Přidání tvaru k obrázku SmartArt

Tvary je možné přidávat prostřednictvím obrázku SmartArt nebo podokna textu.

Přidání tvaru prostřednictvím obrázku SmartArt

 1. Klepněte na obrázek SmartArt, ke kterému chcete přidat požadovaný tvar.

 2. Klepněte na existující tvar nacházející se nejblíže k místu, kam chcete nový tvar umístit.

 3. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartu Návrh.

  Nástroje pro obrázky SmartArt, karta Návrh

 4. Ve skupině Vytvořit obrázek klepněte na šipku v dolní části tlačítka Přidat tvar a poté jedním z níže uvedených způsobů vyberte umístění nového tvaru:

  Obrázek skupiny Vytvořit obrázek

  • Chcete-li vložit tvar na stejné úrovni, ale za vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar za.

  • Chcete-li vložit tvar na stejné úrovni, ale před vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar před.

  • Chcete-li vložit tvar o jednu úroveň výše, než je vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar nad.

   Nový tvar je umístěn na původní místo vybraného tvaru a vybraný tvar i všechny tvary pod ním jsou sníženy o jednu úroveň.

  • Chcete-li vložit tvar o jednu úroveň níže, než je vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar pod.

   Nový tvar je umístěn na konec, za všechny ostatní tvary na této úrovni.

Poznámka   

 • Chcete-li rychle přidat tvar, který odpovídá tvaru ve vašem obrázku SmartArt, klepněte v kroku 4 na tlačítko Přidat tvar a nikoli na šipku ve skupině Přidat tvar.

 • Pokud není vybrán tvar a klepnete na tlačítko Přidat tvar, bude tvar přidán za všechny ostatní tvary nejvyšší úrovně nebo pod tvar nejvyšší úrovně, aby se zachovalo vyvážení obrázku SmartArt.

 • Tvar Přidat pomocníka je k dispozici, pouze pokud je zvoleno rozložení Organizační diagram.

Přidání tvaru z podokna textu

Přidání tvaru před existující tvar

 1. V podokně textu přemístěte kurzor na začátek textu, kam chcete tvar přidat.

 2. Zadejte text a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přidání tvaru za existující tvar

 1. V podokně textu umístěte kurzor na konec textu, kam chcete tvar přidat.

 2. Stiskněte klávesu ENTER a poté zadejte text.

Poznámka   

 • Chcete-li nový tvar odsadit, stiskněte v podokně textu klávesu TAB. Chcete-li naopak odsazení zmenšit, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

 • Pokud vyberete tvar, kterým se připojují nebo propojují jiné tvary, například čára nebo šipka, a pokud poté klepnete na příkaz Přidat tvar, bude přidán jak připojující se tvar, tak tvar vedle něj. Tím je zajištěna vyváženost grafického rozložení. Pokud chcete vložit pouze připojující tvar, přidejte do obrázku SmartArt čáru nebo jiný tvar.

 • Chcete-li vložit tvar odlišný od tvarů, které jsou v rozložení obsaženy, nejprve přidejte výchozí tvar a poté nahraďte tvar.

 • Pokud chcete do obrázku SmartArt nebo jiného rozložení obrázku SmartArt se stejným názvem přidat vlastní tvar, tvar zkopírujte a vložte. Po přidání tvaru není nutné vlastní nastavení znovu vytvářet. Pokud jste například změnili jeden z obdélníkových tvarů ve tvaru Základní proces 1A na červený trojúhelník, můžete zkopírovat a vložit tento červený trojúhelník do tvaru Základní proces 1B, aniž by bylo potřeba znovu vytvořit vlastní nastavení. Přizpůsobení trojúhelníku nebude zachováno, pokud při kopírování a vkládání nepoužijete stejný obrázek SmartArt.

 • Chcete-li rychle přidat další tvary pomocníka, umístěte kurzor na konec textu představujícího pomocníka, a stiskněte klávesu ENTER.

Použít na: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk