Přidání propojeného zdroje dat

Většina organizací ukládá související data na více místech. Například informace o produktu mohou být uloženy v jednom umístění a informace o kategoriích produktů v jiném. Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze mezi sebou snadno propojovat zdroje dat obsahující vzájemně související data. Propojovat lze dokonce zdroje dat odlišných typů – můžete například propojit soubor XML na databázi SQL. Propojením více zdrojů dat můžete vytvořit jeden zdroj dat, který se zobrazí v knihovně zdroje dat společně se všemi vašimi ostatními zdroji dat. 

Po vytvoření můžete propojený zdroj dat používat stejným způsobem jako jakýkoli jiný zdroj dat – můžete například vytvořit zobrazení dat, ve kterém se zobrazí data ze všech vašich zdrojů dat v jediném propojeném zdroji. Další informace o tom, jak vytvořit zobrazení dat propojeného zdroje dat získáte v článku Zobrazení dat z více zdrojů v jediném zobrazení dat

V tomto článku

Sloučení nebo spojení dat

Propojení zdrojů dat jejich sloučením

Propojení zdrojů dat jejich spojením

Sloučení nebo spojení dat

Při propojování zdrojů dat máte dvě možnosti: sloučit zdroje dat nebo je spojit.

Sloučení:    Pro sloučení dat se můžete rozhodnout v případě, že všechny zdroje dat, které chcete sloučit do jediného zdroje dat, mají přesně stejnou sadu polí. Pokud například propojujete tabulky Produkty z více různých databází a každá tabulka má přesně stejná pole jako všechny ostatní tabulky, pak data sloučíte. Ve skutečnosti vytvoříte z několika kratších tabulek jednu delší tabulku. Sloučení dat je užitečné zejména v případě, že chcete seřadit, seskupit nebo filtrovat více podobných zdrojů dat v jediném zobrazení dat.

Zdroj dat se záznamy 1-5 sloučený se zdrojem dat se záznamy 6-10

Tabulka Produkty obsahující produkty 1-5 a tabulka Produkty obsahující produkty 6-10 mají přesně stejná pole. Sloučením obou tabulek vytvoříte tabulku Produkty obsahující produkty 1-10.

Spojení:    Pro spojení dat se můžete rozhodnout v případě, že dva různé zdroje dat mají společné jedno pole. Pokud například propojujete tabulku Produkty s tabulkou Kategorie a tabulky jsou propojeny polem s názvem ID_kategorie, pak data spojujete. Spojení dat je užitečné zejména v případě, že chcete zobrazit související zdroje dat v jediném zobrazení dat.

Dva zdroje dat, které nejsou podobné, jsou spojeny do většího zdroje dat, včetně všech polí v obou zdrojích dat, přičemž ke spojení dojde na základě jejich společného pole.

Tabulka Produkty a tabulka Kategorie jsou spojeny do větší tabulky, která zahrnuje všechna pole v obou tabulkách, které jsou propojeny polem ID_kategorie.

Začátek stránky

Propojení zdrojů dat jejich sloučením

Pokud máte více zdrojů dat (a všechny mají přesně stejná pole), které chcete propojit do jediného zdroje dat, propojte je sloučením:

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V části Propojené zdroje podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Vytvořit nový propojený zdroj.

  Pokud je sbalený nadpis Propojené zdroje, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte na tlačítko Konfigurovat propojený zdroj.

 4. V Průvodci propojením zdrojů dat klepněte v části Dostupné zdroje dat na zdroj dat a potom klepněte na tlačítko Přidat. Dále klepněte na zdroj dat, který chcete propojit na první zdroj dat, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Vyberte typ propojení, který nejlépe vystihuje vztah mezi vybranými zdroji klepněte na možnost Sloučit obsah zdrojů dat, tuto možnost vyberte, chcete-li zdroje řadit, seskupovat a filtrovat jako jeden dlouhý seznam.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Oba zdroje dat i typ propojení, který jste zvolili, se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 8. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné.

 9. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte nový název zdroje dat.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

  V knihovně zdrojů dat se v části Propojené zdroje zobrazí nový propojený zdroj dat.

Začátek stránky

Propojení zdrojů dat jejich spojením

Pokud máte dva samostatné zdroje dat, které mají jedno společné pole, na základě kterého lze oba zdroje spojit, propojte je spojením:

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V části Propojené zdroje podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Vytvořit nový propojený zdroj.

  Pokud je sbalený nadpis Propojené zdroje, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Konfigurovat propojený zdroj.

 4. V Průvodci propojením zdrojů dat klepněte v části Dostupné zdroje dat na zdroj dat a potom klepněte na tlačítko Přidat. Dále klepněte na zdroj dat, který chcete propojit na první zdroj dat, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  První stránka Průvodce propojením zdrojů dat zobrazující dostupné zdroje dat

  Poznámka : Zkombinováním dvou či více zdrojů dat lze vytvořit jediný propojený zdroj dat.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Vyberte typ propojení, který nejlépe vystihuje vztah mezi vybranými zdroji klepněte na možnost Spojit obsah zdrojů dat využitím podrobností zdrojů dat k vložení zobrazení dat a spojených dílčích zobrazení.

 7. Pokud připojujete zdroje dat, které nejsou všechny databázovými tabulkami, klepněte na možnost Dokončit. Pokud připojujete databázové tabulky, jako například dvě tabulky dat SQL, klepněte na možnost Další.

  Důležité : Pokud propojujete pouze dvě tabulky a obě pocházejí ze stejné databáze, zobrazí se výzva, abyste zvolili pole obsahující odpovídající data v každé tabulce. Jestliže propojujete více než dvě tabulky ze stejné databáze, dvě tabulky z různých databází nebo dva zdroje dat, které nepředstavují databázové tabulky, přejděte ke kroku 8.

  Propojujete-li dvě tabulky ze stejné databáze, zvolte v Průvodci propojením zdrojů dat pole z každého sloupce obsahujícího odpovídající pole. V tomto příkladě je odpovídajícím polem pole ID_kategorie.

  Stránka v Průvodci zdrojem dat, která se zobrazí pouze v případě, že propojíte dvě tabulky ve stejné databázi

 8. Klepněte na tlačítko Další.

  Ve výchozím nastavení se zobrazí všechna pole v obou zdrojích dat.

  Chcete-li pole ze zobrazení zdroje dat odebrat, klepněte na pole v seznamu Zobrazená pole a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Stránka v Průvodci propojením zdrojů dat zobrazující pole k dispozici a zobrazená pole

  Chcete-li pole přidat do zobrazení zdroje dat, klepněte na pole v seznamu Pole k dispozici a klepněte na tlačítko Přidat.

  Stránka v Průvodci propojením zdrojů dat zobrazující pole k dispozici a zobrazená pole

 9. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oba zdroje dat i typ propojení, který jste zvolili, se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 10. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné.

 11. Do pole Název zadejte nový název zdroje dat.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

  V knihovně zdrojů dat se v části Propojené zdroje zobrazí nový propojený zdroj dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×