Přidání vedlejší osy do grafu

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

A chart with a secondary axis

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 3. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Charts tab, Current Selection group

 4. V navigačním podokně klikněte na Axis (Osa).

 5. Klikněte na Secondary axis (Vedlejší osa) a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete na vedlejší osu přidat další datovou řadu, opakujte tento postup.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), přejděte na Secondary Horizontal Axis Title (Název vedlejší vodorovné osy) nebo Secondary Vertical Axis Title (Název vedlejší svislé osy) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

Přidání popisku osy pro vedlejší osu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), přejděte na Secondary Horizontal Axis (Vedlejší vodorovná osa) nebo Secondary Vertical Axis (Vedlejší svislá osa) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Axes group

Viz taky

Změna grafu

Vytvoření kombinovaného grafu

PowerPoint

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

A chart with a secondary axis

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Charts tab, Current Selection group

 3. V navigačním podokně klikněte na Axis (Osa).

 4. Klikněte na Secondary axis (Vedlejší osa) a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete na vedlejší osu přidat další datovou řadu, opakujte tento postup.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), přejděte na Secondary Horizontal Axis Title (Název vedlejší vodorovné osy) nebo Secondary Vertical Axis Title (Název vedlejší svislé osy) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

Přidání popisku osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), přejděte na Secondary Horizontal Axis (Vedlejší vodorovná osa) nebo Secondary Vertical Axis (Vedlejší svislá osa) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Axes group

Viz taky

Změna grafu

Vytvoření kombinovaného grafu

Excel

Pokud se v grafu hodnoty jednotlivých datových řad velmi liší, můžete jednu nebo několik datových řad vykreslit na vedlejší osu. Pokud máte v jednom grafu smíšené typy dat (třeba cenu a objem), můžete vedlejší osu použít i jako součást kombinovaného grafu.

Hlavní svislá osa v levé části tohoto grafu slouží pro objemy prodeje a vedlejší svislá osa v pravé části slouží pro zobrazení cen.

A chart with a secondary axis

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání vedlejší osy

 1. V grafu vyberte datovou řadu, kterou chcete vykreslit na vedlejší osu, a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

  Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou.

 2. V části Current Selection (Aktuální výběr) klikněte na Format Selection (Formátovat výběr).

  Charts tab, Current Selection group

 3. V navigačním podokně klikněte na Axis (Osa).

 4. Klikněte na Secondary axis (Vedlejší osa) a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete na vedlejší osu přidat další datovou řadu, opakujte tento postup.

Přidání názvu osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), přejděte na Secondary Horizontal Axis Title (Název vedlejší vodorovné osy) nebo Secondary Vertical Axis Title (Název vedlejší svislé osy) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

Přidání popisku osy pro vedlejší osu

 1. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes (Osy), přejděte na Secondary Horizontal Axis (Vedlejší vodorovná osa) nebo Secondary Vertical Axis (Vedlejší svislá osa) a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Axes group

Viz taky

Změna grafu

Vytvoření kombinovaného grafu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×