Přidání poznámek k úkolu, zdroji nebo projektu

Chcete-li přidat dodatečné nebo doplňující informace, můžete připojit Poznámka k Úkol, Zdroje, Přiřazení nebo k celému projektu. Je rovněž možné připojit soubor s poznámkou, například dokument aplikace Microsoft Office Word.

Přidání poznámek k úkolu, zdroji nebo přiřazení

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na možnost zobrazení úkolů, zdrojů nebo používání úkolů a zdrojů.

 2. Chcete-li přidat poznámku k úkolu, zvolte úkol, klepněte na nabídku Projekt a vyberte možnost Poznámky k úkolu.

  Chcete-li přidat poznámku ke zdroji, zvolte zdroj, klepněte na nabídku Projekt a vyberte možnosti Poznámky ke zdroji.

  Chcete-li přidat poznámku k přiřazení, zvolte přiřazení ze seznamu pod úkoly nebo zdroji ve zobrazení používání, klepněte na nabídku Projekt a vyberte možnost Poznámky k přiřazení.

 3. Do pole Poznámky zadejte obsah poznámky a klepněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li text poznámky formátovat, vyberte jej a klepněte na možnosti Formát písma, Zarovnat doleva, Na střed, Zarovnat doprava nebo Seznam s odrážkami.

 5. Chcete-li vložit obrázek, grafiku nebo soubor, klepněte na tlačítko Vložit objekt Obrázek tlačítka .

Poznámka : 

 • Chcete-li poznámku zobrazit, přesuňte ukazatel myši na indikátor poznámek Vzhled tlačítka v indikátorovém sloupci. Chcete-li zobrazit celou poznámku, poklepejte na indikátor poznámek.

 • Chcete-li poznámku odstranit, v poli Poznámky vyberte příslušný text a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přidání poznámky k projektu

U přídaní poznámky k projektu existují dvě možnosti:

 • Je možné přidat jednoduchou poznámku do vlastností projektu. Jednoduchá poznámka je pouze text bez formátování.

 • Je rovněž možné přidat komplexní poznámku do Souhrnný úkol projektu. Komplexní poznámky umožňují použití různých typů písma a odstavců a vkládání objektů, například obrázků nebo dokumentů, do poznámek.

Přidání jednoduché poznámky k projektu

 1. Klepněte na nabídku Soubor, příkaz Vlastnosti a potom na kartu Souhrnné informace.

 2. Do pole Komentáře zadejte obsah poznámky a klepněte na tlačítko OK.

Text, který zadáte do pole Komentáře, se rovněž zobrazí jako poznámka v souhrnném úkolu projektu.

Přidání komplexní poznámky k projektu

 1. Pokud se na plánu souhrnný úkol projektu nezobrazí, klepněte na nabídku Nástroje, klepněte na Možnosti a vyberte kartu Zobrazit. V nabídce Možnosti osnovy zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu.

 2. V mřížce vyberte souhrnný úkol projektu, klepněte na nabídku Projekt a vyberte možnost Poznámky k úkolu.

 3. Do pole Poznámky zadejte požadovaný obsah poznámky.

 4. Chcete-li text poznámky formátovat, vyberte jej a klepněte na možnosti Formát písma, Zarovnat doleva, Na střed, Zarovnat doprava nebo Seznam s odrážkami.

 5. Chcete-li vložit obrázek, grafiku nebo soubor, klepněte na tlačítko Vložit objekt Obrázek tlačítka .

Poznámka : 

 • Chcete-li poznámku zobrazit, přesuňte ukazatel myši na indikátor poznámek Vzhled tlačítka v indikátorovém sloupci souhrnného úkolu projektu. Chcete-li zobrazit celou poznámku, poklepejte na indikátor poznámek.

 • Chcete-li poznámku odstranit, vyberte příslušný text v poli Poznámky a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×