Přidání webových výkresů založených na datech do řídícího panelu pomocí aplikace Visio Web Access

AF101847473

Obrazce v diagramech aplikace Visio lze propojit s daty a nastavit tak, aby se změna podkladových dat vizuálně projevila. Obrazec může například znázorňovat aktuální počet jednotek v určité fázi procesu nebo může při překročení nebo nedosažení určité mezní hodnoty změnit barvu. Tento typ vizuálního znázornění dat usnadňuje rychlou kontrolu zprávy o stavu na řídicím panelu.

Při publikování diagramu ve formě webového výkresu lze přidat webovou část aplikace Visio Web Access, která zobrazí diagram na řídicím panelu. Informace o publikování diagramu ve službě SharePoint ve formě webového diagramu naleznete v tématu Publikování diagramů v knihovně služby SharePoint.

Vytvoření webového diagramu s připojenými daty

Chcete-li vytvořit diagram, propojit jej s daty a uložit jako webový výkres, je nutné použít aplikaci Visio 2010 Professional nebo Premium. Informace o připojení diagramu k datům naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Velká část procesu vytvoření diagramu a jeho připojení k externím zdrojům dat je pro webové i standardní diagramy shodná. Existují však určité výjimky v podporovaných zdrojích dat a typech diagramů.

Podporované zdroje dat

Ve výchozím nastavení lze použít následující zdroje dat:

  • Sešity aplikace Excel hostované na webu služby SharePoint

  • Tabulky a zobrazení serveru SQL Server (SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • Seznamy služby SharePoint

  • Zdroje dat s rozhraním OLEDB/ODBC

Aplikace Microsoft Access

Připojení ke zdrojům dat aplikace Microsoft Access nejsou při publikování diagramu jako webového diagramu zachována.

Aplikace Microsoft Excel

Sešity aplikace Excel jsou jako zdroje dat podporovány, je však třeba uložit sešit na web služby SharePoint, který je hostitelem daného webového diagramu.

Kontingenční diagramy a diagramy časové osy

Kontingenční diagramy nebo diagramy časové osy je možné publikovat jako webové výkresy, dojde však k jejich odpojení od zdrojů dat a nelze je tedy aktualizovat.

Poradce při potížích

Je nutné zajistit, aby měl každý uživatel, který bude diagram používat, potřebná přístupová práva ke zdroji dat. Pokud diagram používá jako zdroj dat seznam služby SharePoint, musí mít každý, kdo chce diagram zobrazit, také oprávnění k zobrazení příslušného seznamu dat. Jinak nebudou data zobrazena.

Pokud diagram s připojenými daty nepracuje podle očekávání, pravděpodobně bude muset správce služby SharePoint změnit konfiguraci. Potřebné informace správce nalezne na webu Microsoft TechNet.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×