Přidání textu do snímku

Text je možné přidat do těchto oblastí snímku:

 • Zástupné symboly,

 • tvar,

 • Textové pole.

Popisek 1 Text v zástupných symbolech

Popisek 2 Textové pole použité jako titulek

Text v šipce

V tomto článku

Přidání základního textu nebo textu nadpisu do zástupného symbolu

Přidání textu k obrazci

Přidání textu do textového pole

Přidání základního textu nebo textu nadpisu do zástupného symbolu

Rozložení snímků obsahují různé kombinace zástupných symbolů textu a Objekt. Do těchto zástupných symbolů lze zadávat nadpisy, podnadpisy a základní text.

Zástupný symbol textu nadpisu

Tečkované ohraničení představuje zástupný symbol, který obsahuje text nadpisu snímku.

Chcete-li do zástupného symbolu na snímku přidat základní text nebo text nadpisu, postupujte takto:

 • Klepněte dovnitř zástupného symbolu textu a zadejte nebo vložte text.

  Poznámka : Jestliže text přesahuje velikost zástupného symbolu, zmenší aplikace PowerPoint velikost písma a řádkování během psaní tak, aby se text přizpůsobil.

Začátek stránky

Přidání textu k obrazci

Tvary jako čtverce, kruhy, bubliny s popisky a plné šipky mohou obsahovat text. Zadáte-li do tvaru text, text se ke tvaru připojí a pak se přesouvá a otáčí spolu s ním. Také je možné přidat text, který je nezávislý na tvaru a nebude se přesouvat spolu s daným tvarem.

Přidání textu, který se stane součástí tvaru

 • Chcete-li přidat text, který se stane součástí tvaru, vyberte tvar a zadejte nebo vložte text.

Přidání textu, který je nezávislý na tvaru

 • Chcete-li přidat text, který se bude přesouvat nezávisle na tvaru, přidejte textové pole a zadejte nebo vložte text.

  Přidání textového pole

  1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Textové pole.

   Poznámka : Pokud používáte některý východoasijský jazyk, klepněte v rozevírací nabídce Textové pole na vodorovné nebo svislé zarovnání.

  2. Klepněte do snímku a přetažením ukazatele nakreslete textové pole.

Začátek stránky

Přidání textu do textového pole

Textová pole slouží k zadávání textu na libovolné místo na snímku, například mimo zástupný symbol textu. Můžete například přidat titulek k Obrázek tak, že vytvoříte textové pole a umístíte ho vedle obrázku. Textové pole je také užitečné, pokud chcete přidat text do tvaru, ale nechcete ho k tomuto obrazci připojit. K textu v textovém poli je možné přidat ohraničení, výplň, stín nebo prostorový efekt.

 • Chcete-li do textového pole přidat text, klepněte dovnitř textového pole a zadejte nebo vložte text.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×