Přidání textu na snímek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete přidat text, text Zástupné symboly, textových polí a obrazcích.

Poznámky : Všimněte si rozdílu mezi používáním zástupného symbolu textu a textového pole v zobrazení předlohy snímku.

 • Pokud chcete vyzvat uživatele šablony, aby nahradili text výzvy za text, který se vztahuje k jejich projektu, přidejte zástupný symbol textu ze zobrazení předlohy snímku. Normální chování vlastního textu výzvy v zástupném symbolu textu je takové, že text po zahájení psaní zmizí. Postup najdete v tématu Určení textu, který mají uživatelé vaší šablony zadat do zástupných symbolů textu.

 • Přidejte textové pole ze zobrazení předlohy snímku, pokud chcete, aby byl dosazený text trvalý a neupravitelný.

  Přidáte-li textové pole v normálním zobrazení, může text kdokoli upravit.

V tomto článku

Přidání textu do zástupného symbolu

Přidání textu do textového pole

Přidání textu, který je součástí obrazce

Přidání textu, který je nezávislý na tvaru

Přidání textu do zástupného symbolu

Tečkované ohraničení níže označuje zástupný symbol, který obsahuje text nadpisu snímku.

Zástupný symbol textu nadpisu

Postup přidání textu do zástupného symbolu textu na snímku:

 1. Klikněte do zástupného symbolu a napište nebo vložte text.

 2. Řádkování můžete změnit takto:

  1. Přetažením vyberte jeden nebo více řádků textu, u kterých chcete změnit řádkování.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna.

   pás karet aplikace PowerPoint

  3. V dialogovém okně Odstavec na kartě Odsazení a mezery proveďte změny, které chcete provést v zarovnání, odsazení nebo řádkování, a poté klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Pokud text přesahuje velikost zástupného symbolu, zmenší Microsoft PowerPoint 2010 velikost písma a řádkování během psaní zvětšit text na šířku.

Začátek stránky

Přidání textu do textového pole

Pomocí textových polí umístěte text kamkoli do snímku, například mimo zástupný symbol textu. Chcete-li například přidat k obrázku titulek, přidejte textové pole a umístěte je poblíž obrázku.

Postup pro přidání textového pole a jeho textu:

Poznámka : Přidání textového pole v normálním zobrazenítext při kdokoli upravit. Po přidání textového pole v zobrazení Předloha snímkůtext, který nebude k němu přidat stane trvalé a neupravitelné mimo předlohu snímků.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Textové pole.

  Poznámka : Používáte-li východoasijský jazyk, klikněte na šipku pod tlačítkem Textové pole a poté klikněte na zarovnání Vodorovně nebo Svisle.

 2. Klikněte do snímku a přetažením ukazatele nakreslete textové pole.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat text do textového pole, aby jej mohl každý upravit, klikněte v normálním zobrazení do textového pole a poté napište nebo vložte text.

  • Chcete-li přidat text do textového pole, aby byl trvalý a neupravitelný, klikněte v zobrazení předlohy snímku dovnitř textového pole a poté napište nebo vložte text.

 4. Řádkování můžete změnit takto:

  1. Přetažením vyberte jeden nebo více řádků textu, u kterých chcete změnit řádkování.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna.

   pás karet aplikace PowerPoint

  3. V dialogovém okně Odstavec na kartě Odsazení a mezery proveďte změny, které chcete provést v zarovnání, odsazení nebo řádkování, a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání textu, který je součástí obrazce

Obrazce, jako jsou čtverce, kruhy, bubliny s popisky a plné šipky, mohou obsahovat text. Zadáte-li do obrazce text, připojí se text k obrazci a pak se přesouvá a otáčí spolu s ním.

 • Chcete-li přidat text, který se stane součástí obrazce, vyberte obrazec a poté napište nebo vložte text.

Začátek stránky

Přidání textu, který je nezávislý na tvaru

Textové pole je užitečné, pokud chcete přidání textu k obrazci, ale nechcete, aby text, který chcete připojit k obrazci. Ohraničení, výplň, stín nebo prostorový efekt (3D) můžete přidat na text v textovém poli.

Chcete-li přidat text, který se bude přesouvat nezávisle na obrazci, přidejte textové pole a zadejte nebo vložte text:

Poznámka : Přidání textového pole v normálním zobrazenítext při kdokoli upravit. Po přidání textového pole v zobrazení Předloha snímkůtext, který nebude k němu přidat stane trvalé a neupravitelné mimo předlohu snímků.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Textové pole.

  Poznámka : Používáte-li východoasijský jazyk, klikněte na šipku pod tlačítkem Textové pole a poté klikněte na zarovnání Vodorovně nebo Svisle.

 2. Klikněte do snímku a přetažením ukazatele nakreslete textové pole.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat text do textového pole, aby jej mohl každý upravit, klikněte v normálním zobrazení do textového pole a poté napište nebo vložte text.

  • Chcete-li přidat text do textového pole, aby byl trvalý a neupravitelný, klikněte v zobrazení předlohy snímku dovnitř textového pole a poté napište nebo vložte text.

 4. Řádkování můžete změnit takto:

  1. Přetažením vyberte jeden nebo více řádků textu, u kterých chcete změnit řádkování.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna.

   pás karet aplikace PowerPoint

  3. V dialogovém okně Odstavec na kartě Odsazení a mezery proveďte změny, které chcete provést v zarovnání, odsazení nebo řádkování, a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Co je Powerpointová šablona?

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Vytvoření a tisk poznámek

Přidání jednoho nebo více zástupných symbolů obsahu do rozložení

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×