Přidání volného objektu

Volný tvar a jiné kresby můžete přidat pouze do grafu. Do datového listu je přidat nelze.

  1. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na nabídku Automatické tvary a potom nastavte ukazatel myši na příkaz Čáry.

  2. Klepnutí na tlačítko Volný tvar  Button image můžete nakreslit objekt se zakřivenými nebo přímými úseky. Tažením nakreslíte volné tvary, klepnutím a posunutím myši nakreslíte přímé čáry.

    Jestliže chcete, aby objekt vypadal jako kresba perem, klepněte na tlačítko Klikyháky Buttom image .

  3. Chcete-li tvar ukončit a nechat ho otevřený, poklepejte na jeho libovolný bod.

    Tvar uzavřete klepnutím těsně vedle jeho počátečního bodu.

Tip: Po dokončení volného tvaru můžete uzavřít otevřený tvar nebo otevřít uzavřený tvar. Klepněte na tvar pravým tlačítkem myši a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Uzavřít křivku nebo Otevřít křivku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×