Přidání prvku do řídicího panelu PerformancePoint na webu služby SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete vytvořit, upravit a nasadit řídicí panely ve vaší organizaci. Začnete vytvořením jednotlivých prvků řídicího panelu, jako jsou například sestavy, přehledy výkonnostních metrik, stránky řídicího panelu a filtry, a potom tyto prvky publikujete na serveru Monitorovací server PerformancePoint. Pak přidáte na řídicí panel jeden či více těchto prvků. Nakonec zobrazíte náhled řídicího panelu a nasadíte jej na web služby SharePoint.

Po nasazení řídicího panelu na web služby SharePoint můžete přidat nebo změnit prvek jedním ze dvou způsobů:

V tomto článku

Další informace o úpravách řídicího panelu ve službě Windows SharePoint Services

Přidání sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik do řídicího panelu

Přidání filtru do řídicího panelu

Nahrazení sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik jiným prvkem

Další informace o úpravách řídicího panelu ve službě Windows SharePoint Services

Řídicí panel serveru Monitorovací server můžete změnit, aniž byste opustili hostitelský web služby SharePoint pomocí speciální webové části s názvem Položka řídicího panelu PerformancePoint. Například můžete použít rozhraní služby Windows SharePoint Services k přidání přehledu výkonnostních metrik nebo sestavy vytvořené v nástroji Návrhář řídicích panelů. Navíc když je filtr propojen se sestavou nebo přehledem výkonnostních metrik v nástroji Návrhář řídicích panelů, můžete přidat stejný filtr do řídicího panelu ve službě Windows SharePoint Services a zachovat propojení s přehledem výkonnostních metrik nebo sestavou.

Pro ilustraci předpokládejme, že v nástroji Návrhář řídicích panelů vytvoříte řídicí panel, který obsahuje analytický graf, přehled výkonnostních metrik a filtr, který je propojen s analytickým grafem. Dále předpokládejme, že zobrazujete různé řídicí panely, které byly nasazeny na web služby SharePoint. Řídicí panel obsahuje přehled výkonnostních metrik, mapu strategie a sestavu služby Excel Services. Nyní předpokládejme, že chcete do tohoto řídicího panelu přidat filtr, který jste vytvořili v nástroji Návrhář řídicích panelů, pomocí webové části Položka řídicího panelu PerformancePoint. Ačkoli filtr můžete přidat pomocí postupu v tomto článku, nelze vytvořit žádná propojení mezi přehledem výkonnostních metrik, mapou strategie a sestavou služby Excel Services, protože nejsou na stejné stránce řídicího panelu jako filtr. To znamená, že nejsou společně s filtrem na původní stránce řídicího panelu vytvořeného v nástroji Návrhář řídicích panelů. Můžete však přidat analytický graf, který je na stejné stránce řídicího panelu jako filtr, a propojení mezi filtrem a analytickým grafem zůstane zachováno.

Pokud chcete přidat filtr do řídicího panelu a propojit ho s jinými sestavami a přehledy výkonnostních metrik, doporučujeme k této akci použít Návrhář řídicích panelů, nikoli webovou část Položka řídicího panelu PerformancePoint. Další informace získáte v části Přidání filtru do řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů.

Důležité : Při úpravách řídicího panelu ve službě Windows SharePoint Services pomocí webové části Položka řídicího panelu PerformancePoint, jsou změny uloženy do prohlížeče Prohlížeč řídicích panelů PerformancePoint pro SharePoint Services, nejsou uloženy na Monitorovací server. Pokud tedy vy nebo jiný návrhář řídicího panelu znovu nasadíte řídicí panel na web služby SharePoint prostřednictvím nástroje Návrhář řídicích panelů, nebudou změny provedené pomocí postupů v tomto článku zachovány.

Používání webové části Položka řídicího panelu PerformancePoint:

 • Webová část Položka řídicího panelu PerformancePoint musí být nainstalována na serveru, na kterém je nainstalována služba Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

 • U webu služby Windows SharePoint Services nebo u knihovny dokumentů, která obsahuje řídicí panel, musíte mít oprávnění na úrovni Tvůrce.

 • K zobrazení a používání prvků v nástroji Návrhář řídicích panelů, které byly publikovány na Monitorovací server, musíte mít oprávnění Čtenář nebo Editor.

Začátek stránky

Přidání sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik na stránku řídicího panelu

Následujícím postupem přidáte sestavu nebo přehled výkonnostních metrik na stránku řídicího panelu pomocí uživatelského rozhraní služby Windows SharePoint Services. Informace, jak změnit řídicí panel v nástroji Návrhář řídicích panelů, naleznete v tématu Přidání prvku do řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů nebo Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů.

 1. V horním rohu webu služby SharePoint obsahujícího řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na tlačítko Akce webu a výběrem možnosti Upravit stránku převeďte web služby SharePoint do režimu úprav.

 2. V zóně řídicího panelu klikněte na tlačítko Přidat webovou část a kliknutím na tlačítko Procházet otevřete seznam dostupných webových částí.

 3. Z seznamu vyberte webovou část Položka řídicího panelu PerformancePoint, přejděte do dolní části dialogového okna a klikněte na tlačítko Přidat. Webová část Položka řídicího panelu PerformacePoint se otevře na webu služby SharePoint.

 4. V části Webová část Položka řídicího panelu PerformancePoint otevřete podokno nástrojů webové části kliknutím na Otevřít podokno nástrojů

 5. V oddílu Otevření zobrazení PerformancePoint kliknutím na tlačítko vpravo od pole Řídicí panel otevřete dialogové okno Vyberte řídicí panel. Vyberte řídicí panel a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : V dialogovém okně Vyberte řídicí panel se zobrazí pouze řídicí panely, které byly publikovány na Monitorovací server.

 6. V oddílu Otevření zobrazení PerformancePoint kliknutím na tlačítko vpravo od pole Položka řídicího panelu otevřete dialogové okno Vyberte položku řídicího panelu. Pomocí ovládacího prvku rozbalitelného stromu vyhledejte a vyberte sestavu nebo přehled výkonnostních metrik, které chcete přidat. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny.

 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů webové části. Obnovením webu služby SharePoint zobrazíte změny.

Začátek stránky

Přidání filtru do řídicího panelu

Následujícím postupem přidáte filtr do řídicího panelu v uživatelském rozhraní služby Windows SharePoint Services. Informace, jak přidat filtr v nástroji Návrhář řídicích panelů, naleznete v tématu Přidání filtru do řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů.

Poznámka : Pokud přidáte filtr do řídicího panelu na webu služby SharePoint tímto způsobem, nelze vytvořit propojení mezi filtrem a jinými sestavami v řídicím panelu, pokud tyto odkazy již nebyly nastaveny v nástroji Návrhář řídicích panelů.

 1. V horním rohu webu služby SharePoint obsahujícího řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na tlačítko Akce webu a výběrem možnosti Upravit stránku převeďte web služby SharePoint do režimu úprav.

 2. V zóně řídicího panelu klikněte na tlačítko Přidat webovou část a kliknutím na tlačítko Procházet otevřete seznam dostupných webových částí.

 3. Ze seznamu vyberte položku Webová část Položka řídicího panelu PerformancePoint. Přejděte na konec dialogového okna a klikněte na tlačítko Přidat. Webová část Položka řídicího panelu PerformacePoint se otevře na webu služby SharePoint.

 4. V části Webová část Položka řídicího panelu PerformancePoint otevřete podokno nástrojů webové části kliknutím na Otevřít podokno nástrojů

 5. V oddílu Otevření zobrazení PerformancePoint kliknutím na tlačítko vpravo od pole Řídicí panel otevřete dialogové okno Vyberte řídicí panel. Vyberte řídicí panel a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : V dialogovém okně Vyberte řídicí panel se zobrazí pouze řídicí panely, které byly publikovány na Monitorovací server.

 6. V oddílu Otevření zobrazení PerformancePoint kliknutím na tlačítko vpravo od textového pole Položka řídicího panelu otevřete dialogové okno Vyberte položku řídicího panelu. Pomocí ovládacího prvku rozbalitelného stromu vyhledejte a vyberte filtr, který chcete přidat. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů webové části. Obnovením webu služby SharePoint zobrazíte změny.

Začátek stránky

Nahrazení sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik jiným prvkem

Pomocí následujícího postupu nahradíte sestavu nebo přehled výkonnostních metrik řídicího panelu PerformacePoint jiným prvkem, který byl publikován na Monitorovací server. Informace, jak změnit řídicí panel v nástroji Návrhář řídicích panelů, naleznete v tématu Přidání prvku do řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů nebo Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů.

 1. V horním rohu webu služby SharePoint obsahujícího řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na tlačítko Akce webu a výběrem možnosti Upravit stránku převeďte web služby SharePoint do režimu úprav.

 2. Vyhledejte Webovou část Položka řídicího panelu PerformancePoint a klikněte na tlačítko Upravit. Klikněte na příkaz Změnit sdílenou webovou část a otevřete podokno nástrojů Webová část.

 3. V oddílu Otevření zobrazení PerformancePoint kliknutím na tlačítko vpravo od pole Řídicí panel otevřete dialogové okno Vyberte řídicí panel. Vyberte řídicí panel a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : V dialogovém okně Vyberte řídicí panel se zobrazí pouze řídicí panely, které byly publikovány na Monitorovací server.

 4. V oddílu Otevření zobrazení PerformancePoint kliknutím na tlačítko vpravo od pole Položka řídicího panelu otevřete dialogové okno Vyberte položku řídicího panelu. Pomocí ovládacího prvku rozbalitelného stromu vyhledejte a vyberte sestavu nebo přehled výkonnostních metrik, které chcete přidat do řídicího panelu. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů webové části. Obnovením webu služby SharePoint zobrazíte změny.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×