Přidání prvků UML do modelu

Přidání nového prvku do stromového zobrazení

 1. Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo třídu, do které chcete přidat nový prvek, a přejděte na příkaz Nový.

 2. Klepněte na typ prvku, který chcete přidat.

  Ve stromovém zobrazení se zobrazí ikona nového prvku.

Přidání nového prvku do diagramu

 1. Ve Stromové zobrazení poklepejte na ikonu představující diagram, do kterého chcete přidat nový prvek.

  Zobrazí se odpovídající vzorník a stránka výkresu.

 2. Přetáhněte ze vzorníku na stránku výkresu obrazec znázorňující prvek, který chcete do diagramu přidat.

  U mnoha obrazců, například Třída, Případ použití nebo Součást, se ve stromovém zobrazení zobrazí ikona představující nový prvek.

  Tip : Do diagramu můžete přidat prvek také tak, že ve stromovém zobrazení vytvoříte nový prvek a poté jej přetáhnete na stránku výkresu.

Přidání zobrazení existujícího prvku do diagramu

 1. Ve Stromové zobrazení poklepejte na ikonu představující diagram, do kterého chcete přidat kopii prvku.

  Zobrazí se odpovídající vzorník a stránka výkresu.

 2. Přetáhněte ikonu prvku, jehož zobrazení chcete vytvořit, ze stromového zobrazení na stránku výkresu.

  Na stránce výkresu se zobrazí obrazec představující prvek, ale ve stromovém zobrazení se nezobrazí další ikona představující zobrazení prvku.

  Poznámka : Všechny změny provedené u původního prvku se objeví v jeho zobrazeních.

Duplikace existujícího prvku v diagramu

 1. V diagramu vyberte prvek, který chcete duplikovat.

 2. Přetažením prvku se stisknutou klávesou CTRL vytvořte kopii prvku.

  Dva prvky ve stejném Stromové zobrazeníBalíček nemohou mít stejný název. Z tohoto důvodu je při duplikaci prvku přiřazen duplicitnímu prvku název nový.

  Tip : Ve výchozím nastavení se při přetažení prvku se stisknutou klávesou CTRL vytvoří jeho kopie. Změnou výchozího chování můžete docílit toho, že při přetažení prvku se stisknutou klávesou CTRL bude vytvořeno zobrazení prvku, nikoli jeho kopie. Chcete-li změnit chování, klepněte v nabídce UML na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Doplněk UML a v rozevíracím seznamu Chování obrazce při přetažení se stisknutou klávesou CTRL vyberte položku Kopie zobrazení objektu.

Duplikace existujícího prvku ve stromovém zobrazení

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu představující prvek, který chcete duplikovat, a poté klepněte na příkaz Duplikovat.

  Dva prvky ve stejném Stromové zobrazeníBalíček nemohou mít stejný název. Z tohoto důvodu je při duplikaci prvku přiřazen duplicitnímu prvku název nový.

 2. Přetáhněte ikonu duplicitního prvku do příslušného balíčku ve Stromové zobrazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×