Přidání stránky na web služby SharePoint

V tomto tématu je popsáno používání možností v dialogovém okně Nový k přidání stránky na existující web služby Microsoft SharePoint a také způsob, jak změnit typ stránky, která je v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 přidána ve výchozím nastavení po klepnutí na tlačítko Nový dokument Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Společné nebo po stisknutí kláves CTRL+N.

Pro přidání stránky na web služby SharePoint je třeba mít příslušná oprávnění. Pokud nemůžete stránku přidat, obraťte se na správce serveru.

V tomto článku

Výběr typu stránky

Přidání stránky na web SharePoint

Změna výchozího typu stránky

Výběr typu stránky

Pomocí technologie Microsoft ASP.NET 2.0 mohou weby služby Windows SharePoint Services 3.0 podporovat plně interaktivní a spolupracující obsah (jako například uživatelské Zobrazení dat) způsobem, jakým jej například statické HTML weby podporovat nemohou. Přidáte-li stránku na web služby SharePoint, téměř vždy chcete přidat stránku ASP.NET (ASPX), protože stránky ASPX plně podporují funkce služby SharePoint. Z toho důvodu je stránka ASPX nastavena jako výchozí pro všechny nové stránky na webu služby SharePoint, klepnete-li na tlačítko Nový dokument Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Společné nebo stisknete-li klávesy CTRL+N.

Jelikož stránky předloh ASP.NET mohou podporovat prvky a funkce služby SharePoint způsobem, jakým šablony stránek založené na jazyce HTML (jako například Dynamic Web Templates) nemohou, doporučuje se používat stránky předloh vždy, chcete-li, aby několik stránek na webu služby SharePoint mělo jednotný vzhled.

V následující tabulce jsou uvedeny typy stránek, které budete chtít nejčastěji přidat při práci s webem služby SharePoint.

Typ stránky

Popis

Stránka ASP.NET (ASPX)

Přidá se prázdná stránka ASPX, připravená pro vložení ovládacích prvků a provedení uživatelských úprav.

Stránka předlohy

Přidá se stránka ASP.NET, která má místo přípony názvu souboru .aspx příponu .master. Po vytvoření a uložení nové stránky předlohy můžete pro přidání několika stránek, které budou všechny založeny na této stránce předlohy, použít možnost Vytvořit ze stránky předlohy.

Další informace o stránkách předlohy naleznete v článku Úvod ke stránkám předlohy ASP.NET.

Stránka založená na existující stránce předlohy

Přidá stránku ASPX, která je založená na dříve vytvořené stránce předlohy a bude následně aktualizována, provedete-li jakékoliv změny vzhledu a chování stránky předlohy.

Další informace o stránkách předlohy naleznete v článku Úvod ke stránkám předlohy ASP.NET.

Stránka Seznam

Přidá stránku ASPX, která obsahuje nové zobrazení existujícího seznamu nebo dokumentu knihovny. Stránka Seznam již obsahuje ovládací prvky stránky, jako například záhlaví, nabídky a sloupce.

Stránka Webové části

Přidá stránku ASPX s předem navrženým rozložením obsahujícím zóny webových částí, do kterých můžete vložit webové části.

Začátek stránky

Přidání stránky na web SharePoint

Můžete rychle přidat stránku výchozího typu nebo použít dialogové okno Nový a vybrat jakýkoli dostupný typ stránky.

Chcete-li přidat stránku na web služby SharePoint, musíte být členem webové skupiny, která má oprávnění k přidání a úpravě stránek. Ve výchozím nastavení je toto oprávnění zahrnuto na úrovních Úplné řízení a Návrhář.

Přidání výchozího typu stránky

Výchozím typem stránky pro web služby SharePoint je stránka ASPX. Informace o změně tohoto nastavení naleznete v části Změna výchozího typu stránky dále v tomto článku.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, do kterého chcete přidat novou stránku.

 2. Klepněte na tlačítko Nový dokument Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Společné nebo stiskněte klávesy CTRL+N.

  Do aktuálního webu bude přidaná nová, neuložená stránka.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit nebo stiskněte klávesy CTRL+S.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové stránky do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Přidání jakéhokoliv typu stránky

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, do kterého chcete přidat novou stránku.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.

  Otevře se dialogové okno Nový.

  Karta Stránka dialogového okna Nový

 3. Na kartě Stránka v podokně zcela vlevo klepněte na kategorii stránky, kterou chcete přidat.

 4. V prostředním podokně klepněte na typ stránky, kterou chcete přidat.

 5. Proveďte požadované změny v části Možnosti.

  Například u stránek ASP.NET, jako jsou stránky ASPX nebo stránky předlohy, můžete změnit programovací jazyk, který je zahrnutý v pokynech stránky.

 6. Pro přidání stránky klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : U některých typů stránek je v této fázi třeba provést další akce pomocí průvodců nebo dialogových oken.

  Do aktuálního webu bude přidaná nová, neuložená stránka.

 7. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit nebo stiskněte klávesy CTRL+S.

 8. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové stránky do pole Název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Změna výchozího typu stránky

Klepnutím na tlačítko Nový dokument Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Společné nebo stisknutím kláves CTRL+N přidáte novou stránku výchozího typu. Výchozí typ stránky lze změnit, ačkoliv se pro weby SharePoint doporučuje ponechat jako výchozí typ nové stránky stránku ASPX z toho důvodu, že tyto stránky plně podporují funkce služby SharePoint.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti editoru stránek.

  Tip : Jestliže přidáváte novou stránku, klepněte na odkaz Možnosti editoru stránek v dialogovém okně Nový.

 2. V dialogovém okně Možnosti editoru stránek klepněte na kartu Vytváření obsahu.

 3. Ve skupinovém rámečku Výchozí typy dokumentů klepněte v seznamu Výchozí typy dokumentů služby SharePoint na požadovaný typ výchozího dokumentu.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×