Přidání prvků UML do modelu

Pro pochopení způsobu přidávání prvků do Model UML je třeba nejdříve porozumět rozdílu mezi diagramem a modelem.

Modely jsou zobrazeny v hierarchickém stromovém zobrazení v okně Průzkumník modelů.

Diagramy jsou zobrazení modelu představovaná ikonami ve stromovém zobrazení a stránkami výkresu v souboru výkresu s diagramem modelu UML.

Při používání šablony Diagram modelu UML mějte na paměti následující informace:

  • Prvky můžete do diagramu přidat přetažením ikon ze stromového zobrazení nebo obrazců ze vzorníků na stránku výkresu.

  • Při přetažení obrazce ze vzorníku na stránku výkresu se obrazec stane součástí modelu. Mnoho obrazců, které přetáhnete na stránku výkresu, například obrazce Třída, Případ použití nebo Komponenta, jsou automaticky přidány do stromového zobrazení jako ikony.

Poznámka : Při přetažení ikony ze stromového zobrazení na stránku výkresu vytvoříte zobrazení prvku modelu (nikoli nový prvek modelu).

  • Při přidání prvku do ModelStromové zobrazení se tento prvek nezobrazí v diagramu, dokud ikonu představující daný prvek nepřetáhnete ze stromového zobrazení na stránku výkresu.

  • Prvky ve stromovém zobrazení můžete duplikovat a ikony prvků můžete přetahovat do různých balíčků.

  • Přetažením ikony téhož prvku ze stromového zobrazení na různé stránky výkresu můžete přidat do různých diagramů různá zobrazení téhož prvku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×