Přidání prvku do řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů

Pomocí nástroje PerformancePoint Dashboard Designer můžete vytvořit, upravit a nasadit řídicí panely ve vaší organizaci. Začnete vytvořením jednotlivých prvků řídicího panelu, jako jsou například sestavy, přehledy výkonnostních metrik, stránky řídicího panelu a filtry, a potom tyto prvky publikujete. PerformancePoint Monitoring Server. Pak přidáte na řídicí panel jeden či více těchto prvků. Nakonec zobrazíte náhled řídicího panelu a nasadíte jej na web služby SharePoint.

Poznámka : Před přidáním prvku na řídicí panel ověřte, zda byl tento prvek publikován na serveru Monitoring Server. (Další informace o způsobu publikování prvku naleznete v části Získání dalších informací.)

Co chcete udělat?

Ověření, zda jsou splněny požadavky

Přidání sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik na stránku řídicího panelu

Přidání další stránky na řídicí panel

Přidání jednoho nebo více filtrů na řídicí panel

Získání dalších informací

Ověření, zda jsou splněny požadavky

Před přidáním konkrétního prvku na stránku řídicího panelu musí být daný prvek publikován na serveru Monitoring Server. Kromě toho musíte mít pro tento prvek minimálně oprávnění pro čtení. Další informace o provedení některého z těchto úkolů naleznete v části Získání dalších informací; v opačném případě proveďte následující kroky za účelem ověření, zda jsou tyto požadavky splněny:

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Publikovat vše obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server.

 2. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na kategorii prvku, například Řídicí panely, Sestavy nebo Přehledy výkonnostních metrik. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Karta Server obsahuje všechny prvky řídicího panelu v dané kategorii, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny prvky řídicích panelů, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Poznámka : Další informace o vytváření prvků řídicích panelů naleznete v části Získání dalších informací.

 3. Poklepáním na prvek, který chcete zahrnout do řídicího panelu, otevřete jeho pracovní prostor. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Vlastnosti. V části Oprávnění ověřte, že vy a uživatelé řídicího panelu, kteří budou používat tento prvek, máte minimálně oprávnění ke čtení.

  Pokud nemáte oprávnění Editor pro prvek, který chcete upravit, můžete uložit tento prvek do jiného umístění a potom jej publikovat na Monitoring Server. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete. Další informace získáte v části Vytváření nebo úpravy vlastností v Návrháři řídicích panelů.

Začátek stránky

Přidání sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik na stránku řídicího panelu

Poté co vy nebo jiní autoři digitálních panelů vytvoříte a publikujete sestavu nebo přehled výkonnostních metrik v nástroji Dashboard Designer, můžete je přidat na příslušný řídicí panel.

Poznámka : Pokud přidáte jednotlivou sestavu na více než jeden řídicí panel, přesvědčte, zda byla přiřazena odpovídající oprávnění pro každou sestavu nebo přehled výkonnostních metrik, aby je uživatelé řídicího panelu mohli zobrazit. Informace o oprávněních naleznete v tématu Principy rolí a oprávnění v Návrháři řídicích panelů..

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Řídicí panely.

  V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud řídicí panel, který chcete změnit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 2. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor. Pokud řídicí panel obsahuje více než jednu stránku, podívejte se do části Stránky a pak klepněte na stránku, kterou chcete změnit.

  Zkontrolujte, zda je otevřeno podokno Podrobnosti. (Podokno Podrobnosti je umístěno v pravé části pracovního prostoru. Pokud je nevidíte, poklepejte na oboustranné šipky, které jsou umístěny vpravo v prostředním podokně.)

 3. V podokně Podrobnosti klepnutím rozbalte seznam sestav a přehledů výkonnostních metrik, které jsou k dispozici. Vyhledejte sestavu nebo přehled výkonnostních metrik, které chcete přidat, a přetáhněte je do požadované zóny na stránce řídicího panelu. Zopakujte tento postup pro každou sestavu nebo přehled výkonnostních metrik, které chcete zahrnout do řídicího panelu.

 4. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitoring Server. Z tohoto místa můžete přidání další stránku na řídicí panel, přidat filtrynebo zobrazit náhled řídicího panelu.

Začátek stránky

Přidání další stránky na řídicí panel

Při přidávání sestav, přehledů výkonnostních metrik a dalších prvků na řídicí panel můžete zjistit, že návrh je příliš složitý a nepřehledný pro jednu stránku, a rozhodnout se uspořádat související informace na další samostatné stránky řídicího panelu.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Řídicí panely.

  V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud řídicí panel, který chcete změnit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 2. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor. V části Stránky klepnutím na možnost Nová stránka otevřete dialogové okno Vyberte šablonu stránky řídicího panelu. Klepněte na šablonu, kterou chcete použít, a klepnutím na tlačítko OK otevřete novou stránku.

 3. Do sloupce Název zadejte popisný název pro stránku řídicího panelu. Další informace o změnách rozložení stránky řídicího panelu nebo kterékoli z jejích zón naleznete v tématu Úpravy stránky řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů.

  Poznámka : Pokud chcete změnit stránku řídicího panelu, nezapomeňte to provést před přidáním prvků nebo publikováním řídicího panelu na serveru Monitoring Server. Můžete například změnit velikost, přidat či odebrat zóny řídicího panelu nebo upravit velikost jednotlivých prvku v zóně řídicího panelu.

  Chcete-li konkrétní příklad, předpokládejme, že vytvoříte řídicí panel a publikujete jej na Monitoring Server. Později se rozhodnete přidat na řídicí panel další stránku a změnit velikost jedné nebo více zón řídicího panelu. V takovém případě byste měli upravit jednotlivé zóny řídicího panelu před přidáním jakýchkoli prvků do této zóny nebo znovu publikovat řídicí panel. Pokud přidáte sestavu nebo přehled výkonnostních metrik do zóny, publikujte řídicí panel a pak se pokuste upravit nastavení zóny. Dashboard Designer použije toto nové nastavení pro způsob rozmístění jednotlivých sestav nebo přehledů výkonnostních metrik v jednotlivých zónách, nikoli pro způsob konfigurace zón na stránce řídicího panelu.

 4. Z tohoto místa můžete přidat sestavy nebo výkonnostní metriky, přidat filtrynebo zobrazit náhled řídicího panelu.

Začátek stránky

Přidání jednoho nebo více filtrů na řídicí panel

Poté co vy nebo jiní autoři řídicího panelů vytvoříte a publikujete řídicí panel, který obsahuje jednu nebo více sestavy a přehledů výkonnostních metrik v nástroji Dashboard Designer, pravděpodobně budete chtít přidat na řídicí panel jeden nebo více filtrů.

Poznámka : Filtr řídicího panelu platí pro jednotlivou stránku řídicího panelu. Pokud řídicí panel obsahuje více stránek a chcete použít stejný filtr pro všechny stránky, musíte přidat filtr na každou stránku pomocí následujícího postupu.

Další informace o vytváření filtrů řídicích panelů naleznete v tématu Jak lze vytvořit filtr řídicího panelu v nástroji Návrhář řídicích panelů?

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na serveru Monitoring Server. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Řídicí panely.

  V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitoring Server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud řídicí panel, který chcete změnit, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepáním na panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 2. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor. Pokud řídicí panel obsahuje více než jednu stránku, podívejte se do části Stránky a pak klepněte na stránku, kterou chcete změnit.

  Zkontrolujte, zda je otevřeno podokno Podrobnosti. Podokno Podrobnosti je umístěno v pravé části pracovního prostoru. Pokud je nevidíte, poklepejte na oboustranné šipky, které jsou umístěny vpravo v prostředním podokně.

 3. V podokně Podrobnosti klepnutím rozbalte seznamy filtrů, které jsou k dispozici. Vyhledejte filtr, který chcete přidat, a přetáhněte jej do zóny řídicího panelu, kde má být umístěn. Tento krok opakujte pro každý další filtr, který chcete zahrnout do řídicího panelu.

 4. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitoring Server.

 5. Připojte filtry k sestavám nebo přehledům výkonnostních metrik v řídicím panelu. Další informace získáte v části Propojení filtrů s výkonnostními metrikami a sestavami.

Začátek stránky

Získání dalších informací

Chcete-li získat další informace o tomto tématu

Přečtěte si článek

Vytváření nebo úpravy stránek řídicích panelů

Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů

Vytváření filtrů řídicích panelů

Vytváření filtrů v Návrháři řídicích panelů

Vytváření sestav

Výběr šablony sestavy

Vytváření přehledů výkonnostních metrik

Jak vytvořím přehled výkonnostních metrik?

Určení uživatelských oprávnění pro řídicí panely

Principy rolí a oprávnění v Návrháři řídicích panelů.

Zobrazení nebo změny publikovaných prvků

Zobrazení, změny nebo odstranění souborů uložených na Monitorovacím serveru

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×