Přidání záhlaví ve Wordu

Záhlaví

Záhlaví

Jiné na první stránce

Jiné na první stránce

Ozdobné záhlaví, čísla stránek

Ozdobné záhlaví, čísla stránek

Hledáte něco jiného?

Hledáte něco jiného?

Přidání záhlaví

Záhlaví ve formátu APA obsahuje název dokumentu na každé stránce. Na titulní stránce je slovo Záhlaví umístěné před názvem.

Obrázek záhlaví ve Wordu

 1. Klikněte na Vložení > Záhlaví a pak zvolte Prázdné.

  prázdné záhlaví ve Wordu

 2. Na kartě Záhlaví a zápatí – Návrh , která se objeví, zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  Vytvoření jiného záhlaví na první stránce ve Wordu

 3. Na první stránce klikněte na oblast záhlaví a napište text Záhlaví: následovaný zkrácený názvem dokumentu (maximálně 50 znaků včetně mezer).

  Toto záhlaví se zobrazí jenom na první stránce.

 4. Stiskněte dvakrát klávesu Tab. Klikněte na kartu Vložení a na Číslo stránky > Aktuální umístění > Číslo ve formátu prostého textu.

  Vložení čísla stránky do záhlaví ve Wordu

 5. Na druhé stránce poklikejte na oblast záhlaví a napište zkrácený název dokumentu.

  Toto záhlaví bude na všech stránkách s výjimkou první.

 6. Stiskněte dvakrát klávesu Tab. Klikněte na kartu Vložení a na Číslo stránky > Aktuální umístění > Číslo ve formátu prostého textu.

Začátek stránky

Přidání záhlaví s jinou první stránkou

Ve formátu MLA se záhlaví na titulní stránce přeskočí a na všech dalších stránkách obsahuje vaše příjmení a číslo stránky.

Obrázek záhlaví s jinou první stránkou ve Wordu

 1. Klikněte na Vložení > Záhlaví a pak zvolte Prázdné.

  prázdné záhlaví ve Wordu

 2. Na kartě Záhlaví a zápatí – Návrh , která se objeví, zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  Vytvoření jiného záhlaví na první stránce ve Wordu

  V záhlaví na první stránce nepište žádný text. Název můžete místo toho přidat do textu dokumentu.

 3. Na druhé stránce poklikejte na oblast záhlaví a dvakrát stiskněte klávesu Tab. Napište svoje příjmení a stiskněte klávesu Mezerník.

 4. Klikněte na kartu Vložení a na Číslo stránky > Aktuální umístění > Číslo ve formátu prostého textu.

  Vložení čísla stránky do záhlaví ve Wordu

  Tento text bude na všech stránkách s výjimkou první.

Začátek stránky

Přidání ozdobného záhlaví s čísly stránek

Pokud byste chtěli přidat záhlaví, díky kterému váš dokument vynikne, můžete zvolit jeden z efektních návrhů obsažených ve Wordu.

Obrázek ozdobného záhlaví ve Wordu

 1. Klikněte na Vložení > Záhlaví a pak zvolte Faseta (lichá stránka).

  Přidání jiné stránky s lichým číslem ve Wordu

 2. Poklikejte na záhlaví na první stránce a napište název svého dokumentu.

  Tento text bude na všech stránkách s lichými čísly.

 3. Posuňte se dolů na druhou stránku. Klikněte na Vložení > Záhlaví a pak zvolte Faseta (sudá stránka).

  Přidání jiné stránky s lichým číslováním do záhlaví Wordu

 4. Potom poklikejte na záhlaví na první stránce a napište název dokumentu.

  Vložení čísla stránky do záhlaví ve Wordu

  Tento text bude na všech stránkách se sudými čísly.

Začátek stránky

Hledáte něco jiného?

Vzhled záhlaví můžete přizpůsobit pomocí možností v nabídce Záhlaví.

 1. Klikněte na Vložení > Záhlaví a vyberte styl, který chcete použít.

  Vložení záhlaví ve wordovém dokumentu

 2. Přidejte text záhlaví a vyberte ho.

 3. Klikněte na kartu Domů a změňte písmo, velikost písma a barvu záhlaví.

 4. Pokud byste chtěli přidat čísla stránek, klikněte na kartu Záhlaví a zápatí – Návrh a klikněte na Číslo stránky.

  Vložení čísla stránky do záhlaví ve Wordu

  Poznámka : Na kartě Záhlaví a zápatí – Návrh můžete taky vybrat jinou první stránku, rozdílné liché a sudé stránky a změnit umístění textu v záhlaví.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×