Přidání sledovacího výrazu v projektu jazyka Visual Basic

Můžete přidat sledovací výraz, což je výraz definovaný uživatelem, který umožňuje pozorování chování proměnné, vlastnosti, volání funkce nebo libovolného platného výrazu. Sledovací výrazy se zobrazují v okně Kukátko Visual Basic Editoru a automaticky se aktualizují při přechodu do režimu pozastavení. Sledovací výrazy se neuloží do kódu.

  1. Vyberte výraz a potom v nabídce Ladění klikněte na Přidat kukátko.

    Tip : Vybraný výraz můžete přetáhnout z okna Kód do okna Kukátko.

  2. Pokud chcete nastavit obor proměnných sledovaných ve výrazu, udělejte jednu z těchto věcí:

Vyhodnocení

Akce

Procedura

V části Kontext v místní nabídce Procedura klikněte na požadovanou proceduru.

Modul

V části Kontext v místní nabídce Modul klikněte na požadovaný modul.

  1. Pokud chcete zjistit, jak bude Visual Basic reagovat na sledovací výraz, udělejte jednu z těchto věcí:

Co uděláte

Akce

Když přejdete do režimu pozastavení, aktualizujte hodnoty sledovacího výrazu.

V části Typ kukátka, klikněte na Výraz.

Jakmile bude výraz vyhodnocen s hodnotou Pravda nebo libovolnou nenulovou hodnotou, program přejde do režimu pozastavení.

V části Typ kukátka klikněte na Přerušit při hodnotě PRAVDA.

Když se hodnota výrazu změní v rámci zadaného kontextu, program přejde do režimu pozastavení.

V části Typ kukátka klikněte na Přerušit při změně hodnoty.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×