Přidání vzorce k ovládacímu prvku

V šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 lze použít vzorec pro vytvoření nové hodnoty pole a zobrazit tuto hodnotu v ovládacím prvku Vazba s tímto polem. Vzorec je výraz jazyka XPath, který je se skládá z hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů používaných při výpočtu a zobrazení jiných hodnot.

Ve většině případů lze vzorec vložit pomocí dialogového okna Vložit vzorec, které je přístupné prostřednictvím vlastností pole nebo ovládacího prvku. Toto dialogové okno umožňuje správně vložit pole a funkce do vzorce a zkontrolovat, zda je vzorec správný. Pokud ovládáte jazyk XML Path Language (XPath), můžete v tomto dialogovém okně upravit výraz jazyka XPath pro vzorec.

V tomto článku:

Co je vzorec

Přidání vzorce k ovládacímu prvku

Úpravy výrazu jazyka XPath pro vzorec

Co je vzorec

Vzorec je výraz jazyka XPath sestávající z hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů používaných k výpočtu a zobrazení jiných hodnot. Vzorce lze používat k provádění následujících úkolů:

 • Výpočet matematických hodnot z hodnot zadaných při návrhu šablony formuláře nebo z hodnot, které uživatelé zadávají do ovládacích prvků při vyplňování formulářů založených na šabloně formuláře

 • Zobrazení konkrétních dat a časů

 • Zobrazení hodnot, které uživatelé zadávají do jednoho ovládacího prvku v jiném ovládacím prvku

 • Nastavení výchozí hodnoty pole nebo ovládacího prvku

 • Spuštění pravidla na základě hodnoty vypočtené pomocí vzorce

Každý výraz v jazyce XPath, který se používá ve vzorci, je kombinací hodnot, funkcí a operátorů, které se vyhodnotí na jednu hodnotu. Vzorec může obsahovat několik výrazů. Vzorec si lze představit jako větu sestavenou z jedné či více frází, přičemž každá fráze představuje ve vzorci jeden výraz.

Vztah mezi vzorcem a výrazem znázorňuje následující obrázek.

Diagram znázorňující vztah mezi vzorci a výrazy

Funkce je výraz, který vrací hodnotu založenou na výsledcích výpočtu. Hodnoty použité ve funkcích se označují jako argumenty. Můžete používat standardní funkce v jazyce XPath 1.0, které jsou součástí aplikace InfoPath, i funkce specifické pro aplikaci InfoPath. Odkazy na další informace o funkcích aplikace InfoPath získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání vzorce k ovládacímu prvku

 1. Poklepejte na ovládací prvek, ve kterém chcete vzorec vytvořit.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Chcete-li vzorec vytvořit pomocí vlastností pole, klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné pole v podokně úloh Zdroj dat a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Pokud chcete do vzorce vložit pole nebo skupinu, klepněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na požadované pole nebo skupinu.

 5. Pokud chcete do vzorce vložit funkci, klepněte na tlačítko Vložit funkci, a potom v dialogovém okně Vložit funkci vyberte požadovanou funkci.

  Tip : Jestliže funkce vyžaduje parametry, vyberte funkci v dialogovém okně Vložit funkci, klepněte na tlačítko OK a poté v poli Vzorec v dialogovém okně Název ovládacího prvku vlastnosti poklepejte na funkci, kterou jste přidali a klepněte na pole nebo skupinu. Odkazy na další informace o funkcích naleznete v části Viz také.

 6. Chcete-li do vzorce vložit hodnotu nebo matematický operátor, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace do pole Vzorec.

  Seznam matematických operací

  Operace

  Symbol

  Sčítání

  +

  Odčítání

  -

  Násobení

  *

  Dělení

  /

  Poznámka : Jestliže vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je před a za tímto operátorem mezera. Pokud před a za operátorem dělení není mezera, aplikace InfoPath může znak „/“ interpretovat jako oddělovač kroků umístění jazyka XPath místo jako operátor dělení.

  Tip : Matematické vzorce jsou obvykle závislé na celočíselných nebo desetinných hodnotách zadaných jako argumenty. Jestliže chcete zabránit prázdným hodnotám ve vzorci, zaškrtněte v dialogovém okně Možnosti formuláře na kartě Upřesnit políčko Považovat prázdné hodnoty za nulové.

 7. Chcete-li ověřit, zda má vzorec správnou syntaxi, klikněte v dialogovém okně Vložit vzorec na tlačítko Ověřit vzorec.

  Vzorec obsahuje jednu či více chyb

  Chcete-li zobrazit chyby ve vzorci, v dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti. Zde jsou některé návrhy řešení chyb:

  • Používáte-li ve vzorci funkci, ověřte, zda používáte pro funkci správné argumenty. Některé funkce vyžadují pole a skupiny, zatímco jiné vyžadují jako argumenty zadané hodnoty. Odkazy na další informace o funkcích naleznete v části Viz také.

  • Chcete-li se ujistit, že je vzorec zadán správně, odstraňte jej a znovu zadejte.

 8. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Úpravy výrazu jazyka XPath pro vzorec

Pokud jazyk XPath ovládáte, můžete výraz jazyka XPath pro vzorec upravit přímo v dialogovém okně Vložit vzorec. Výraz XPath je také možné upravit prostřednictvím vlastností příslušného ovládacího prvku (ovládací prvky Textové pole, Pole s formátovaným textem a Výběr data) nebo vlastností pole.

 1. Poklepejte na ovládací prvek obsahující výraz, který chcete upravit.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Chcete-li výraz jazyka XPath upravit pomocí vlastností pole, klepněte pravým tlačítkem myši na pole v podokně úloh Zdroj dat a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vložit vzorec zaškrtněte políčko Upravit výraz XPath (upřesnit).

  Vzorec se změní ve výraz jazyka XPath pro vzorec.

 5. V poli Vzorec upravte daný výraz jazyka XPath pro vzorec. Chcete-li do výrazu zahrnout pole, skupiny a funkce, klepněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu nebo Vložit funkci.

 6. Chcete-li zkontrolovat syntaxi vzorce, v dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Ověřit vzorec.

  Vzorec obsahuje jednu či více chyb

  Chcete-li zobrazit chyby ve vzorci, v dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti. Zde jsou některé návrhy řešení chyb:

  • Používáte-li ve vzorci funkci, ověřte, zda používáte pro funkci správné argumenty. Některé funkce vyžadují pole a skupiny, zatímco jiné vyžadují jako argumenty zadané hodnoty. Odkazy na další informace o funkcích naleznete v části Viz také .

  • Chcete-li se ujistit, že je vzorec zadán správně, odstraňte jej a znovu zadejte.

 7. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×