Přidání, změna, nebo odstranění komentáře v prezentaci

Komentář je poznámka, kterou lze přidat k písmenu nebo slovu na snímku nebo k celému snímku. Komentáře slouží k tomu, aby ostatní mohli provádět kontroly a poskytovat zpětnou vazbu k prezentacím, které jste vytvořili, nebo k tomu, abyste sami mohli poskytovat zpětnou vazbu k prezentacím svých kolegů.

V aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 lze komentáře přidávat, upravovat a odstraňovat. Chcete-li zobrazit stávající komentáře, můžete přecházet mezi komentáři.

Poznámka : Příkaz Odeslat na revizi není v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 k dispozici. Další informace o postupu odeslání prezentace vytvořené v aplikaci Office PowerPoint 2007 recenzentům naleznete v tématu Co se stalo s příkazem Odeslat na revizi?.

Co chcete udělat?

Přidání komentáře

Úprava komentáře

Odstranění komentáře

Přechod mezi komentáři

Karta Revize a komentáře

1. Karta Revize

2. Příkazy pro revize

3. Miniatura komentáře

4. Komentář

Přidání komentáře

 1. Na snímku, ke kterému chcete přidat komentář, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat komentář k textu nebo Objekt na snímku, vyberte daný text nebo objekt.

  • Pokud chcete přidat obecný komentář ke snímku, klepněte kdekoli na snímku.

 2. Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář.

 3. Zadejte své připomínky a poté klepněte mimo pole komentáře.

  Tip : K textu, objektu nebo snímku v prezentaci lze přidat více než jeden komentář.

Začátek stránky

Úprava komentáře

Recenzenti prezentace mohou provádět úpravy komentářů přidaných jinými recenzenty. Tím se změní barva miniatury komentáře a její iniciály se změní na iniciály aktuálního recenzenta.

 1. Klepněte na miniaturu komentáře (zobrazenou na předchozím obrázku jako číslo 3).

  Poznámky : 

  • Miniatura komentáře obvykle obsahuje iniciály osoby, která komentář původně přidala.

  • Pokud je miniatura komentáře skrytá, klepněte na kartě Revize ve skupině Komentář na tlačítko Zobrazit značku.

 2. Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Upravit komentář.

 3. Zadejte svůj komentář a klepněte mimo pole komentáře.

Začátek stránky

Odstranění komentáře

Recenzenti prezentace mohou odstranit komentáře přidané jinými recenzenty. Tím se změní barva miniatury komentáře a její iniciály se změní na iniciály aktuálního recenzenta.

 1. Klepněte na komentář, který chcete odstranit.

 2. Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Odstranit komentář.

Začátek stránky

Přechod mezi komentáři

 • Chcete-li přecházet mezi komentáři, klepněte na kartě Revize ve skupině Komentář na tlačítko Předchozí nebo Další.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×