Přidání sledovacích prvků k e-mailové zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K e-mailovým zprávám můžete přidat sledování akcí, které s příslušnou zprávou souvisejí. Jedná se o následující operace:

 • Doručení a přečtení     Získáte oznámení při doručení nebo přečtení zprávy.

 • Hlasování:     Umožňuje provést jednoduchý průzkum s odpovědí ano-ne nebo přidat vlastní hlasovací tlačítka. Výsledky jsou sledovány a počítány.

 • Akce zpracování:     Umožňuje označit příznakem zprávu vyžadující od vás nebo od příjemce provedení akce.

Co chcete udělat?

Získat oznámení o doručení nebo přečtení

Přidání hlasovacích tlačítek

Označit zprávu příznakem akce

Získání oznámení o doručení nebo přečtení

Potvrzení o doručení dovíte, e-mailové zprávy byla Doručená do schránky příjemce, nikoli však jestli příjemce viděl nebo číst. Potvrzení o přečtení poznáte, že zprávu otevřel. V obou případech nebudete dostávat oznámení ve formě zpráv ve složce Doručená pošta.

Poznámka : Příjemce zprávy může odmítnout odeslat oznámení o přečtení. Kromě toho nemusí e-mailový program příjemce oznámení o přečtení podporovat.

 • V otevřené zprávě zaškrtněte na kartě Možnosti ve skupině Sledování políčko Požadovat oznámení o doručení nebo Požadovat oznámení o přečtení.

Zjistěte, jak zapnout tyto možnosti pro všechny odesílané zprávy, najdete v článku získání potvrzení o doručení nebo přečtení zprávy.

Poznámka : Potvrzení o se zaznamenávají v původní zpráva Odeslaná pošta. Otevřete zprávu a potom na kartě zpráva ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Sledování.

Začátek stránky

Přidání hlasovacích tlačítek

V aplikaci Outlook lze vytvořit průzkum s hlasováním, a to zahrnutím hlasovacích tlačítek do odesílané zprávy. Hlasy příjemců se doručují do vaší složky Doručená pošta.

 1. V otevřené zprávě klikněte na kartě Možnosti ve skupině Sledování na příkaz Použít hlasovací tlačítka.

 2. Klikněte na některou z těchto možností:

  • Ano;Ne:    Chcete-li jednoznačnou odpověď Ano nebo Ne, je to nejlepší varianta.

  • Ano;Ne;Pravděpodobně:     Tato varianta hlasování nabízí příjemcům třetí možnost.

  • Vlastní:     Umožňuje vytvořit vlastní názvy hlasovacích tlačítek. Například můžete kolegy požádat, aby zvolili restauraci pro pracovní oběd.

   1. V dialogovém okně Vlastnosti zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti hlasování a sledování políčko Použít hlasovací tlačítka.

   2. Použijte výchozí možnosti tlačítek nebo výchozí možnosti odstraňte a zadejte požadovaný text. Názvy tlačítek oddělte středníky.

    Poznámky : 

    • V Podokno čtení nebo v otevřené zprávě, mohli její příjemci hlasovat. V podokně čtení klikněte na Kliknutím sem můžete hlasovat řádek v záhlaví zprávy a potom klikněte na požadovanou možnost. V otevřené zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Odpovědět klikněte na hlasování a potom klikněte na požadovanou možnost.

    • Odesílatel zprávy s výzvou k hlasování může všechny odpovědi zobrazit v tabulce. V jedné ze zpráv s odpovědí klikne v záhlaví zprávy na řádek Odesílatel odpověděl a potom na možnost Zobrazit odpovědi hlasování.

Začátek stránky

Označení zprávy příznakem akce

Jako připomenutí pro vás

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V Seznam zpráv klikněte na zprávu, kterou chcete použít. Na kartě zpráva ve skupině značky na Zpracovat a potom klikněte na typ příznaku, který chcete nastavit.

 • V otevřené zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat a potom na typ příznaku, který chcete nastavit.

Pokud chcete připomenutí této zprávy s příznakem, na kartě zpráva ve skupině značky klikněte na Zpracovat a potom klikněte na Přidat připomenutí. Můžete změnit datum a čas připomenutí.

Jako výzva pro jiné uživatele

Chcete-li odeslat příznak vyzývající jiné uživatele k provedení určité akce, proveďte před odesláním zprávy následující kroky:

 1. V otevřené zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat a pak na příkaz Příznak pro příjemce.

 2. V části Příznak pro příjemce klikněte v seznamu Příznak na typ příznaku, který chcete odeslat.

 3. Ve výchozím nastavení zprávy s příznakem pro příjemce připomenutí zahrnují. V případě potřeby změňte datum a čas. Pokud připomenutí zahrnout nechcete, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×