Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Autorka: Glenna Shaw

Glenna Shaw popisuje tři věci, které můžete přidat do prezentace, abyste vyvážili omezení pro posluchače, jako jsou vady sluchu, hluk na pozadí, nevyhovující zvukové vybavení nebo prezentace v jiném jazyce. Přidáním popisků (slova v dolní části snímků, která komunikují dialog), titulků (slova v dolní části snímku, která překládají dialog) nebo poznámek (slova na snímku, která komunikují nebo překládají dialog) můžete zvýšit dosah prezentace a zajistit, že vaše sdělení bude jasné.

PowerPoint se dál rozšiřuje jako médium pro šíření myšlenek, od tradičních prezentací přes vzdělávání až k performance art. To je skvělé, protože to zajišťuje, že jsou spousty informací přímo dostupné pro globální cílovou skupinu. Ale co když má cílová skupina sluchové omezení, jako je třeba nějaká fyzická porucha, hlučné prostředí, nefunkční zvukové zařízení nebo co když posluchači neznají váš jazyk? Jednoduchým řešením je přidání vizuálního dialogu do prezentace. Horší je odpovědět si na otázku, jak to udělat dobře.

Obsah

Základní informace

Otevření popisků prezentace

Poznámky v prezentaci

Titulky v prezentaci

Další články od tohoto autora

Základní informace

Rozdíl mezi otevřenými a skrytými popisky, titulky, poznámkami a přepisy

V tomto článku pracujeme s následujícími pojmy:

 • Popisky: Řada slov ve spodní části prezentace, které komunikují dialog

 • Titulky: Řada slov ve spodní části prezentace, které překládají cizojazyčný dialog

 • Poznámky: Řada slov ve spodní části prezentace, které komunikují dialog nebo překládají cizojazyčný dialog

 • Zápisy konverzace: Písemný záznam dialogu

 • Otevřené: Jsou vždycky vidět a nedají se vypnout

 • Skryté: Zapíná je a vypíná prohlížeč

Zmínka o paragrafu 508 zákona o pracovní rehabilitaci

V roce 1998 Kongres novelizoval zákon o rehabilitaci tak, aby po federálních úřadech vyžadoval zajištění dostupnosti jejich elektronických a informačních technologií osobám s postižením. V rámci tohoto zákona je PowerPoint po přidání zvuku do prezentace klasifikovaný jako multimediální produkt: produkt, který zahrnuje víc médií, mimo jiné videoprogramy, snímky s vyprávěním a počítačově generované prezentace. Aby prezentace splňovaly požadavek paragrafu 508, musí dodržovat následující standardy v souvislosti s poruchami sluchu:

 • Všechna školení a informační videa i multimediální produkce, které podporují poslání agentury bez ohledu na formát a které obsahují řeč nebo jiné zvukové informace nezbytné pro porozumění obsahu, by měly být vybaveny otevřenými nebo skrytými titulky

 • Všechna školení a informační videa i multimediální produkce, které podporují poslání agentury bez ohledu na formát a které obsahují vizuální informace nezbytné pro porozumění obsahu, by měly obsahovat popis zvuků.

 • Uživatel by měl mít možnost vybrat zobrazení nebo alternativní prezentaci textu nebo popisy zvuku, pokud se nezobrazují trvale.

Další informace o dalších požadavcích paragrafu 508 získáte v tématu Vytváření prezentací s usnadněným přístupem.

Dostupné metody

Vizuální dialog se dá do prezentací přidat třemi základními způsoby:

 • Převedení prezentace na video a přidání popisků

 • Publikování prezentace na webové stránce a přidání přepisů do poznámek

 • Vytvoření a animace popisků pomocí textových polí a vlastních animací

Ideální metodou je převedení prezentace na video s popisky, ale toho nejde dosáhnout bez softwaru od jiného výrobce. Nejjednodušší metodou je použití části s poznámkami snímku k zobrazení přepisů na webové stránce s rámečky. Tato metoda je ale nejméně žádoucí, protože dialog není synchronizovaný. K použití vlastních animací se nabízí celá řada technik, vytvoření efektu tradičních titulků, které se vysouvají z dolní části obrazovky v sekvenci s dialogem, však vyžaduje přemýšlení.

Otevření popisků prezentace

V této části:

Přidání prostoru pro popisky do předloh snímků
Vytvoření efektů posouvání pro zástupné symboly popisků
Přidání zástupných symbolů popisků do předloh snímků
Přidání popisků do snímků
Přidání textu do zástupných symbolů popisků
Odebrání nadbytečných popisků
Zahrnutí vlastních animací
Přidání zvukových efektů
Nahrávka vyprávění a vyzkoušení časování
Vytvoření šablony pro vlastní popisky
Ještě jste neupgradovali na PowerPoint 2007?

Přidání prostoru pro popisky do předloh snímků

Pokud se pro všechny vizuální dialogy chystáte používat poznámky, je nejdřív potřeba si ve snímcích vyhradit místo na přidání popisků nebo titulků v dolní části obrazovky. Nejlepší metodou je použití předlohy snímků a vlastních rozložení.

 1. Z předlohy snímků odeberte zástupné symboly pro datum, zápatí a čísla snímků, protože tento prostor budete potřebovat pro vlastní popisky. Zrušte zaškrtnutí políčka Zápatí na pásu karet pro každé z rozložení předlohy.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Skupina Rozložení předlohy na kartě Předloha snímků

 2. Upravte návrh, abyste uvolnili místo pro popisky. Vložte pole pro text zástupného symbolu do dolní části každého z rozložení předlohy snímků používaného pro prezentaci. Použijte toto nastavení:

  • Velikost; Výška: ,75’, šířka: 10’

  • Pozice; vodorovně: 0’, svisle: 6,75’

  • Okraje; vlevo: 1’, vpravo: 1’, horní: ,05’, spodní: ,05’

  • Svislé zarovnání: Zarovnané na střed, vodorovné zarovnání: Na střed

  • Nepřizpůsobovat, Nezmenšovat text při přetečení, Nepřizpůsobovat velikost obrazce textu, Nezalamovat text uvnitř obrazce

  • Souvislá výplň: Černá, řádek: Bez řádku

  • Písmo Arial (text) 12 b., bílá

  • Odebrání odrážek

  • Odebrání zarážek tabulátoru

 3. Můžete přidat vlastní textovou výzvu k novému zástupnému symbolu popisku.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Před zobrazením rozložení nadpisu a předlohy obsahu

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Po zobrazení rozložení nadpisu a předlohy obsahu

 4. Klikněte na vnější okraj zástupného symbolu popisku a pomocí kláves se šipkami ho přesuňte přímo pod snímek.

 5. Do dolní části snímku přidejte obdélník stejné velikosti a se stejným nastavením jako má zástupný symbol. To bude pozadí, na kterém se budou popisky zobrazovat. Nechcete, aby v obdélníku ani v zástupném symbolu byl jakýkoli text.

Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

Tvar obdélníku přidaný do rozložení předlohy snímků

Vytvoření efektů posouvání pro zástupné symboly popisku

Teď jste připravení na vytvoření vlastních animací, které umožní posouvání titulků shora dolů, aby bylo možné synchronizovat je s mluveným komentářem.

 1. Klikněte na kartu Animace na pásu karet a potom klikněte na Vlastní animace. Klikněte na tlačítko Přidat efekt, dráhy pohybu, 6. Nahoru.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Předloha snímků se šipkou označující dráhu pohybu nahoru

 2. Klikněte na rozevírací nabídku vedle dráhy pohybu v podokně Vlastní animace a potom klikněte na Možnosti efektu.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Podokno Vlastní animace

 3. V dialogovém okně Nahoru na kartě Efekty změňte nastavení na Uzamčené a zrušte zaškrtnutí políčka Plynulý začátek a Plynulý konec.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

 4. Změňte možnost Po animaci na Skrýt při dalším kliknutí myší.

 5. Klikněte na kartu Animace textu a změňte Text skupiny na Všechny odstavce najednou a zrušte zaškrtnutí políčka Animovat připojený obrazec.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

 6. Klikněte na OK.

 7. Klikněte na červenou šipku a změňte velikost dráhy pohybu přetažením červené šipky přímo dolů na střed obdélníku na pozadí.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Předloha snímků s dráhou pohybu se změněnou velikostí

 8. Změňte velikost oblasti zobrazení přetažením posuvníku v pravém dolním rohu. Kolem snímku chcete míst spoustu prostoru. Já jsem vybrala 30 %

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Stavový řádek zobrazující přiblížení 30 %

Přidání zástupných symbolů popisku do předlohy snímků

 1. Klikněte na kartu Domů na pásu karet, protože teď pomocí příkazu Kopírovat a vložit vytvoříme zbývající zástupné symboly popisku.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Ikony Kopírovat a vložit ve skupině Schránka na kartě Domů

 2. Klikněte na vnější okraj zástupného symbolu popisku a potom klikněte na ikonu Kopírovat a na ikonu Vložit k vytvoření dalšího zástupného symbolu popisku.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Předloha snímků se 2 zástupnými symboly popisku

 3. Klikněte na nový zástupný symbol popisku a pomocí kláves se šipkami přesouvejte nový zástupný symbol popisku, až bude přímo pod prvním.

 4. Stejným postupem klikněte na novou dráhu pohybu a pomocí kláves se šipkami ji přesouvejte, až bude přímo nad první dráhou pohybu.

  Tip : Pokud chcete objekty přesouvat postupně po malých kouscích, podržte klávesu CRTL a klávesy se šipkami.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Předloha snímků s dráhami pohybu zarovnanými nad sebou

 5. Tento postup opakujte, až budete mít tolik zástupných symbolů popisků, kolik potřebujete.

  Každý zástupný text popisku bude mít přibližně 3 řádky textu. Podle potřeby si měňte velikost obrazovky, abyste viděli, co právě děláte. Já jsem ve svém příkladu vytvořila 10 zástupných symbolů popisků. Získám tak přibližně 30 řádků textu pro své popisky na snímek. Při umísťování drah pohybu musíte být přesní, protože určují vzhled textu. Skutečné zástupné symboly ale můžete víceméně rozestřít tak, aby se jednodušeji upravovaly.

  Přidání popisků, poznámek nebo titulků do prezentace

  Předloha snímků s 10 zástupnými symboly popisku

  Pokud chcete přidat popisky ke zbývajícím rozložením předlohy snímku, klikněte mimo oblast bezprostředně nad a vlevo od obdélníku popisku na pozadí.

 6. Držte stisknuté levé tlačítko myši a přetahujte obdélník tak, aby byl kolem všech zástupných symbolů popisku. Tím vyberete všechny položky najednou.

  Glenna Shaw titulků

  Předloha snímků s vybranými všemi zástupnými symboly popisku

 7. Teď klikněte na ikonu Kopírovat na kartě Domů, přejděte na rozložení předlohy snímků, kam je chcete zkopírovat, klikněte na libovolné místo v oblasti pro úpravy snímku a klikněte na ikonu Vložit.

  10 zástupné symboly popisků k obrázkům

  Předloha snímků s úchyty pro výběr pro všechny zástupné symboly popisku

 8. Klikněte na ikonu automatického textu, která se zobrazí, a zvolte Zachovat formátování zdroje.

  Předloha snímků se zobrazenými možnostmi formátování

  Předloha snímků se zobrazenými možnostmi formátování

 9. Tento postup opakujte u každého rozložení předlohy snímků, které použijete v prezentaci. Další zástupné symboly v těchto rozložení upravte tak, aby zahrnovaly prostor pro popisky.

 10. Zobrazení předlohy snímků teď můžete zavřít kliknutím na kartu Předloha snímků na pásu karet a klikněte na Zavřít předlohu snímků.

  Karta Předloha snímků

  Karta Předloha snímků

Přidání popisků do snímků

Teď, když jste vytvořili vlastní rozložení se zástupnými symboly pro vlastní popisky, jste připravení je používat se snímky v prezentaci. Při vytváření nového snímku pomocí některého z vlastních rozložení budou vaše zástupné symboly popisku na snímku a budou připravené k vyplnění.

Použití vlastního rozložení

Vaše zástupné symboly popisku se nemusí zobrazovat na některých nebo všech existujících snímcích. To platí zvlášť v případě, že pracujete na prezentaci vytvořené v PowerPointu 2003. Nové rozložení použijte u všech snímků, které nezobrazují zástupné symboly popisku. Pokud to bude potřeba, upravte vzhled snímků, aby uvolnily místo pro popisky.

Přidání textu do zástupných symbolů popisku

To je docela jednoduchá část.

Napište text do jednotlivých zástupných symbolů popisku. Začněte u prvního zástupného symbolu pod snímkem. Nezadávejte toho do jednotlivých zástupných symbolů moc. Pokud jste zadali text do oddílu pro poznámky, zkopírujte a vložte text ze svých poznámek do zástupných symbolů v blocích. Nedělejte si starosti, že zatím máte zástupných symbolů popisků moc. Dokončete všechny snímky.

Předloha snímků s textem v zástupných symbolech popisku

Předloha snímků s textem v zástupných symbolech popisku

Odebrání nadbytečných popisků

Pokud máte zástupných symbolů popisků moc, nepodaří se vám je skutečně odebrat, protože jsou v rozložení předlohy. Místo toho zabráníte jejich zobrazení tím, že odeberete jejich vlastní animaci.

 1. Klikněte na kartu Animace a Vlastní animace pro zobrazení podokna Vlastní animace.

 2. Klikněte na vlastní animaci pro zobrazení prvního zástupného symbolu titulku.

 3. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a klikněte na Kopírovat efekty do snímku.

  Podokno Vlastní animace se zobrazenými animacemi zástupného symbolu

  Podokno Vlastní animace se zobrazenými animacemi zástupného symbolu

 4. Vyberte prázdné animace zástupného symbolu tak, že kliknete na jednotlivé animace a přitom budete držet stisknutou klávesu Shift.

  Vybrané animace v prázdném zástupném symbolu v podokně Vlastní animace

  Vybrané animace v prázdném zástupném symbolu v podokně Vlastní animace

 5. Teď klikněte na tlačítko Odebrat.

  Podokno Vlastní animace bez prázdných zástupných symbolů

  Podokno Vlastní animace bez prázdných zástupných symbolů

  Teď se prázdné zástupné symboly nebudou během prezentace zobrazovat.

Zahrnutí vlastních animací

Asi máte vlastní přizpůsobené animace, které jste do prezentace přidali, takže je budete potřebovat nějak začlenit do animací pro popisky.

 1. Přejděte na libovolný snímek, který má vlastní animace, a opakujte postup pro zkopírování animací zástupného symbolu popisků do snímku.

 2. Potom přesouvejte animace v podokně Vlastní animace, aby se popisky začlenily do vašich vlastních animací.

  Mějte na paměti, že jsou popisky nastavené tak, aby zmizely při dalším kliknutí tlačítkem myši, takže toto nastavení může být potřeba změnit a ukončit animace pro příslušný text popisku.

  V následujícím příkladu mám animaci použitou u obrázku dítěte.

 3. Aby se mi dobře používala, odebrala jsem z prvního popisku nastavení Skrýt při kliknutí myší a přidala jsem animaci ukončení, aby popisek zmizel při kliknutí na obrázek dítěte za animací. Nezapomeňte změnit nastavení načasování u všech výstupních animací.

 4. Nastavte text skupiny na Všechny odstavce najednou a zrušte zaškrtnutí u obrazce připojeného k animaci. Já jsem taky zvolila, aby se další popisek automaticky zobrazil po výstupní animaci prvního popisku.

Nezapomeňte vlastní animace otestovat u každého snímku, abyste měli jistotu, že správně fungují.

Podokno Vlastní animace s vlastními animacemi i animacemi zástupného symbolu popisku

Podokno Vlastní animace s vlastními animacemi i animacemi zástupného symbolu popisku

Zahrnutí zvukových efektů

Pokud máte v prezentaci zvukové efekty, přidejte k nim popis v rámci textu popisku. Popis uveďte v hranatých závorkách [], aby bylo jasné, že označuje zvuk, třeba [foukání větru].

Poznámka : Toto není nutné proto, aby prezentace vyhovovala paragrafu 508, protože to nijak nepřidává ani neubírá obsahu prezentace, ale je to věc, která stojí za zvážení.

Nahrávka vyprávění a vyzkoušení časování

Pokud je prezentace nová, nahrajte vyprávění a nezapomeňte do něho začlenit časování.

Pokud prezentace existuje a vy nechcete vyprávění znovu nahrávat, můžete nahrát a uložit jenom časování. K tomu slouží funkce Vyzkoušet časování. To je užitečné taky, když chcete mít prezentaci s plně čitelným vizuálním dialogem, ať už u prezentace máte vyprávění, nebo ne.

Vytvoření šablony vlastního popisku

Teď když máte vytvořené zástupné symboly a rozložení vlastního popisku, můžete je chtít uložit jako vlastní šablonu, aby se daly znovu použít. Tuto šablonu se spoustou různých návrhů můžete přizpůsobit při zachování integrity zástupných symbolů a rozložení popisků.

Ještě jste neupgradovali na PowerPoint 2007?

Popisky můžete přidávat, ale nebudou tak flexibilní. Postupujte stejně, ale místo vytvoření vlastních zástupných symbolů vytvořte textová pole na jednom snímku a zkopírujte je do všech svých snímků.

Poznámky v prezentaci

Protože jsou poznámky umístěné přímo na snímku, vytvářejí se v PowerPointu obzvlášť jednoduše.

Přidání poznámky do snímku

Nejdřív se rozhodněte, jak a proč byste chtěli zahrnout poznámku a přidat ji do snímku. Ve snímku nahoře jsem třeba měla obrázek dítěte animovaného tak, aby nakouklo dovnitř. Taky jsem použila zvukový efekt dětského smíchu při přehrání efektu. Takže jsem mohla chtít přidat poznámku, která vizuálně ukazuje zvukový efekt smějícího se dítěte. Udělám to tak, že přidám a vytvořím animaci mluvení se slovy [smějící se dítě] v hranatých závorkách. Tím označím, že s animací je spojený zvukový efekt.

Snímek s animovaným mluvením označující zvuk smějícího se dítěte

Snímek s animovaným mluvením označující zvuk smějícího se dítěte

Anotace nemusí mít tvar, ale pomáhá to zvýraznit je, když je použijete. A budete je muset začlenit prostřednictvím vlastních animací.

Titulky v prezentaci

Protože se titulky běžně používají pro cizí jazyky, stačí přeložit text v popiscích do požadovaného jazyka a použít stejný postup jako v tématu Otevření popisků prezentace. U titulků taky můžete použít poznámky nebo zkombinovat obojí.

Distribuce prezentace

Vzhledem k tomu, že v ideálním případě si může příjemce prezentace vybrat, jestli ji bude prohlížet s popisky nebo titulky či bez, můžete prezentaci distribuovat s oběma možnostmi: s popisky/titulky a bez nich.

Fotka Glenny Shaw

Glenna Shaw je specialistka MVP (Most Valued Professional) pro PowerPoint a má vlastní web PPT Magic Web. Je držitelkou certifikátu za usnadnění přístupu k informačním technologiím a certifikovaná specialistka v oblasti řízení projektů u federální vlády.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×