Přidání, přesunutí nebo odstranění spojovacích bodů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Spojovací bod je zvláštní bod na obrazci, ke kterému můžete připevnit spojnice a ostatní obrazce. Má tvar modrého křížku ( Modrý křížek představující spojovací bod ). Připevníte-li spojnici nebo obrazec ke spojovacímu bodu, zůstanou připevněné i v případě, že jeden z obrazců přesunete. Spojovací body použijte, chcete-li, aby zůstaly spojnice nebo obrazce připevněny ke konkrétním bodům na obrazci.

Poznámka : Spojovací body nejsou jediná místa, kde můžete připevňovat spojnice a čáry. Můžete je také připevňovat k vrcholům obrazce, úchytům obrazce a geometrii obrazce. Další informace týkající se připevňování k těmto prvkům obrazců naleznete v tématu Přidání a připevnění spojnic pomocí nástroje Spojnice.

Obrazec se čtyřmi spojovacími body.

Obrazec se čtyřmi spojovacími body.

V tomto článku:

Přidání spojovacích bodů

Přidání textu vedle spojovacího bodu

Přesunutí spojovacích bodů

Odstranění nebo skrytí spojovacích bodů


Přidání spojovacích bodů

Pokud nemá obrazec, ke kterému chcete připevnit spojnici nebo jiný obrazec, spojovací bod v požadovaném místě, můžete snadno tento bod přidat.

 1. Pokud nejsou spojovací body zobrazeny, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Spojovací body.

 2. Vyberte obrazec.

  Poznámka : Pokud nejdříve obrazec nevyberete, nebude k němu možné přidat spojovací bod. Obrazec je vybraný, pokud se kolem něj zobrazí zelený čárkovaný okraj.

 3. Klikněte na nástroj Spojovací bod Obrázek tlačítka .

  Pokud není nástroj Spojovací bod zobrazen, klepněte na šipku dolů u nástroje Spojnice Obrázek tlačítka a potom klepněte na nástroj Spojovací bod Obrázek tlačítka .

 4. Stiskněte klávesu CTRL a myší klepněte na místo, kam chcete spojovací bod přidat.

 5. Chcete-li přidat vnitřní, vnější nebo vnitřní i vnější spojovací bod, klepněte pravým tlačítkem myši na spojovací bod a zvolte příkaz Dovnitř, Ven nebo Dovnitř i ven.

  • Většinou budete používat vnitřní spojovací bod. Vnitřní spojovací bod bude přitahovat koncové body spojnic a vnější a vnitřní i vnější spojovací body dvourozměrných obrazců.

  • Pracujete-li s dvourozměrným obrazcem, který chcete připevnit k jinému obrazci, použijte vnější spojovací bod. Vnější spojovací bod je přitahován k vnitřním spojovacím bodům.

  • Pokud pracujete s obrazcem a nevíte, jakým způsobem jej připevnit k ostatním obrazcům, použijte vnitřní i vnější spojovací bod.

 6. Do normálního režimu úprav se vrátíte klepnutím na nástroj Ukazatel Tlačítko Ukazatel .

Začátek stránky

Přidání textu vedle spojovacího bodu

Text bohužel nelze ke spojovacímu bodu přidat přímo. Můžete jej však přidat k obrazci a potom text přesunout vedle spojovacího bodu.

 1. Vyberte obrazec.

 2. Začněte zadávat text. Zadávaný text se zobrazí v obrazci.

 3. Klikněte na nástroj Blok textu Obrázek tlačítka .

  Pokud není nástroj Blok textu zobrazen, klepněte na šipku dolů u nástroje Text Tlačítko nástroje Text a potom klepněte na nástroj Blok textu. Obrázek tlačítka

 4. Text přetáhněte.

Tip : Obsahuje-li obrazec ovládací úchyt Ovládací úchyt , bude pravděpodobně možné přesunout text obrazce rychle přetažením.

Začátek stránky

Přesunutí spojovacích bodů

Nejste-li spokojeni s umístěním spojovacího bodu, můžete jej přesunout.

 1. Vyberte obrazec.

  Poznámka : Pokud nejdříve obrazec nevyberete, nebude možné spojovací bod přesunout. Obrazec je vybraný, pokud se kolem něj zobrazí zelený čárkovaný okraj.

 2. Klikněte na nástroj Spojovací bod Obrázek tlačítka .

  Pokud není nástroj Spojovací bod zobrazen, klepněte na šipku dolů u nástroje Spojnice Obrázek tlačítka a potom klepněte na nástroj Spojovací bod Obrázek tlačítka .

 3. Přetáhněte spojovací bod, který chcete přesunout.

  Jestliže nejsou zobrazeny žádné spojovací body, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Spojovací body.

 4. Do normálního režimu úprav se vrátíte klepnutím na nástroj Ukazatel Tlačítko Ukazatel .

Pokud je přesunutí spojovacího bodu do přesně požadovaného umístění obtížné, zkuste změnit nastavení přichycení:

 • V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Přichytit a připevnit a na kartě Obecné potom v části Přichytit vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Odstranění nebo skrytí spojovacích bodů

Spojovací body mohou někdy překážet. Pokud se tak stane, jsou k dispozici dvě možnosti: buď je odstranit, nebo skrýt.

Odstranění spojovacího bodu

 1. Vyberte obrazec.

  Poznámka : Pokud nejdříve obrazec nevyberete, nebude možné spojovací bod odstranit. Obrazec je vybraný, pokud se kolem něj zobrazí zelený čárkovaný okraj.

 2. Klikněte na nástroj Spojovací bod Obrázek tlačítka .

  Pokud není nástroj Spojovací bod zobrazen, klepněte na šipku dolů u nástroje Spojnice Obrázek tlačítka a potom klepněte na nástroj Spojovací bod Obrázek tlačítka .

 3. Klepněte na spojovací bod, který chcete odstranit. Barva spojovacího bodu se změní na purpurovou.

  Jestliže nejsou zobrazeny žádné spojovací body, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Spojovací body.

 4. Stiskněte klávesu DELETE.

 5. Do normálního režimu úprav se vrátíte klepnutím na nástroj Ukazatel Tlačítko Ukazatel .

Skrytí spojovacího bodu

 • V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Spojovací body.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×