Přidání tabulek na stránku, formátování tabulek a jejich odstranění ze stránky

Podle potřeby můžete na stránku na webu přidat tabulku a pak ji nakonfigurovat pomocí nástrojů podobných těm, které se nacházejí v textových editorech, jako je aplikace Microsoft Word 2010.

Co chcete udělat?

Přidání tabulky na stránku

Formátování tabulky

Formátování celé tabulky pomocí stylů tabulek

Změna velikosti tabulky

Zobrazení nebo skrytí mřížek

Přidání řádku k tabulce

Přidání sloupce k tabulce

Sloučení a rozdělení buněk

Odstranění tabulky ze stránky

Přidání tabulky na stránku

 1. Na pásu karet na stránce, kam chcete přidat tabulku, klikněte na kartu Stránka a potom na příkaz Upravit. Příkaz Upravit na kartě Upravit  Poznámka :  Pokud je příkaz Upravit zakázán, je možné, že nemáte oprávnění k úpravám stránky. Obraťte se na správce.

 2. Klikněte na stránku, kam chcete přidat tabulku, klikněte na kartu Vložení a potom na příkaz Tabulka.
  Příkaz Tabulka

 3. V nabídce rozevíracího seznamu Tabulka klikněte na volbu Vložit tabulku, zadejte požadovaný počet sloupců a řádků v dialogovém okně Vložit tabulku a klikněte na tlačítko OK.

  Vložit tabulku

  Můžete také vybrat počet požadovaných sloupců a řádků z mřížky v nabídce rozevíracího seznamu Tabulka. V části Vložit tabulku vyberte přetažením myši přes mřížku počet požadovaných řádků a sloupců.

 4. Po přidání tabulky na stránku můžete použít Nástroje tabulky, které jsou k dispozici na pásu karet, a upravit vzhled a rozložení tabulky. Když jste spokojeni s tím, jak tabulka vypadá, klikněte na kartu Stránka a potom na volbu Uložit.

Začátek stránky

Formátování tabulky

Celou tabulku lze po vytvoření formátovat pomocí stylů tabulek. Když umístíte ukazatel myši nad jednotlivé předdefinované styly tabulek, zobrazí se náhled, jak bude tabulka vypadat, před tím, než styl skutečně použijete.

Rozložení tabulky lze upravit rozdělením nebo sloučením buněk, přidáním nebo odstraněním sloupců nebo řádků či změnou šířky a výšky tabulky.

Formátování celé tabulky pomocí stylů tabulek

 1. V zobrazení Úpravy klikněte na tabulku, kterou chcete formátovat.

 2. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Návrh.

 3. Ve skupině Styly tabulky přesouvejte ukazatel myši nad jednotlivé styly tabulky, dokud nenajdete požadovaný styl.

 4. Po kliknutí na styl bude daný styl použit v tabulce.

 5. Jestliže chcete pro první nebo poslední řádek nebo sloupec v tabulce zobrazit speciální formátování, zaškrtněte políčko vedle příslušného prvku tabulky ve skupině Možnosti stylu tabulky.

  • Výběrem možnosti Řádek záhlaví použijete speciální formátování u prvního řádku v tabulce.

  • Výběrem možnosti První sloupec použijete speciální formátování u prvního sloupce v tabulce.

  • Výběrem možnosti Řádek zápatí použijete speciální formátování u posledního řádku v tabulce.

  • Výběrem možnosti Poslední sloupec použijete speciální formátování u posledního sloupce v tabulce.

Změna velikosti tabulky

Změnit lze výšku nebo šířku tabulky nebo výšku určitého řádku a šířku určitého sloupce v tabulce.
Změna velikosti tabulky

 • Pokud chcete změnit velikost tabulky, klikněte na kartě Rozložení v části Nástroje tabulky ve skupině Šířka a výška na šipku nahoru nebo dolů pro možnost Šířka tabulky a Výška tabulky tolikrát, dokud nebude mít tabulka požadovanou velikost.

 • Jestliže chcete změnit velikost sloupce nebo řádku, klikněte do určitého sloupce nebo na určitý řádek a potom změňte klikáním na šipku nahoru nebo dolů u možnosti Šířka sloupce nebo Výška řádku velikost vybraného sloupce nebo řádku na požadovanou hodnotu.

  Poznámka :  Šířku a výšku tabulky, sloupce nebo řádku můžete změnit také zadáním znaku % za číslo (pro procentuální hodnotu stránky) nebo zadáním požadované šířky a výšky do příslušného pole.

Zobrazení nebo skrytí mřížek

Mřížka zobrazuje hranice buněk tabulky na obrazovce v místech, kde není použito ohraničení. Na rozdíl od ohraničení se mřížka zobrazuje jen na obrazovce, v zobrazovacím režimu se nezobrazí.

 • Na kartě Rozložení ve skupině Tabulka zobrazte mřížku kliknutím na volbu Zobrazit mřížku.

Přidání řádku k tabulce

 1. Klikněte do buňky, která se nachází pod nebo nad místem, kam chcete přidat řádek.

 2. V oblasti Nástroje tabulky proveďte na kartě Rozložení jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat řádek nad buňku, na kterou jste klikli, klikněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit nad.

  • Chcete-li přidat řádek pod buňku, na kterou jste klikli, klikněte ve skupině Řádky a sloupce    na možnost Vložit pod.

Přidání sloupce k tabulce

 1. Klikněte do buňky, která se nachází napravo nebo nalevo od místa, kam chcete přidat sloupec.

 2. V části Nástroje tabulky proveďte na kartě Rozložení jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat sloupec nalevo od buňky, do které jste klikli, klikněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit vlevo.

  • Chcete-li přidat sloupec napravo od buňky, do které jste klikli, klikněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit vpravo.

Sloučení a rozdělení buněk

K dispozici je možnost spojit dvě buňky jednoho sloupce nebo řádku tabulky do jediné buňky. Můžete například vodorovně sloučit dvě buňky a vytvořit tak záhlaví tabulky nad několika sloupci.

 1. Klikněte do jedné z buněk, které chcete sloučit.

 2. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení vyberte ve skupině Sloučit požadovanou možnost. Můžete se rozhodnout sloučit buňku, na kterou jste klikli, s buňkou nad ní, napravo od ní nebo nalevo od ní.

  Poznámka :  Současně nelze sloučit více než dvě buňky.

  Pokud chcete rozdělit buňky, klikněte do buňky, kterou chcete rozdělit, klikněte na volbu Rozdělit buňky a potom na volbu Rozdělit vodorovně nebo Rozdělit svisle.

Začátek stránky

Odstranění tabulky ze stránky

 1. Na stránce, kde je zobrazena tabulka, klikněte na pásu karet na kartu Stránka a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Klikněte na tabulku, kterou chcete odstranit.

 3. Na pásu karet v části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení.

 4. Ve skupině Řádky a sloupce klikněte na možnost Odstranit a v nabídce rozevíracího seznamu vyberte volbu Odstranit tabulku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×