Přidání vodoznaku, který se zobrazí na všech stránkách

V aplikaci Microsoft Publisher 2010 můžete napodobit průsvitnost tradičního vodoznaku tak, že na pozadí stránky přidáte text nebo obrázky.

Co chcete udělat?

Přidání textového vodoznaku

Přidání grafického vodoznaku

Nastavení rámečku

Přidání obrázku

Vložení klipartu

Vložení obrázku ze souboru v počítači

Formátování obrázku

Přidání vodoznaku s objektem WordArt

Přidání různých vodoznaků do sady stránek

Přidání textového vodoznaku

Tato jednoduchá technika vám pomůže přidat do stránek publikace upozornění jako koncept či vzorek.

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na tlačítko Stránky předlohy, přejděte na název stránky předlohy, ke které chcete přidat vodoznak, a poté klikněte na příkaz Upravit stránky předlohy.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Nakreslit textové pole  Obrázek tlačítka .

 3. Kliknutím na stránce předlohy vytvořte textové pole.

 4. Zadejte požadovaný text a poté jej vyberte.

 5. Na kartě Nástroje textového pole klikněte ve skupině Písmo v rozevírací nabídce Barva písma na položku Efekty výplně.

 6. V dialogovém okně Efekty výplně klikněte na odstín požadované barvy o sytosti 30 procent nebo nižší.

  Poznámka : Barvu můžete změnit tak, že kliknete na šipku vedle možnosti Základní barva a vyberete některou z dostupných možností.

  Tip : Chcete-li napodobit tradiční vodoznak, vyberte ve skupině Efekty možnost Reliéf nebo Ryté.

 7. Chcete-li se vrátit ke stránkám publikace, klikněte na kartě Stránka předlohy na tlačítko Zavřít stránku předlohy.

Začátek stránky

Přidání grafického vodoznaku

Obrázky, od drobných až po celostránkové, slouží jako vhodné pozadí pro text, jehož barva v celém rozsahu kontrastuje s barvami obrázku. Můžete použít obrázek, klipart nebo jiný prvek, například logo společnosti. Nejprve přidejte na stránku rámeček. Obrázek poté vložíte do rámečku a nakonec jej naformátujete.

Nastavení rámečku

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na tlačítko Stránky předlohy, přejděte na název stránky předlohy, ke které chcete přidat vodoznak, a poté klikněte na příkaz Upravit stránky předlohy.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Zástupný symbol obrázku.

 3. Přetažením úchytů pro změnu tvaru můžete prázdný rámeček upravit na požadovanou velikost.

  Rozměr čtverce, který vytvoříte, určuje delší stranu obrázku. Obrázek vložený do rámečku se přizpůsobí tak, aby jeho delší strana odpovídala hraně rámečku.

Přidání obrázku

Obrázek přidáte pomocí jednoho z následujících postupů:

Vložení klipartu

 1. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Klipart.

 2. V podokně Klipart zadejte do pole Hledat hledaný výraz a klikněte na tlačítko Hledat.

 3. Kliknutím na některý ze zobrazených klipů jej vložíte do publikace.

  Poznámka :  Obrázek se přidá do zástupného symbolu obrázku pomocí funkce Výplň nástroje Oříznutí. Další informace o oříznutí najdete v tématu Oříznutí obrázků.

Vložení obrázku ze souboru v počítači

 1. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Obrázek.

 2. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, a kliknutím soubor s obrázkem vyberte.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek Vložený objekt, klikněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li obrázek Propojený objekt se souborem obrázku na pevném disku, klikněte na šipku vedle tlačítka Vložit a poté klikněte na příkaz Připojit k souboru.

   Poznámka :  Obrázek se přidá do zástupného symbolu obrázku pomocí funkce Výplň nástroje Oříznutí. Další informace o oříznutí najdete v tématu Oříznutí obrázků.

Formátování obrázku

Chcete-li omezit zdůraznění obrázku, aby nerušil při prohlížení objektů na stránkách publikace, upravte v něm barvy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a v místní nabídce klikněte na příkaz Formát obrázku.

 2. Klikněte na kartu Obrázek a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zesvětlit:    Chcete-li rovnoměrně zesvětlit všechny barvy, klikněte v části Vzhled obrázku v seznamu Barva na možnost Zesvětlit.

  • Stupně šedé:    Chcete-li obrázek převést do stupňů šedé, klikněte v části Vzhled obrázku v seznamu Barva na možnost Stupně šedé.

  • Jedna barva:    Pokud chcete obrázek převést do odstínů jedné barvy, klikněte v části Vzhled obrázku na tlačítko Přebarvit a poté v dialogovém okně Přebarvit obrázek klikněte na šipku vedle tlačítka Barva a proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li použít některou z barev aktuálního barevného schématu, klikněte na požadovanou barvu.

   • Více možností barev můžete zobrazit kliknutím na položku Další barvy. Poté vyberte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Jestliže v publikaci používáte přímé barvy, možnost Další barvy nebude dostupná.

Chcete-li se vrátit ke stránkám publikace, klikněte na kartě Stránka předlohy na tlačítko Zavřít stránku předlohy.

Začátek stránky

Přidání vodoznaku s objektem WordArt

Postup přidání vodoznaku s objektem WordArt se podobá postupu přidání textového vodoznaku do publikace.

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na tlačítkoStránky předlohy, přejděte na název stránky předlohy, ke které chcete přidat vodoznak, a poté klikněte na příkaz Upravit stránky předlohy.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko WordArt  Tlačítko WordArt .

 3. Vyberte požadovaný styl objektu WordArt a poté klikněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Text objektu WordArt zadejte a naformátujte požadovaný text a klikněte na tlačítko OK.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt WordArt, klikněte na příkaz Formát objektu WordArt  Tlačítko Formát objektu WordArt a poté klikněte na kartu Barvy a čáry.

 6. Vyberte požadované barvy a poté zvyšte nastavení průhlednosti alespoň na 70 procent.

 7. Chcete-li se vrátit na stránku publikace, klikněte na panelu nástrojů Upravit stránky předlohy na položku Zavřít předlohu.

Začátek stránky

Přidání různých vodoznaků do sady stránek

Jestliže v publikaci používáte pouze jednu stránku předlohy a přidáte na ni vodoznak, zobrazí se vodoznak na všech stránkách publikace. Chcete-li přidat vodoznak, který se zobrazí pouze na vybraných stránkách, nevkládejte text či obrázek na stránku předlohy, ale na stránky publikace a poté jej přeneste do pozadí stránky.

Poznámka :  Pokud chcete v publikaci vytvořit stránky bez vodoznaku, vyberte příslušné stránky a použijte stránku předlohy bez vodoznaku nebo jednoduše nastavte u stránky předlohy možnost (Žádné).

Pokud chcete do sady stránek přidat odlišný vodoznak, například označení kapitoly nebo signaturu knihy, vytvořte několik stránek předlohy, vložte do každé z nich požadovaný vodoznak a poté jednotlivé stránky předlohy použijte v odpovídajícím rozsahu stránek publikace. Můžete také přidat vodoznak na dvojstránkovou stránku předlohy.

Tip : Jestliže je vodoznak umístěn za jinými objekty na stránce, mohou být objekty, které ho překrývají, neprůhledné. Chcete-li neprůhledný objekt změnit na průhledný, kliknutím jej vyberte (jde-li o tabulku, vyberte celou tabulku) a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+T. Jestliže je objekt neprůhledný, změní se na průhledný. V případě, že je objekt již průhledný, změní se na bílý.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×