Přidání sledování k e-mailovým zprávám

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K e-mailovým zprávám můžete přidat sledování akcí, které s příslušnou zprávou souvisejí. Jedná se o následující operace:

 • Doručení a přečtení     Získáte oznámení při doručení nebo přečtení zprávy.

 • Hlasování:    Umožňuje provést jednoduchý průzkum s odpověďmi Ano/Ne nebo přidat vlastní hlasovací tlačítka. Výsledky jsou sledovány a počítány.

 • Akce zpracování:    Umožňuje označit příznakem zprávu vyžadující od vás nebo od příjemce provedení akce.

Co chcete udělat?

Získat oznámení o doručení nebo přečtení

Přidání hlasovacích tlačítek

Označit zprávu příznakem akce

Získání oznámení o doručení nebo přečtení

Oznámení o doručení informuje odesílatele o tom, že e-mailová zpráva byla doručena do schránky příjemce, avšak ne o tom, zda ji příjemce viděl nebo četl. Oznámení o přečtení informuje o tom, že zpráva byla otevřena. V obou případech obdržíte zprávu s oznámením do své složky Doručená pošta.

Poznámka : Příjemce zprávy může odmítnout odeslat oznámení o přečtení. Kromě toho nemusí e-mailový program příjemce oznámení o přečtení podporovat.

 1. V otevřené zprávě klikněte na Možnosti.

 2. Ve skupině Sledování zaškrtněte políčko Požadovat oznámení o doručení nebo Požadovat oznámení o přečtení.

Informace o tom, jak tyto možnosti zapnout pro všechny odesílané zprávy, naleznete v tématu Zaslání potvrzení o doručení nebo otevření e-mailové zprávy.

Poznámka : Potvrzení o přečtení jsou doručeny do složky Doručená pošta a jsou zobrazeny s tuto ikonu: Ikona označující, že položka ve složce Doručená pošta je potvrzení o přečtení nebo doručení .

Začátek stránky

Přidání hlasovacích tlačítek

V aplikaci Outlook lze vytvořit průzkum s hlasováním, a to zahrnutím hlasovacích tlačítek do odesílané zprávy. Hlasy příjemců se doručují do vaší složky Doručená pošta.

 1. V otevřené zprávě klikněte na kartu Možnosti.

 2. Ve skupině Sledování klikněte na příkaz Použít hlasovací tlačítka.

 3. Klikněte na některý z následujících příkazů:

  • Schválit; Odmítnutí     zvolte tuto možnost nastavíte přístup schválení na rozhodnutí před příjemci.

  • Ano;Ne:    Chcete-li jednoznačnou odpověď Ano nebo Ne, je to nejlepší varianta.

   Příkaz hlasovacího tlačítka Ano;Ne na pásu karet

  • Ano;Ne;Pravděpodobně:    Tato varianta hlasování nabízí příjemcům třetí možnost.

  • Vlastní:    Umožňuje vytvořit vlastní názvy hlasovacích tlačítek. Například můžete kolegy požádat, aby zvolili restauraci pro pracovní oběd.

 4. Pokud zvolíte možnost vlastní:

  • V dialogovém okně Vlastnosti zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti hlasování a sledování políčko Použít hlasovací tlačítka.

  • Použijte výchozí možnosti tlačítek nebo výchozí možnosti odstraňte a zadejte požadovaný text. Názvy tlačítek oddělte středníky.

Poznámky : 

 • Příjemci mohou hlasovat v Podokno čtení nebo v otevřené zprávě. V podokně čtení kliknou v záhlaví zprávy na řádek Chcete-li hlasovat, klikněte sem a potom kliknou na požadovanou možnost. V otevřené zprávě kliknou na kartu Zpráva, ve skupině Odpovědět kliknou na tlačítko Hlasovat a potom na požadovanou možnost.

 • Odesílatel zprávy s výzvou k hlasování může všechny odpovědi zobrazit v tabulce. V jedné ze zpráv s odpovědí klikne v záhlaví zprávy na řádek Odesílatel odpověděl a potom na možnost Zobrazit odpovědi hlasování.

Začátek stránky

Označení zprávy příznakem akce

Jako připomenutí pro vás

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V Seznam zpráv klikněte na požadovanou zprávu. Klikněte na kartu Zpráva. Ve skupině Značky klikněte na tlačítko Zpracovat a potom na typ příznaku, který chcete nastavit.

  Příkaz Zpracovat příští týden na pásu karet

 • V otevřené zprávě klikněte na kartu Zpráva. Ve skupině Značky klikněte na tlačítko Zpracovat a potom na typ příznaku, který chcete nastavit.

Chcete-li, aby vám tato zpráva s příznakem byla připomenuta, klikněte na kartu Zpráva. Ve skupině Značky klikněte na tlačítko Zpracovat a potom na možnost Přidat připomenutí. Můžete změnit datum a čas připomenutí.

Jako výzva pro jiné uživatele

Chcete-li odeslat příznak vyzývající jiné uživatele k provedení určité akce, proveďte před odesláním zprávy následující kroky:

 1. V otevřené zprávě klikněte na Zpráva. Ve skupině Značky klikněte na Zpracovat a pak na Příznak pro příjemce.

 2. V dialogovém okně Vlastní klikněte na Příznak pro příjemce.

 3. V části Příznak pro příjemce klikněte v seznamu Příznak na typ příznaku, který chcete odeslat.

 4. Odeslání připomenutí pro příjemce, zaškrtněte políčko připomenutí a nastavte datum a čas.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×