Přidání, zkopírování nebo odstranění textového pole

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste mohli přidávat, kopírovat nebo odstranění textových polí v Excelu, Outlook, PowerPoint, Project nebo Word. Do textového pole můžete přidat text kdekoli v souboru. Můžete například vytvořit citace z vlastního textu nebo boční panely, které upoutání pozornosti na klíčové údaje.

Přidání textového pole

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Zkopírování nebo odstranění textového pole

Zkopírování textového pole

Odstranění textové pole

Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Tlačítko textové pole ve skupině Text

 2. Klikněte do listu a potom tažením vytvořte textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky : 

  • Chcete-li text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Možnosti ve skupině písmo

  • Klikněte na textové pole a po změně ukazatele myši na zkřížené šipky ( Čtyřsměrná šipka ) ho přetáhněte do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

Aplikace Outlook

 1. Klikněte do textu otevřené e-mailové zprávy.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole a potom na příkaz Nakreslit textové pole.

  Nabídka textové pole ve skupině Text

 3. Kliknutím a přetažením v textu zprávy vytvořte textové pole požadované velikosti.

 4. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Základní text na kartě Zpráva.

   Možnosti ve skupině základní Text

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka , přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Obtékání textu okolo textového pole můžete nastavit kliknutím na Možnosti rozložení Tlačítko Možnosti rozložení a zvolením možnosti ze seznamu.

   Možnosti rozložení textové pole

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Aplikace PowerPoint

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Tlačítko textové pole ve skupině Text

 2. Klikněte do prezentace a potom tažením nakreslete textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

Pokud nepoužíváte myš

 1. Stisknutím kombinace kláves ALT+V přejděte na kartu Vložení.

 2. Pomocí kláves se šipkami se přesuňte na tlačítko Textové pole.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER přidejte do snímku textové pole a potom zadejte text.

  Poznámky : 

  • Chcete-li text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Možnosti ve skupině písmo

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka , přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

Projekt

 1. V projektu s Ganttovým diagramem klikněte na kartu Formát a potom na Výkres.

 2. Klikněte na Textové pole a potom tažením v Ganttově diagramu vytvořte textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky : 

Začátek stránky

Aplikace Word

 1. Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na Textové pole. Vyberte jedno z předformátovaných textových polí v seznamu a klikněte na Nakreslit textové pole, případně na Další textová pole z webu Office.com, pokud chcete další možnosti.

  Tlačítko textové pole ve skupině Text

 2. Pokud kliknete na tlačítko Nakreslit textové pole, klikněte v dokumentu a potom tažením nakreslete textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

Pokud nepoužíváte myš

 1. Postupně stiskněte klávesy ALT a V a pak stiskněte klávesu X.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte textového pole, které chcete a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Zadávání ukončíte delším stisknutím klávesy ESC. Nyní můžete pokračovat v úpravě dokumentu.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Možnosti ve skupině písmo

   K formátování samotného textového pole, použijte příkazy na kontextové kartě Formát, který se objeví v části Nástroje kreslení při označení textového pole.

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka , přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazcezměnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

  • Pokud máte více textových polí, můžete je vzájemně propojit, aby text z jednoho pole pokračoval v druhém. Klikněte na některé z textových polí a na kartě Nástroje kresleníFormát ve skupině Text klikněte na tlačítko Propojit.

   Karta Nástroje kreslení – Formát na pásu karet Wordu 2010

Začátek stránky

Zkopírování textového pole

 1. Klikněte na ohraničení požadovaného textového pole.

 2. Stiskněte Ctrl+C.

  Poznámka : Ukazatel myši se při označování nesmí nacházet uvnitř textového pole, ale na jeho okraji. Pokud kliknete dovnitř textového pole, stisknutím kláves Ctrl+C zkopírujete text v poli namísto vlastního pole.

 3. Vyberte umístění a stisknutím Ctrl+V vložte textové pole.

Začátek stránky

Odstranění textového pole

 • Klikněte na ohraničení příslušného textového pole a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Ukazatel myši se při označování nesmí nacházet uvnitř textového pole, ale na jeho okraji. Pokud kliknete dovnitř textového pole, stisknutím klávesy DELETE odstraníte text v poli namísto vlastního pole.

Začátek stránky

Viz taky

Přidání zaškrtávacího políčka nebo přepínače v Excelu

Změny zaškrtávacích políček v aplikaci Word

Odstranění záhlaví a zápatí z jedné stránky

Odebrání nebo změna ohraničení textového pole nebo obrazce

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×