Přidání výplně nebo efektu obrazce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete přidat výplň nebo efekt, klikněte na obrazec, klikněte na Formát, klikněte na šipku vedle tlačítka Výplň obrazce nebo Efekty obrazců a vyberte barvu, přechod, texturu nebo efekt.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete vyplnit. Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na šipku u položky Výplň obrazce.

  Nabídka barev u tlačítka Výplň obrazce

 3. Proveďte následující:

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, vyberte barvu.

  • Pokud nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na možnost Bez výplně.

  • Pokud chcete použít barvu, která není součástí barev motivu, klikněte na Další barvy výplně vyberte barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se neaktualizují, pokud potom změníte motiv dokumentu.

  • Pokud chcete nastavit průhlednost obrazce, klikněte na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a vyberte požadovanou variantu přechodu. Jestliže chcete přechod přizpůsobit, klikněte na položku Další přechody a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a vyberte texturu. Jestliže chcete texturu přizpůsobit, klikněte na Další textury a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Co dalšího chcete udělat?

Přidat výplň obrazce

Přidat nebo změnit efekt obrazce

Odstranit výplň obrazce

Odstranit efekt obrazce

Zjistit, co je výplň, přechod nebo efekt obrazce

Viz taky

Přidání vzorku výplně

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, ke kterému chcete přidat vzorek výplně, a vyberte možnost Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce klikněte na Výplň a potom klikněte na Vzorková výplň.

  Výběr Vzorková výplň v podokně formát obrazce

 3. Zvolte požadované možnosti, pokud chcete, klikněte na šipku u položek popředí a pozadí a vyberte kombinace barev.

Přidání nebo změna efektu obrazce

Přidání různých efektů k textovým polím a obrazcům, například zkosené hrany nebo odrazy.

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt. Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Efekty obrazců a vyberte možnost ze seznamu.

  Nabídka Efekty obrazců

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klikněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a poté klikněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti stínů a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a poté klikněte na požadovanou variantu odrazu.

   Chcete-li odraz přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti odrazu a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klikněte na požadovanou variantu záře.

   Pokud chcete záři přizpůsobit, klikněte na Možnosti záře a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a poté klikněte na požadovanou velikost a barvu okraje.

   Chcete-li měkký okraj přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti měkkých okrajů a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit hranu, přejděte na položku Zkosení a poté klikněte na požadované zkosení.

   Chcete-li zkosení přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Prostorové otočení a poté klikněte na požadované otočení.

   Chcete-li přizpůsobit otočení, klikněte na položku Možnosti prostorového otočení a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Chcete-li vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto postupu.

   • Přidáte-li k obrazci prostorový efekt, například zkosení, a poté přidáte měkký okraj, neuvidíte žádnou změnu obrazce, protože prostorové efekty mají přednost. Odstraníte-li však prostorový efekt, bude efekt měkkých okrajů viditelný.

Odstranění výplně obrazce

 1. Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit vyplnění. Chcete-li odstranit výplň u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom klikněte na položku Bez výplně.

  Výběr bez výplně

Začátek stránky

Odstranění efektu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit efekt. Chcete-li odstranit efekt u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících kroků.

  Nabídka Efekty obrazců

  • Pokud chcete z obrazce odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolba a klikněte na možnost Bez předvoleb.

   Poznámka :  Při kliknutí na možnost Bez předvoleb nejsou odebrány efekty stínu použité u obrazce. Chcete-li u obrazce odebrat stíny, postupujte podle níže uvedených kroků.

  • Pokud chcete odstranit stín, přejděte na Stín a klikněte na Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz, přejděte na Odraz a klikněte na Bez odrazu.

  • Pokud chcete odstranit záři, přejděte na Záře a klikněte na Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit měkké okraje, přejděte na Měkké okraje a klikněte na Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete odstranit okraj, přejděte na Zkosení a klikněte na Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit otočení v prostoru, přejděte na Prostorové otočení a klikněte na Bez otočení.

Poznámka : Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte druhý krok tohoto postupu.

Začátek stránky

Co je výplň, přechod nebo efekt obrazce?

Výplň je barva, vzorek, textura, obrázek nebo přechod použitý na vnitřní plochu obrazce. Přechod je postupné prolínání barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho barevného odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Změna barvy výplně u obrazce ovlivní pouze jeho vnitřní plochu (přední vrstvu).

Přidáte-li k obrazci další efekt, například stín, a chcete-li u tohoto efektu použít jinou barvu, je nutné barvu stínu a barvu výplně změnit samostatně.

Prostorové efekty dodávají obrazci hloubku. K obrazci můžete přidat předdefinovanou kombinaci několika prostorových efektů nebo jednotlivé efekty. Kombinace jednotlivých efektů můžete k obrazcům přidávat v těchto aplikacích: Excel, Outlook, Word a PowerPoint. PowerPoint.

Viz také

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×