Přidání skriptu na straně serveru jako zdroje dat

Skript na straně serveru je malý program, který je umístěn na serveru a spouští se jako odpověď na určité akce v prohlížeči. Skripty na straně serveru je možné psát v řadě jazyků včetně Perl, PHP a Microsoft ASP.NET. Narozdíl od skriptů na straně klienta, jako je JavaScript, se skripty na straně serveru spouští před tím, než se webová stránka zobrazí v prohlížeči. Jako příklady skriptových aplikací na straně serveru můžeme uvést nákupní košíky, dynamické nabídky a průzkumy.

V tomto článku

Skripty na straně serveru

Přidání skriptu na straně serveru ke knihovně zdrojů dat

Vytvoření zobrazení dat u skriptu na straně serveru

Skripty na straně serveru

V knihovně zdrojů dat se zobrazují data poskytovaná skripty na straně serveru, které načítají data ve formátu XML. Připojit se můžete ke skriptům na straně serveru napsaným v mnoha jazycích a pomocí řady metod včetně ASP.NET, PHP a AJAX. Skripty však musí odesílat výsledná data ve formátu XML. Jeden běžný skript na straně serveru, který vrací formát XML, je informační kanál RSS.

Chcete-li přidat propojení k informačnímu kanálu RSS, který představuje skript na straně serveru a nikoli soubor XML (například kanál RSS, který má adresu URL končící příponou ASPX nebo PHP), mělo by toto připojení být zahrnuto do kategorie Skripty na straně serveru. Informační kanál RSS, který je souborem XML (například kanál RSS, jehož adresa URL končí příponou XML), je možné přidat ke kategorii Skripty na straně serveru nebo kategorii Soubory XML.

Chcete-li přidat skript na straně serveru jako zdroj dat, musíte znát adresu URL skriptu.

Začátek stránky

Přidání skriptu na straně serveru ke knihovně zdrojů dat

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně Knihovna zdrojů dat klepněte u položky Skripty na straně serveru na možnost Připojit ke skriptu nebo informačnímu kanálu RSS.

  Poznámka : Pokud je nadpis Skripty na straně serveru sbalený, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 3. Na kartě Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte v seznamu Metoda HTTP na jednu z následujících položek:

  • Metoda HTTP Get připojuje k adrese URL jakékoli názvy parametrů a hodnoty.

  • Metoda HTTP Post odesílá veškeré názvy parametrů a hodnoty do adresy URL v textu požadavku.

   U tohoto příkladu klepněte na možnost Metoda HTTP Get.

 4. V seznamu Vyberte datový příkaz, který chcete konfigurovat jsou čtyři možnosti:

  • Možnost Vybrat načítá informace pomocí skriptu na straně serveru. Potom tyto informace můžete zobrazit vytvořením zobrazení dat.

  • Možnosti Vložit, Aktualizovat a Odstranit načítají informace pomocí skriptu na straně serveru. Potom tyto informace můžete zobrazit a změnit vytvořením zobrazení dat s funkcemi formuláře, které vkládají, aktualizují nebo odstraňují informace.

   U tohoto příkladu klepněte na příkaz Vybrat a vytvořte zobrazení dat pro data vrácená skriptem na straně serveru.

 5. V části Informace o připojení pro výběr zadejte do pole Zadejte adresu URL pro skript na straně serveru adresu URL skriptu nebo kanálu RSS, ke kterým se chcete připojit.

  Chcete-li například přidat informační kanál RSS pro články týkající se vývojářských záležitostí z webu komunity Microsoft .NET GotDotNet, můžete zadat http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx.

  Zdrojová karta dialogového okna Vlastnosti zdroje dat se zobrazenou adresou URL skriptu na straně serveru

 6. Některé skripty na straně serveru vyžadují předání dalších informací z prohlížeče na server ve formě parametrů. Příklad zde použitý nevyžaduje parametry. Pokud skript na straně serveru vyžaduje parametry, postupujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li přidat parametr, klepněte na tlačítko Přidat a potom v dialogovém okně Parametr zadejte název a výchozí hodnotu parametru.

   Poznámka : Pokud je parametr nastaven během spuštění pomocí připojení webové části, zaškrtněte políčko Hodnotu tohoto parametru lze nastavit prostřednictvím připojení webové části.

  • Chcete-li změnit existující parametr, klepněte na parametr v seznamu, klepněte na možnost Změnit, a potom v dialogovém okně Parametr změňte název nebo výchozí hodnotu parametru.

  • Chcete-li odebrat existující parametr, klepněte na parametr v seznamu a potom na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení dat u skriptu na straně serveru

Nyní, když jste do knihovny zdrojů dat přidali skript na straně serveru, můžete vytvořit zobrazení dat, které zobrazí výsledky skriptu na straně serveru.

Zdroj dat můžete rychle otestovat vytvořením zobrazení dat tohoto zdroje dat přetažením na stránku. Když přetáhnete zdroj dat na stránku, bude výsledkem této akce zobrazení dat, ve kterém se prvních pět polí ve vašem zdroji dat zobrazí v jednotlivých řádcích základní tabulky. Pokud se prvních pět polí zobrazí s odpovídajícími daty, znamená to, že je zdroj dat správně konfigurován.

Zobrazení dat jsou založena na technologii Microsoft ASP.NET 2.0. Chcete-li vytvořit zobrazení dat, musíte začít stránkou ASP.NET (soubor ASPX).

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.

 2. V dialogovém okně Nový klepněte na kartě Stránka na položku Obecné, potom na položku ASPX a dále na tlačítko OK.

  Otevře se nová stránka se značkou FORM.

  Značka form technologie ASP.NET

 3. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat vyhledejte příslušný zdroj dat (v tomto příkladu rss.aspx na webu www.gotdotnet.com) a přetáhněte ho na tuto stránku.  

  Nyní se na vaší stránce zobrazí zobrazení dat, které obsahuje všechny názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, a otevře se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat.

Další informace o zobrazení dat naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×