Přidání zástupného symbolu do rozložení

Zástupné symboly jsou pole s tečkovaným ohraničením, která obsahují obsah a která se nacházejí v rozložení snímku. Všechna předdefinovaná rozložení snímků obsahují zástupné symboly obsahu.

Zde je uveden příklad předdefinovaného rozložení snímku, které obsahuje zástupný symbol textu nadpisu, dva zástupné symboly textu podnadpisu a dva zástupné symboly, do nichž lze přidat základní text, tabulku, graf, obrázek SmartArt, obrázek nebo videoklip či zvukový klip.

Zástupné symboly v rozložení

Zástupné symboly je možné přidat do nestandardních oblastí prázdného rozložení snímku a přidáním vlastního textu výzvy můžete vyzvat uživatele k vložení určitého typu obsahu. Pokyny k přidání vlastního textu výzvy najdete v článku Vytvoření vlastního textu výzvy.

Důležité : Použijete-li rozložení pro jeden nebo více snímků v prezentaci a poté se vrátíte zpět a toto rozložení upravíte přidáním zástupného symbolu, vlastního textu výzvy nebo pomocí jiné akce změny rozložení, je třeba rozložení znovu použít na snímky tak, aby odpovídaly aktualizovanému rozložení. Další informace naleznete v tématu Úprava a opakované použití rozložení snímku.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na položku Předloha snímku.

 2. V podokně s předlohami a rozloženími snímků klikněte na rozložení, do kterého chcete přidat jeden nebo více zástupných symbolů.

 3. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Rozložení předlohy na tlačítko Vložit zástupný symbol a poté na požadovaný typ zástupného symbolu.

  Vložení zástupného symbolu

 4. Klikněte na požadované místo v rozložení a přetažením umístěte zástupný symbol.

 5. Chcete-li do rozložení přidat další zástupné symboly, opakujte kroky 2 až 4.

  Poznámka : Přidáváte-li zástupné symboly do rozložení a obsah v těchto zástupných symbolech změní účel rozložení, bude vhodné rozložení přejmenovat. Provedete to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na miniaturu rozložení snímku, kliknete na příkaz Přejmenovat rozložení, zadáte nový název a kliknete na tlačítko Přejmenovat.

 6. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Zavřít na možnost Zavřít zobrazení předlohy. Tak se vrátíte do normálního zobrazení.

 7. V seznamu miniatur snímků vyberte snímek, u kterého chcete znovu použít rozložení s nově přidanými zástupnými symboly.

 8. Na kartě Domů klikněte ve skupině Snímky na Rozložení a pak klikněte na upravené rozložení.

  Poznámky : 

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×