Přidání vrstvy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na možnost Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy klikněte na tlačítko Nová.

 3. Zadejte název vrstvy a klikněte na tlačítko OK.

 4. V řádku odpovídajícím nové vrstvě zaškrtněte v jednotlivých sloupcích políčka vlastností, které má vrstva mít.

Pomocí vrstev lze uspořádat související obrazce na stránce výkresu. Vrstva představuje pojmenovanou kategorii obrazců. Po přiřazení obrazců k různým vrstvám můžete podle vlastního výběru zobrazovat, tisknout a uzamykat různé kategorie obrazců, přiřazovat jim barvy a určovat, zda je možné k obrazcům ve vrstvě přichycovat a připevňovat objekty.

Například při kresbě rozložení kanceláře můžete přiřadit zdi, dveře a okna k jedné vrstvě, elektrické zásuvky ke druhé vrstvě a nábytek ke třetí vrstvě. Při práci s obrazci elektrického systému pak můžete ostatní vrstvy uzamknout, abyste měli jistotu, že nedojde k náhodné změně uspořádání zdí nebo nábytku.

Každá stránka výkresu může mít vlastní sadu vrstev.

Poznámky : 

 • Při vytvoření nové vrstvy je vrstva přidána pouze na aktuální stránku, nikoli na všechny stránky v souboru.

 • Obdobně při vytvoření nové stránky nedědí nová stránka vrstvy z předchozí stránky. Je nutné definovat všechny vrstvy, které u nové stránky požadujete.

 • Při kopírování obrazce s přiřazením do vrstev z jedné stránky na jinou, ať už v rámci výkresu nebo mezi výkresy, je vrstva přidána k nové stránce. Pokud již stránka obsahuje vrstvu se stejným názvem, je obrazec přidán k již existující vrstvě.

Přiřazení obrazce k vrstvě

Obrazec můžete přiřadit k několika vrstvám nebo také k žádné vrstvě. Mnoho obrazců je již k vrstvám přiřazeno, a proto se při jejich umístění na stránku přidá na tuto stránku také odpovídající vrstva.

 1. Vyberte obrazec.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na příkaz Přiřadit vrstvě.

 3. V dialogovém okně Vrstva klikněte na vrstvu, ke které chcete obrazec přiřadit.

Poznámka : Chcete-li přiřadit obrazec k více vrstvám, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé vrstvy.

Aktivace jedné a více vrstev

Při přidávání obrazců na stránku představuje aktivace vrstev rychlý způsob přiřazování obrazců k vrstvám. Pokud není obrazec již přiřazen k vrstvě, je při přidání automaticky přiřazen k aktivní vrstvě.

Chcete-li například do výkresu rozložení kanceláře přidat obrazce elektrického vedení, aktivujte vrstvu elektrického vedení. Všechny později přidané obrazce budou přiřazeny k vrstvě elektrického vedení. Při přidávání oken můžete jako aktivní označit vrstvu zdí.

Můžete určit více než jednu aktivní vrstvu. Obrazce, které přidáte na stránku, budou automaticky přiřazeny k aktivním vrstvám.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zaškrtněte políčko ve sloupci Aktivní u každé vrstvy, kterou chcete aktivovat.

  Vrstva nebo vrstvy jsou aktivní pro aktuální stránku.

Poznámka : Není možné aktivovat vrstvu, která je chráněna proti úpravám.

Přejmenování vrstvy

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete přejmenovat, a klikněte na tlačítko Přejmenovat.

 3. Zadejte nový název a pak dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Vrstva je přejmenována na aktuální stránce. Nedojde ke změně ani přesunutí obrazců ve vrstvě.

Odstranění vrstvy

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zkontrolujte, zda jsou obrazce přiřazeny k vrstvě.

 3. Obsahuje-li vrstva obrazce, přiřaďte je k jiné vrstvě následujícím postupem:

  1. Zavřete dialogové okno Vlastnosti vrstvy kliknutím na tlačítko OK.

  2. Vyberte obrazce, které chcete znovu přiřadit.

  3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na příkaz Přiřadit vrstvě.

  4. V dialogovém okně Vrstva klikněte na vrstvu, ke které chcete obrazec přiřadit.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Vrstvy a vyberte možnost Vlastnosti vrstvy.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat.

Tip : Chcete-li odstranit všechny nepoužívané vrstvy, zaškrtněte v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy políčko Odebrat vrstvy, na které neexistuje odkaz a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení nebo skrytí vrstvy

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Viditelné, nebo je naopak zaškrtněte, a to u každé vrstvy, kterou chcete skrýt, respektive zobrazit.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×