Přidání sledovacích prvků k e-mailové zprávě

Co chcete udělat?

Označení zprávy příznakem

Přidání hlasovacích tlačítek

Získání oznámení o doručení nebo oznámení o přečtení

Označení zprávy příznakem

Označování e-mailových zpráv příznakem usnadňuje správu pošty. Pomocí zpráv označených příznakem můžete vytvořit úkoly pro sebe a pro příjemce e-mailové zprávy. Příznakem můžete označit například e-mailovou zprávu se žádostí o informace, které potřebujete do určitého data. Jakmile příjemce zprávu obdrží, zobrazí se u ní příznak a v informačním panelu v podokně čtení a v horní části zprávy se zobrazí upozornění, pokud příjemce zprávu otevře v aplikaci Outlook.

Pomocí zprávy, kterou označíte pro sebe, můžete sledovat, kdo na zprávu odpověděl. V předchozí situaci jste odeslali zprávu označenou příznakem, která požadovala informace do určitého data. Tím, že zprávu označíte pro sebe, vytvoříte upomínku na kontrolu odpovědí. Aplikace Outlook navíc umožňuje automaticky vyhledat odpovědi na původní zprávu označenou příznakem.

 1. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat a vyberte požadované datum pro zpracování nebo klepněte na tlačítko Vlastní. .

 2. Chcete-li zobrazit připomenutí této zprávy s příznakem, klepněte na kartě Zpráva ve skupině Možnosti na položku Zpracovat a pak klepněte na možnost Přidat připomenutí. V případě potřeby můžete změnit datum a čas připomenutí.

 3. Můžete také zahrnout příznak pro příjemce, takže příjemci budou upozorněni na termín. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat a pak na možnost Příznak pro příjemce. Chcete-li zahrnout připomenutí této zprávy s příznakem pro příjemce, zaškrtněte políčko Připomenutí a v případě potřeby změňte datum a čas.

Přidání hlasovacích tlačítek

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Přidáním hlasovacích tlačítek do e-mailové zprávy lze v aplikaci Microsoft Outlook snadno uspořádat průzkum.

 1. Na kartě Možnosti zprávy klepněte ve skupině Formát na tlačítko Použít hlasovací tlačítka.

 2. Klepněte na jeden z následujících přepínačů:

  • Ano;Ne.     Pokud potřebujete znát pouze odpověď Ano či Ne, můžete tímto způsobem uspořádat rychlý průzkum.

  • Ano;Ne;Pravděpodobně.     Nechcete-li odpovědi omezovat na Ano či Ne, nabízí tato možnost alternativní odpověď.

  • Vlastní.     Klepnutím na tento přepínač vytvoříte hlasovací tlačítka s vlastními názvy. Můžete například požádat kolegy, aby si vybrali jeden ze tří dnů v týdnu, kdy bude probíhat pravidelná týdenní schůzka.

   1. Po zobrazení dialogového okna Možnosti zprávy zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti hlasování a sledování políčko Použít hlasovací tlačítka.

   2. Vyberte a odstraňte výchozí názvy tlačítek a zadejte požadovaný text. Názvy tlačítek oddělte středníkem.

    Dialogové okno Možnosti zprávy

Získání oznámení o doručení nebo oznámení o přečtení

Oznámení o doručení zprávy informuje odesílatele o tom, že zpráva byla doručena do schránky příjemce, avšak ne o tom, že ji příjemce viděl nebo četl. Oznámení o přečtení zprávy informuje odesílatele o tom, že zpráva byla otevřena. V obou případech dostane odesílatel zprávy po doručení nebo přečtení zprávy oznámení. Obsah oznámení o zprávě se automaticky zaznamená do původní zprávy ve složce Odeslaná pošta.

Nespoléhejte však výhradně na tato oznámení. Příjemce zprávy může zjistit, zda je požadováno oznámení o přečtení, a odmítnout toto oznámení odeslat. Je-li zpráva v podokně čtení v režimu jen pro čtení, oznámení o přečtení nemusí být odesláno. E-mailový program příjemce navíc nemusí oznámení o přečtení podporovat.

 1. Ve zprávě klepněte na tlačítko Možnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti hlasování a sledování zaškrtněte políčko Oznámit doručení zprávy nebo políčko Oznámit přečtení zprávy.

Informace o zapnutí těchto možností u všech odesílaných e-mailových zpráv naleznete v tématu Oznámení při doručení nebo přečtení zprávy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×