Přidání sloupců s metadaty k typu obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Sloupce u typu obsahu představují metadata. Když tyhle sloupce upravíte, můžete specifikovat metadata, která chcete přidáním sloupců shromáždit.

Vaše organizace třeba potřebuje sledovat určitá metadata v nákupních objednávkách (číslo účtu, číslo projektu, projektového manažera apod.). Pokud pro tyto informace přidáte sloupce k typu obsahu nákupní objednávky, vyzve systém uživatele při ukládání jejich práce k zadání těchto metadat.

V dialogovém okně s nastavením typu obsahu můžete vybrat, jaké sloupce přidáte k typu obsahu

Přidání sloupce k typu obsahu

Před přidáním sloupce k typu obsahu je potřeba nejdřív vybrat typ obsahu.

Upozornění :  Pokud jsou zobrazené typy obsahu hypertextové odkazy nebo je nejde vybrat, znamená to, že web zdědil svoje typy obsahu od jiného webu. V tom případě je budete muset na tomhle webu nejdřív změnit.

Pokud chcete vybrat typ obsahu webu, začněte těmito kroky   .

 1. Přejděte na web, u kterého chcete přidáním sloupce změnit typ obsahu.

 2. Vyberte tlačítko Možnosti Tlačítko Nastavení Office 365 a potom vyberte Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie návrhů webových stránek vyberte Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu, ke kterému chcete přidat sloupec.

Pokud chcete vybrat typ obsahu seznamu, začněte těmito kroky.   

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve které chcete přidáním sloupce změnit typ obsahu.

 2. Udělejte jednu z těchhle věcí:

  • Pokud pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na Nastavení seznamu.

  • Pokud pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, ke kterému chcete přidat sloupec.

Po vybrání typu obsahu pokračujte takto:

 1. V části Sloupce klikněte na Přidat ze stávajících sloupců webu.

 2. V části Vybrat sloupce klikněte na šipku rozevíracího seznamu Vybrat sloupce a vyberte skupinu, ze které chcete přidat sloupec.

 3. V seznamu Sloupce k dispozici klikněte na sloupec, který chcete přidat, a potom kliknutím na tlačítko Přidat přesuňte sloupec do seznamu Sloupce k přidání.

 4. Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, zaškrtněte Ano v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu pod Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu?. Pokud typy obsahu dědící z tohoto webu nechcete aktualizovat, zaškrtněte Ne.

Začátek stránky

Další informace o sloupcích typu obsahu

Změna pořadí sloupců

Nastavení sloupce jako povinného, nepovinného nebo skrytého

Změna pořadí sloupců

K typu obsahu přidáte sloupec takto:

Typ obsahu webu:

 1. Přejděte na web, u kterého chcete přidáním sloupce změnit typ obsahu.

 2. Vyberte tlačítko Možnosti Tlačítko Nastavení Office 365 a potom vyberte Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie návrhů webových stránek vyberte Typy obsahu webu.

.

Typ obsahu seznamu:

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve které chcete přidáním sloupce změnit typ obsahu.

 2. Udělejte jednu z těchhle věcí:

  • Pokud pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na Nastavení seznamu.

  • Pokud pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

.

 1. V části Sloupce klikněte na Pořadí sloupců.

 2. V části Pořadí sloupců klikněte ve sloupci Pozice shora na šipku vedle sloupce, kterému chcete změnit pořadí, a vyberte pro něho pořadové číslo.

 3. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Nastavení sloupce jako povinného, nepovinného nebo skrytého

Sloupec nastavíte jako povinný, nepovinný nebo skrytý takto:

Typ obsahu webu:

 1. Přejděte na web, u kterého chcete přidáním sloupce změnit typ obsahu.

 2. Vyberte tlačítko Možnosti Tlačítko Nastavení Office 365 a potom vyberte Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie návrhů webových stránek vyberte Typy obsahu webu.

.

Typ obsahu seznamu:

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, ve které chcete přidáním sloupce změnit typ obsahu.

 2. Udělejte jednu z těchhle věcí:

  • Pokud pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na Nastavení seznamu.

  • Pokud pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

 1. V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete nastavit jako povinný.

 2. V části Nastavení sloupců udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud mají uživatelé zadávat informace pro sloupec, klikněte na Povinný.

  • Pokud má být zadávání informací pro sloupec pro uživatele nepovinné, klikněte na Nepovinný.

  • Pokud chcete skrýt sloupec tak, aby se nezobrazoval ve formulářích pro typ obsahu, klikněte na Skrytý.

 3. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×