Přidání textu a propojení textových polí v Publisheru 2007

Pokud chcete přidávat text, musíte nejdřív vložit textové pole. Většina šablon textová pole obsahuje, ale můžete přidat i vlastní textová pole.

Za prvé: Přidání textového pole

  1. Klikněte na Vložit > Textové pole a přetažením kurzoru ve tvaru kříže nakreslete pole tam, kam chcete umístit text.

  2. Do textového pole zadejte text.

    Pokud je text, který zadáváte do textového pole, moc dlouhý, můžete textové pole zvětšit nebo ho propojit do druhého textového pole.

Za druhé: Propojení textových polí

Textová pole můžete propojit tak, aby text přecházel z jednoho pole do druhého.

  1. Pokud textové pole obsahuje moc textu, objeví se v pravém dolním rohu textového pole malý symbol s velkým A. Pokud na tento symbol najedete kurzorem, objeví se oznámení Text přetéká.

  2. Klikněte na Vložit > Textové pole a vytvořte nové textové pole.

  3. Klikněte na Zobrazení > Panely nástrojů > Propojení textových polí a vyvolejte panel nástrojů Propojení textových polí.

  4. Na panelu nástrojů Propojení textových polí klikněte na ikonu Vytvořit propojení textového pole. Kurzor se změní na džbánek. Džbánek propojující textová pole používaný k propojení textových polí.

  5. Umístěte kurzor na nové textové pole a klikněte (přitom ale nezapomeňte, že textové pole, které už nějaký text obsahuje, se propojit nedá). Přetečený text se objeví v novém textovém poli. Pokud se v oblasti přetečení pořád nachází nějaký text, objeví se pod novým textovým polem symbol Text přetéká zmíněný v kroku 1.

Při přidávání textu teď bude text přecházet z jednoho textového pole do druhého. Pokud vám přestane stačit místo ve druhém poli, můžete propojit další textové pole a text bude plynule přecházet mezi všemi třemi textovými poli.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×