Přidání seznamu nebo knihovny SharePoint jako zdroje dat

Při výchozím nastavení má každý seznam a knihovna Microsoft SharePoint na webu v knihovně zdrojů dat odpovídající připojení zdroje dat. Chcete-li přidat seznam nebo knihovnu SharePoint ke knihovně zdrojů dat, můžete vytvořit nový seznam nebo knihovnu nebo vytvořit nové připojení k existujícímu seznamu nebo knihovně.

Všechny seznamy nebo knihovny SharePoint, které vytvoříte, budou také automaticky mít odpovídající připojení zdroje dat v knihovně zdrojů dat.

Poznámka : Průzkumy SharePoint představují typ seznamu a zobrazují se také v části Seznamy SharePoint v knihovně zdrojů dat.

V tomto článku

Použití seznamu nebo knihovny jako zdroje dat

Vytvoření seznamu SharePoint

Vytvoření knihovny dokumentů SharePoint

Kopírování a změna seznamu nebo knihovny SharePoint

Použití seznamu nebo knihovny jako zdroje dat

Seznamy a knihovny SharePoint v seznamu složek mají automaticky připojení v knihovně zdrojů dat.

1. Seznamy a knihovny SharePoint se zobrazí v seznamu složek.

2. Každý seznam a knihovna SharePoint mají automaticky odpovídající připojení zdroje dat v knihovně zdrojů dat.

Jako u jiných typů zdrojů dat představují seznamy a knihovny SharePoint, které se zobrazí v knihovně zdrojů dat, ve skutečnosti připojení k původním datům, která zobrazí výsledky dotazu na tato data. Seznamy a knihovny SharePoint se však od ostatních typů zdrojů dat liší dvěma podstatnými způsoby:

 • Dotaz pro seznamy a knihovny SharePoint nelze změnit stejně jako pro jiné zdroje v knihovně zdrojů dat. Můžete však kopírovat připojení pro seznam nebo knihovnu SharePoint a potom vytvořit vlastní dotaz na seznam nebo knihovnu, aby se zobrazila přesně ta data, která požadujete. Když vytvoříte nové připojení zdroje dat pro seznam SharePoint, data zdroje nekopírujete. Namísto toho vytvoříte další připojení ke stejným datům.

 • Původní zdrojová data pro seznam nebo knihovnu SharePoint můžete změnit prostřednictvím knihovny zdrojů tak, že změníte vlastnosti seznamu, což nemůžete provést pro ostatní zdroje v knihovně zdrojů dat. Další informace o tom, jak změnit vlastnosti seznamu SharePoint list naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu SharePoint

Když klepnete na odkaz Vytvořit nový seznam SharePoint v knihovně zdrojů dat, otevře se dialogové okno Nový. V dialogovém okně Nový můžete vytvořit nový seznam SharePoint pomocí jedné z vestavěných šablon seznamu SharePoint.

Ikona pro seznam SharePoint Nový seznam v seznamu složek je stejná v seznamu složek i v knihovně zdrojů dat.

 1. V podokně Seznam složek klepněte na položku Seznamy.

  Takto zahrnete do složky Seznamy všechny nové seznamy, které vytvoříte.

 2. V části Seznamy SharePoint podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Vytvořit nový seznam SharePoint.

  Pokud je sbalený nadpis Seznamy SharePoint, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

  Poznámka : Můžete také klepnout na příkaz Nový v nabídce Soubor a potom na položku Obsah serveru SharePoint.

 3. V levém podokně klepněte na položku Seznamy a potom v prostředním podokně na typ seznamu, který chcete přidat.

  Tip : Když klepnete na šablonu seznamu, zobrazí se popis tohoto seznamu v podokně zcela napravo v části Popis.

 4. V podokně napravo zadejte v části Možnosti název nového seznamu.

  V tomto příkladu klepněte v prostředním podokně na položku Oznámení a do pole Možnosti zadejte Příspěvky.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

V podokně Seznam složek se zobrazí nový seznam.

V seznamu složek se zobrazí nový seznam.

V seznamu složek se zobrazí nový seznam.

Nový seznam bude mít také odpovídající připojení zdrojů dat v části Seznamy SharePoint v knihovně zdrojů dat.

Nový seznam v části Seznamy SharePoint knihovny zdrojů dat

Nový seznam se zobrazí v části Seznamy SharePoint v knihovně zdrojů dat.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny dokumentů SharePoint

Když klepnete na odkaz Vytvořit novou knihovnu dokumentů v knihovně zdrojů dat, otevře se dialogové okno Nový. V dialogovém okně Nový můžete vytvořit novou knihovnu dokumentů SharePoint pomocí jedné z vestavěných šablon knihovny dokumentů SharePoint.

Ikona pro knihovnu dokumentů SharePoint v seznamu složek vypadá jinak Obrázek ikony než v knihovně zdrojů dat Obrázek ikony .

 1. V části Knihovna SharePoint podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu dokumentů.

  Pokud je sbalený nadpis Knihovny SharePoint, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

  Poznámka : Můžete také klepnout na příkaz Nový v nabídce Soubor a potom na položku Obsah serveru SharePoint.

 2. V levém podokně klepněte na položku Knihovny dokumentů a potom v prostředním podokně na typ knihovny dokumentů, kterou chcete přidat.

  Tip : Když klepnete na šablonu knihovny dokumentů, zobrazí se popis této knihovny v podokně zcela napravo v části Popis.

 3. V podokně napravo zadejte v části Možnosti název nového seznamu.

  V tomto příkladu klepněte v prostředním podokně na položku Knihovna dokumentů a do pole Možnosti zadejte Články.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Nová knihovna dokumentů se po vytvoření zobrazí v seznamu složek.

V seznamu složek se zobrazí nová knihovna dokumentů.

V seznamu složek se zobrazí nová knihovna dokumentů.

Nový seznam bude mít také odpovídající připojení zdrojů dat v části Knihovny SharePoint v knihovně zdrojů dat.

Nová knihovna dokumentů v části Seznamy SharePoint knihovny zdrojů dat

Nová knihovna dokumentů se zobrazí v části Seznamy SharePoint v knihovně zdrojů dat.

Začátek stránky

Kopírování a změna seznamu nebo knihovny SharePoint

Jak jsme uvedli dříve, představují seznamy a knihovny SharePoint, které se zobrazí v knihovně zdrojů dat, ve skutečnosti připojení k původním datům, která zobrazí výsledky dotazu na tato data. Narozdíl od jiných zdrojů dat v knihovně zdrojů dat nelze změnit dotaz pro zdroje dat, které se vytváří pro seznamy a knihovny SharePoint automaticky. Můžete však kopírovat připojení k seznamu nebo knihovně SharePoint a potom použít vlastní dotaz na seznam nebo knihovnu, aby se zobrazila přesně ta data, která požadujete.

Když klepnete na položku Kopírovat a změnit, vytvoříte kopii připojení zdroje dat, kterou je potom možné změnit v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat. Na kartě Obecné můžete změnit název, popis a klíčová slova pro tento zdroj dat. Na kartě Zdroj můžete změnit dotaz pro zdroj dat. V následujícím postupu vidíte, jak kopírovat připojení zdroje dat a potom změnit název, popis a klíčová slova pro tento zdroj dat. Další informace o úpravách dotazu pro zdroj dat získáte v článku Vytvoření dotazu na zdroj dat.

 1. V podokně Knihovna zdrojů dat klepněte v části Seznamy SharePoint nebo Knihovny SharePoint na seznam nebo knihovnu, které chcete kopírovat a změnit, a klepněte na možnost Kopírovat a změnit.

  Zobrazí se část Dotaz.

  Karta Zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat

 2. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné.

 3. Do textového pole Název zadejte název kopírovaného zdroje dat.

  Pokud nezadáte nový název zdroje dat, bude název stejný jako název předchozí položky, ale bude k němu připojen text _kopie(n), kde n je počet kopií. Pokud například zkopírujete připojení zdroje dat Oznámení, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Oznámení_kopie(1). Pokud zkopírujete připojení zdroje dat Oznámení znovu, ale nezadáte nový název, bude název nového zdroje dat Oznámení_kopie(2).  

 4. Do textového pole Popis zadejte popis kopírovaného zdroje dat.

 5. Do textového pole Klíčová slova zadejte libovolná klíčová slova kopírovaného zdroje dat.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  V knihovně zdrojů dat se zobrazí nové připojení zdroje dat. Když kopírujete připojení zdroje dat, kopírujete pouze dotaz na zdroj původních dat. Nekopírujete samotný zdroj dat. Na následujícím obrázku se složka Oznámení zobrazí v seznamu složek pouze jedenkrát, protože Oznámení i Oznámení_kopie(1) jsou dotazy v seznamu Oznámení.

  Oznámení a Oznámení_kopie(1) v knihovně zdrojů dat

  Protože Oznámení i Oznámení_kopie(1) se připojují k seznamu Oznámení, zobrazí se složka Oznámení v seznamu složek pouze jedenkrát.

Dotazy na seznamy a knihovny SharePoint, které vytvoříte pomocí možnosti Kopírovat a změnit, nebudou při zobrazení webu v prohlížeči zobrazeny jako odkazy. Pomocí kopírovaného seznamu nebo knihovny však můžete vytvořit zobrazení dat. Další informace o vytváření zobrazení dat naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×