle data     Vyberte položku Data připadající na následující dny a zadejte porovnání data.

   Vyberte například možnost Včera nebo Příští týden.

  • Formátování prázdných a jiných než prázdných buněk     Vyberte možnost Prázdné buňky nebo Jiné než prázdné.

   Poznámka : Prázdná buňka je taková, která neobsahuje žádná data. Liší se od buňky, která obsahuje jednu či více mezer (ty jsou považovány za text).

  • Formátování buněk s chybovými a bezchybnými hodnotami     Vyberte možnost Chyby nebo Bez chyb.

   Chybovými hodnotami jsou: #####, #HODNOTA!, #DIV/0!, #NÁZEV?, #N/A, #REF!, #NUM!, a #NULL!.

 7. Chcete-li zadat formát, klepněte na tlačítko Format.

  Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

 8. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování hodnot zařazených jako první nebo poslední

Na základě hraniční hodnoty, kterou určíte, je možné v oblasti buněk najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v analýze zaměstnanců oddělení.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Nejpoužívanější či nejméně používaná pravidla.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte požadovaný příkaz jako například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. V případě potřeby změníte rozsah buněk, kliknutím na Sbalit Dialog Obrázek tlačítka v poli platí pro dočasně skrýt dialog, tak, že vyberete novou oblast buněk na listu a potom tak, že vyberete Rozbalit Dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Pole s hodnotou klikněte na tlačítko, všechny buňky < pole s hodnotou >.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty v rozsahu vyberte možnost Prvních nebo Posledních.

 7. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Zadejte počet prvních nebo posledních, zadejte číslo a potom zrušte zaškrtnutí políčka % Vybraná oblast. Platné hodnoty jsou 1 až 1000.

  • Zadejte procentuální hodnotu prvních nebo posledních, zadejte číslo a potom zaškrtněte políčko % vybrané oblasti. Platné hodnoty jsou 1 až 100.

 8. Pokud chcete můžete změňte použitý formát polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti každá skupina sloupců.

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti každá skupina řádků.

 9. Chcete-li zadat formát, klepněte na tlačítko Format.

  Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

 10. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování pouze nadprůměrných nebo podprůměrných hodnot

V oblasti buněk můžete najít hodnoty nad nebo pod průměrem nebo standardní odchylka. Například výše průměr ukazatele výkonu, můžete najít v roční revize výkon nebo vyhledejte vyráběných materiály, které spadají pod dvou směrodatné odchylky v hodnocení kvality.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Nejpoužívanější či nejméně používaná pravidla.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například nad průměrem nebo pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Můžete změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky pomocí tlačítka Možnosti použít pravidlo formátování.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klepněte na možnost Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které obsahují nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, vyberte nad nebo pod.

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které jsou vyšší (nebo nižší) než jedna, dvě nebo tři směrodatné odchylky, vyberte směrodatnou odchylku.

 7. Pokud chcete můžete změňte použitý formát polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti každá skupina sloupců.

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti každá skupina řádků.

 8. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 9. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

Poznámka : Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klikněte na příkaz Zvýraznit pravidla buněk.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost jedinečný nebo duplikovat.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Určení buněk k formátování pomocí vzorce

Vyžadujete-li složitější podmíněné formátování, můžete pro stanovení kritérií formátování použít logického vzorce. Můžete například porovnat hodnoty s výsledkem vráceným funkcí nebo vyhodnotit data v buňkách mimo vybranou oblast.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 3. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 4. V seznamu Vybrat typ pravidla klepněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

   Vzorec musí začínat rovnítko (=) a vzorec musí vrátit logická hodnota TRUE (1) nebo FALSE (0).

   Příklad 1: Použití jednoho podmíněného formátování s více kritérii a odkazy na buňky mimo oblast buněk.

   V tomto vzorci jeden podmíněné formátování s více kritérií použité v oblasti a1: a5 formátů buňky zelenou barvou, pokud průměrná hodnota pro všechny buňky v oblasti je větší než hodnota v buňce F1 a libovolnou buňku v oblasti minimální hodnota je větší než nebo rovná hodnotě v buňce G1. Buňky F1 a G1 jsou mimo oblast buněk, u kterých je použité podmíněné formátování. Funkce a kombinuje více kritérií a funkce průměr a MIN výpočtu hodnot.

Vzorec

Formát

=A(PRŮMĚR($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zelená barva buňky

Příklad 2: Vystínování každého druhého řádku pomocí funkcí MOD a ŘÁDEK.

Tento vzorec vystínování každého druhého řádku v oblasti buněk, barev modré buněk. Funkce MOD Vrátí zbytek po dělení čísla (první argument) tak, že dělitel (druhý argument). Funkce řádek vrátí číslo aktuálního řádku. Při dělení číslo aktuálního řádku 2 vždy uslyšíte 0 zůstatek za sudé číslo nebo zbytek 1 pro liché číslo. Protože 0 je NEPRAVDA a 1 je PRAVDA, je každý řádek s lichým číslem formátovaný.

Vzorec

Formát

=MOD(ŘÁDEK(),2)=1

Modrá barva buňky

 1. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 2. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

  Poznámka : Výběrem buněk přímo v listu můžete zadat odkazy na buňky. Výběrem buněk v listu vkládáte absolutní odkazy na buňky. Chcete-li, aby aplikace Microsoft Office Excel upravila odkazy pro každou buňku ve vybrané oblasti, použijte relativní odkazy na buňky.

Začátek stránky

Vyhledání buněk s podmíněnými formáty

Obsahuje-li list jednu či více buněk s podmíněným formátem, můžete je snadno vyhledat za účelem kopírování, změn nebo odstranění podmíněných formátů. Můžete použít příkaz Přejít na – jinak, jestliže chcete vyhledat buď pouze buňky s určitým podmíněným formátem, nebo všechny buňky s podmíněnými formáty.

Vyhledání všech buněk s podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku, která neobsahuje podmíněný formát.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klepněte na položku Podmíněné formátování.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Vyhledání buněk se stejným podmíněným formátem

 1. Klepněte na buňku obsahující formát, který chcete vyhledat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klepněte na možnost Přejít na.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na přepínač Podmíněné formáty.

 4. V části Ověření dat klikněte na možnost Stejné.

Začátek stránky

Zrušení podmíněného formátování

Proveďte jeden z následujících kroků:

List   

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Vymazat pravidla.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Klepněte na příkaz Celý list.

Oblast buněk, tabulka nebo kontingenční tabulka   

 1. Vyberte oblast buněk, tabulku nebo kontingenční tabulku, u které chcete odstranit podmíněné formátování.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Vymazat pravidla.

 3. V závislosti na předchozím výběru klepněte na příkaz Vybrané buňky, Tato tabulka nebo Tato kontingenční tabulka.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×