Přidání záhlaví nebo zápatí nebo jejich odebrání

Pomocí nástroje Záhlaví a zápatí můžete na kterékoli stránce předlohy vytvářet záhlaví a zápatí. Ta mohou obsahovat automaticky generovaná čísla stránek, údaje o aktuálním datu a čase, Vložený objekt nebo libovolný požadovaný text, například záhlaví kapitol nebo nápisy bulletinů.

Přidání záhlaví nebo zápatí na jednostránkovou stránku předlohy

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Záhlaví a zápatí.

  Aplikace Publisher přepne do zobrazení stránky předlohy, na níž se zobrazí pole záhlaví nebo zápatí společně s Panel nástrojůZáhlaví a zápatí.

 2. Na panelu nástrojů vyberte požadované možnosti, zadejte požadovaný text záhlaví nebo zápatí a poté pro tento text použijte nastavení písma a odstavce.

 3. Na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí klepněte na tlačítko Zavřít.

Přidání záhlaví nebo zápatí na dvoustránkovou stránku předlohy

Záhlaví a zápatí můžete přidat na protilehlé stránky, když je přidáte na jednostránkovou stránku předlohy a poté ji změníte na dvoustránkovou stránku předlohy.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

 2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na šipku vedle jednostránkové stránky předlohy, kde chcete vytvořit protilehlá záhlaví a zápatí, a poté klepněte na příkaz Upravit.

 3. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Záhlaví a zápatí.

  Na stránce předlohy se zobrazí pole záhlaví a zápatí společně s Panel nástrojůZáhlaví a zápatí.

 4. Na panelu nástrojů vyberte požadované možnosti, zadejte požadovaný text záhlaví nebo zápatí a poté pro tento text použijte nastavení odstavce.

 5. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na šipku vedle stránky předlohy, kterou upravujete, a poté klepněte na příkaz Změnit na dvoustránkové zobrazení.

  Nyní můžete upravit záhlaví a zápatí na obou stránkách dvoustránkové stránky předlohy.

 6. Na panelu nástrojů Upravit stránky předlohy klepněte na příkaz Zavřít zobrazení předlohy.

Skrytí záhlaví nebo zápatí na některé stránce

Záhlaví nebo zápatí na některé stránce můžete skrýt, když vytvoříte duplicitní stránku předlohy, odstraníte z ní záhlaví nebo zápatí a použijete ji pro stránku publikace, na které chcete mít skryté záhlaví nebo zápatí.

 1. Vytvořte duplicitní stránku předlohy, která obsahuje záhlaví a zápatí, které chcete skrýt.

  Jak?

  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Stránka předlohy.

  2. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na šipku vedle stránky předlohy, kterou chcete duplikovat, a poté klepněte na příkaz Duplikovat.

  3. V dialogovém okně Duplikovat stránku předlohy proveďte jednu nebo více následujících akcí:

   • Do pole ID stránky (1 znak) zadejte jednoznakový identifikátor nové stránky předlohy. Může jím být libovolný jeden znak v kódování Unicode.

   • Do pole Popis zadejte stručný popis nové stránky předlohy.

    Poznámka : Z tohoto popisu se zobrazí maximálně 40 znaků.

   • Klepněte na tlačítko OK.

 2. Odstraňte obsah záhlaví nebo zápatí na duplicitní stránce předlohy.

 3. Použijte duplicitní stránku předlohy pro stránku v publikaci.

  Jak?

  1. V podokně úloh Upravit stránky předlohy klepněte na příkaz Zobrazit stránky publikace.

   Podokno úloh se přepne do podokna Použít stránku předlohy.

  2. Přejděte na stránku, pro kterou chcete použít stránku předlohy.

  3. V podokně úkolů Použít stránku předlohy vyberte v okně pod ikonou stránky stránku předlohy, kterou chcete použít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×