Přidání více šablon systému Office do knihovny dokumentů

V tomto článku jsou uvedeny pokyny týkající se přidružení prázdných nebo vlastních šablon ke knihovně dokumentů. Uživatelé tak budou moci snadno vytvářet obecné nebo vysoce přizpůsobené dokumenty systému Microsoft Office založené na těchto šablonách. Užitečnost těchto informací oceníte zejména v případě, že chcete zajistit konzistentní používání určitých typů dokumentů, jako jsou například cestovní zprávy, firemní snímky aplikace PowerPoint specifické pro určité události nebo vyúčtování výdajů. Po přidání vlastních šablon do knihovny dokumentů je možné jako šablonu uložit samotnou knihovnu. Tato šablona pak může sloužit k vytváření určitých typů dokumentů pro konkrétní skupinu v organizaci, například pro personální či právní oddělení nebo oddělení informačních technologií.

Co chcete udělat?

Úvodní informace

Vytvoření typu obsahu pro šablonu dokumentu

Zobrazení nové šablony jako volby při vytváření nových dokumentů

Uložení přizpůsobené knihovny jako šablony

Úvodní informace

Při vytváření nového dokumentu pro jakoukoli danou knihovnu dokumentů je jako výchozí typ šablony dokumentu k dispozici dokument aplikace Microsoft Word. Co když ale chcete do své knihovny dokumentů rychle přidal list aplikace Microsoft Excel, dokument aplikace Microsoft OneNote nebo prezentaci aplikace Microsoft PowerPoint? A co když má být každý typ dokumentu založen na konkrétní šabloně, aby byly všechny dokumenty určitého typu jednotné?

Tento článek je rozdělen na dvě části odpovídající krokům, které je třeba provést za účelem vytvoření a následného přidání typů obsahu, jež mají být použity pro různé typy souborů v knihovně dokumentů.

Volba z několika šablon při přidávání nové položky do knihovny

Poznámka :  : Pokud vaše organizace používá službu SharePoint Online či systém Microsoft Office 365 a vy místo klientských aplikací systému Microsoft Office používáte webové aplikace Microsoft Office Web Applications, můžete provedením kroků uvedených v tomto článku povolit uživatelům vytvářet v knihovně dokumentů více typů dokumentů systému Microsoft Office pomocí webového prohlížeče.

Vytvoření typu obsahu pro šablonu dokumentu

Poznámka :  Chcete-li tento postup úspěšně dokončit, musíte být vlastníkem kolekce webů.

 1. Přejděte na web, který je v kolekci webů na nejvyšší úrovni, a klikněte na odkaz Nastavení webu v nabídce Akce webu.

 2. V části Galerie na stránce Nastavení webu klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

  Poznámka :  Všimněte si, že v části Typy obsahu Skupinová práce existuje ve výchozím nastavení typ obsahu Nové slovo. Jedná se obvykle o volbu, která je k dispozici při přidávání nového dokumentu do jakékoli knihovny dokumentů.

  Přidání nového dokumentu do knihovny dokumentů

 3. V horní části stránky pro nastavení typu obsahu webu klikněte na odkaz Vytvořit.

 4. Na stránce Nový typ obsahu webu proveďte následující akce:

  • Do pole Název zadejte řetězec PowerPoint.

  • Do pole Popis zadejte řetězec Vytvořit novou prezentaci v této knihovně.

  • V rozevíracím seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu vyberte položku Typy obsahu dokumentu.

  • V rozevíracím seznamu Nadřazený typ obsahu vyberte položku Dokument.

  • Klikněte na tlačítko OK.

 5. Na stránce Typy obsahu webu > PowerPoint klikněte v části Nastavení na odkaz Upřesnit nastavení.

 6. V části Šablona dokumentu klikněte na přepínač Odeslat novou šablonu dokumentu, klikněte na tlačítko Procházet a potom dvakrát klikněte na šablonu nebo snímek aplikace PowerPoint, které chcete použít.

  Poznámka :  Dokumenty generované systémem Office můžete vytvářet pouze v případě, že máte nainstalovaný systém Microsoft Office.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka :  Opakováním výše uvedených kroků pro příslušný typ souboru můžete přidat také šablonu aplikace Excel, OneNote nebo Word.

  Note Můžete vytvořit více šablon a různé šablony stejného typu souborů.

  Poznámka : 

Začátek stránky

Zobrazení nové šablony jako volby při vytváření nových dokumentů

Vytvořili jste typy obsahu pro šablony aplikací PowerPoint, OneNote a Excel a nyní potřebujete přidat tyto typy obsahu do knihovny dokumentů. Provedením tohoto kroku dosáhnete toho, že se tyto typy zobrazí na pásu karet jako volby u příkazu Nový dokument.

 1. Přejděte do knihovny, k níž chcete nové typy obsahu přidružit.

 2. Na kartě Knihovna na pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení knihovny. Pokud pracujete se seznamem, klikněte na tlačítko Nastavení seznamu.

 3. V části Obecné nastavení klikněte na odkaz Upřesnit nastavení.

 4. V části Typy obsahu klikněte pod dotazem Chcete umožnit správu typů obsahu? na přepínač Ano a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Na stránce pro nastavení knihovny klikněte v části Typy obsahu na odkaz Přidat ze stávajících typů obsahu webu.

 6. Na stránce Přidat typy obsahu vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat typy obsahu webu položku Všechny skupiny.

 7. V seznamu Dostupné typy obsahu webu najděte a vyberte nové typy obsahu, které chcete přidružit k této knihovně, a klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka :  Chcete-li v seznamu vybrat více typů obsahu, stiskněte a podržte klávesu <CTRL> a postupně klikněte na požadované typy obsahu.

 8. Při dalším kliknutí na tlačítko Nový na pásu karet pro knihovnu, do které chcete položky přidat, se nové typy obsahu zobrazí jako položky rozevíracího seznamu.

Začátek stránky

Uložení přizpůsobené knihovny jako šablony

Nyní, když jste vytvořili typy obsahu pro šablony aplikací PowerPoint, OneNote a Excel a přidali je do knihovny dokumentů, můžete jako šablonu uložit tuto knihovnu. Díky tomu nebudete muset v případě, že budete chtít něco podobného udělat u jiné knihovny dokumentů, opakovat výše uvedené kroky.

Poznámka :  K provedení tohoto úkolu jsou nutná oprávnění na úrovni Návrhář.

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete uložit jako šablonu.

 2. V části Nástroje knihovny na pásu karet klikněte na kartu Knihovna.

 3. Ve skupině Nastavení na pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení knihovny.

 4. V části Oprávnění a správa klikněte na odkaz Uložit jako šablonu: knihovna dokumentů.

 5. Do příslušných polí zadejte název souboru, název šablony a popis šablony.

 6. Pokud chcete, aby knihovny dokumentů vytvořené z této nové šablony knihovny dokumentů obsahovaly položky této knihovny dokumentů, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×