Přidání pozadí nebo vodoznaku

Chcete-li, aby tytéž grafické prvky byly zobrazeny na více než jedné stránce výkresu, přidejte pozadí nebo vodoznak.

Tip :  Pokud chcete selektivně zobrazit, upravit, vytisknout nebo zamknout obrazce na jedné stránce výkresu, použijte místo pozadí vrstvy.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Co chcete udělat?

Přidání pozadí nebo vodoznaku pomocí obrazce pozadí

Vytvoření vlastního pozadí nebo vodoznaku

Úpravy vlastního pozadí nebo vodoznaku

Přiřazení vlastního pozadí nebo vodoznaku ke stránce popředí

Přidání pozadí nebo vodoznaku pomocí obrazce pozadí

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Pozadí na položku Pozadí.

 2. Kliknutím na pozadí přidejte do dokumentu stránku s pozadím.

Poznámka :  Chcete-li obrazec pozadí odebrat, klikněte na tlačítko Pozadí a potom na možnost Žádné pozadí.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního pozadí nebo vodoznaku

Vytvořte stránku pozadí a přiřaďte ji k jedné nebo více stránkám popředí.

Chcete-li například jako pozadí použít logo společnosti, vytvořte stránku pozadí s logem společnosti. Logo bude zobrazeno na všech stránkách, ke kterým bude daná stránka pozadí přiřazena.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši v levé dolní části okna na kartu stránky Karta Stránka: a pak klikněte na příkaz Vložit.

  Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Na kartě Vlastnosti stránky vyberte vedle položky Typ přepínač Pozadí.

 3. Přidejte obrazce a text, jež chcete zobrazit na pozadí.

Začátek stránky

Úpravy vlastního pozadí nebo vodoznaku

Obrazce na stránce pozadí lze upravovat stejným způsobem jako obrazce na stránce popředí.

 1. Chcete-li zobrazit pozadí v okně výkresu, klikněte na kartu stránky pozadí .

 2. Upravte obrazce a text na pozadí.

Tip :  Chcete-li znázornit vliv změn na celý výkres, zobrazte v jednom okně stránku pozadí a v jiném okně stránku, ke které je pozadí přiřazeno.

Začátek stránky

Přiřazení vlastního pozadí nebo vodoznaku ke stránce popředí

 1. Na stránce, ke které chcete přiřadit pozadí, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu stránky, klikněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Vlastnosti stránky.

 2. V rozevíracím seznamu Pozadí klikněte na název pozadí, které chcete přiřadit.

  Pozadí bude zobrazeno za obrazci na stránce popředí.

  Poznámky : 

  • Ke stránce popředí je možné přiřadit pouze jediné pozadí.

  • Přiřadíte-li ke stránce popředí pozadí, budou při zobrazení stránky popředí obrazce na pozadí viditelné, avšak nebude možné je ze stránky popředí upravovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×