Přidání sestavy do tabule

Tabule se používají k předání informací o stavu a zahájení akcí. Tabule na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 je šablona webové stránky, která umožňuje shromáždit a zobrazit informace z různých zdrojů, například sestavy, grafy a Klíčový indikátor výkonu (KPI). Toto téma popisuje, jak je možné na stránku tabule přidat sešit nebo sestavu aplikace Microsoft Office Excel 2007 pomocí webové části Microsoft Office Excel Web Access.

Přidání sestavy do tabule vyžaduje následující tři kroky:

Krok 1: Příprava přidání sestavy do tabule

Poznámka : Chcete-li použít webovou část Office Excel Web Access, je nutné používat verzi aplikace Excel 2007, která je součástí sady Microsoft Office Professional Plus 2007 nebo Microsoft Office Enterprise 2007. Kromě toho na serveru, na němž je spuštěn Office SharePoint Server 2007, musí být povoleny Office Excel Web AccessExcel Services.

Pokud chcete zobrazit sešit aplikace Office Excel 2007 v tabuli, musí být sešit uložen v knihovně dokumentů na webu SharePoint a knihovna obsahující sešit musí být definována jako důvěryhodné umístění pro Office Excel 2007. Jestliže chcete uložit sešit v knihovně dokumentů, je nutné mít oprávnění k zadávání příspěvků na webu, kde je knihovna umístěna.

Můžete také zobrazit sešit, který jste již uložili v knihovně, případně jej uložil jiný uživatel. K tomuto postupu je nutné oprávnění k zobrazení sešitu.

Oprávnění a důvěryhodná umístění jsou obvykle nastavena správcem webu.

Začátek stránky

Step 2: Uložení sešitu na webu služby SharePoint

Pokud sešit, který chcete použít, již není v knihovně služby SharePoint, je nutné jej publikovat pomocí aplikace Office Excel 2007. Publikování sešitu pomocí aplikace Office Excel 2007 je vhodnější než odeslání sešitu pomocí nabídky Odeslat na webu služby SharePoint. Pokud k publikování sešitu použijete aplikaci Office Excel 2007, můžete definovat části sešitu (například jednotlivé listy, pojmenované oblasti nebo grafy), které chcete pomocí aplikace Office Excel 2007 zobrazit ve webové části Office Excel Web Access. Při zobrazení pouze určitých částí sešitu a využití oprávnění serveru Office SharePoint Server 2007 umožňujících ochranu sešitu před neoprávněným přístupem můžete zajistit důvěrnost dat v sešitu a současně umožnit oprávněným uživatelům obnovení, výpočty a interakci se zobrazitelnými daty.

Můžete také definovat parametry. Parametr je jedna buňka, kterou pojmenujete před publikováním sešitu. Buňku můžete zobrazit pomocí webové části Office Excel Web Access. Uživatelé mohou potom do buňky zadat hodnoty a provést výpočty v sešitu za účelem analýzy dat.

Poznámka : Aplikace Office Excel 2007 nepodporuje všechny funkce aplikace Microsoft Office Excel. Informace o nepodporovaných funkcích naleznete v odkazech v části Viz také.

V příkladě použitém v následujícím postupu je sešit publikován do knihovny Sestavy na webu Centra sestav. Pokud však máte přiřazenu úroveň oprávnění Přispívat, můžete publikovat na libovolném webu služby SharePoint.

 1. Otevřete sešit, který chcete publikovat pomocí aplikace Office Excel 2007. Pokud chcete definovat parametry, pojmenujte jednotlivé buňky, které budou uživatelé používat pro zadání hodnot.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Publikovat a na možnost Služba Excel Services v části Distribuovat dokument dalším uživatelům.

 3. Do pole Název souboru zadejte cestu k serveru a název souboru. Pokud chcete například uložit soubor Test.xlsx do knihovny sestav v Centru sestav na webu nejvyšší úrovně společnosti Contoso, zadejte: http://Contoso/Sestavy/Knihovna_sestav/Test.xlsx.

  Důležité : Pokud zkopírujete a vložíte adresu URL cílového umístění knihovny služby SharePoint přímo z prohlížeče do souboru, je nutné odstranit nadbytečné znaky, které zabraňují kopírování souboru do cílové knihovny. V tomto příkladu jsou nadbytečné znaky v adrese URL Forms/current.aspx.

 4. Klepněte na tlačítko Možnosti služby Excel Services a vyberte možnosti, které chcete použít pro zobrazení sešitu nebo části sešitu v aplikaci Office Excel 2007.

 5. Pokud chcete ověřit, že zobrazitelné oblasti sešitu jsou v prohlížeči zobrazeny správně, zaškrtněte políčko Otevřít ve službě Excel Services.

 6. Klepněte na tlačítko OK a klepněte na tlačítko Uložit.

 7. V dialogovém okně Zvolit typ dokumentu vyberte v seznamu Typ dokumentu položku Sestava

 8. Po klepnutí na tlačítko Uložit se zobrazení sešitu otevře v prohlížeči. Jedná se o zobrazení daného sešitu ve webové části Office Excel Web Access. Můžete se vrátit do knihovny sestav a aktualizací seznamu sestav zobrazit nově uložený soubor.

Začátek stránky

Krok 3: Zobrazení listu v tabuli

Po uložení požadovaného sešitu na web přidáte daný sešit do tabule pomocí webové části Office Excel Web Access.

 1. Na stránce tabule, do níž chcete sešit přidat, klepněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a klepněte na příkaz Upravit stránku.

 2. Ve webové části Office Excel Web Access, do níž chcete přidat sešit, klepněte na nabídku pro úpravy webové části Nabídka Webová část a klepněte na příkaz Upravit sdílenou webovou část.

 3. V podokně nástrojů webové části Office Excel Web Access klepněte v části Sešit na tlačítko Vybrat odkaz Builder button a v dialogovém okně Vybrat odkaz vyhledejte sešit.

 4. Pokud chcete zobrazit pouze část sešitu, postupujte následujícím způsobem:

Možnost

Popis

Pojmenovaná položka

Klepněte na tlačítko Builder button a do pole Zadání textu zadejte název rozsahu buněk, které jste definovali v sešitu. Webová část zobrazí pouze tento rozsah.

Řádky

Zadejte počet řádků listu nebo pojmenovaného rozsahu, který chcete zobrazit. Pokud zadáte například 5, bude zobrazeno prvních pět řádků sešitu nebo pojmenovaného rozsahu.

Sloupce

Zadejte počet sloupců listu nebo pojmenovaného rozsahu, který chcete zobrazit. Pokud zadáte například 5, bude zobrazeno prvních pět sloupců listu nebo pojmenovaného rozsahu.

Odkazy na další informace o používání webové části Office Excel Web Access naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×