Přidání předdefinované akce formuláře do zobrazení dat

Po přidání funkčních prvků formuláře do zobrazení dat můžete rychle přidat předdefinované akce formuláře.

Aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umožňuje vytvořit vlastní akce formuláře pomocí nástroje pro návrh akcí formulářů.

Další informace o přidávání funkčních prvků do zobrazení dat najdete v článcích Vložení zobrazení dat jako formuláře a Úprava, odstranění nebo vložení záznamů v zobrazení dat.

V tomto článku

Co je akce formuláře

Přidání předdefinované akce formuláře k existujícímu tlačítku

Co je akce formuláře

Akcemi formulářů se rozumí kroky, které jsou spouštěny v okamžiku, kdy je formulář odeslán zpět na server ke zpracování. Zobrazení dat vložená jako formuláře podporují celou řadu akcí formulářů.

Klepnete-li na tlačítko Uložit, bude aktivována akce Uložit, což je akce formuláře, která potvrzuje změny dat. Klepnete-li na tlačítko Storno, bude aktivována akce Storno, což je akce formuláře, která ruší změny dat.

Rozdíly mezi předdefinovanými akcemi formulářů a vlastními akcemi formulářů

Předdefinované akce formulářů se do formulářů přidávají pomocí ovládacího prvku Seznam akcí v dialogovém okně Akce formuláře. Vlastní akce formulářů se oproti tomu přidávají pomocí nástroje pro návrh akcí formulářů. Pomocí nástroje pro návrh akcí formulářů můžete přidat vlastní funkčnost k prvkům, na které lze klepnout a jejichž chovají je řízeno událostmi, jako jsou například tlačítka nebo hypertextové odkazy. Můžete také k akci formuláře přidat podmíněnou logiku a zvolit jedinou akci formuláře nebo sestavit více akcí formuláře, které budou provedeny. Toto vše je přitom možné, aniž byste museli psát nějaký kód.

V následujícím seznamu najdete stručný popis předdefinovaných akcí formulářů, které jsou k dispozici v aplikaci Office SharePoint Designer 2007:

 • Potvrdit: Uloží do původního zdroje dat veškeré provedené změny.

 • Aktualizovat: Aktualizuje zobrazení datového formuláře na stránce.

 • Storno: Zruší veškeré provedené změny dat.

 • Přejít ke zdroji: Přesměruje uživatele na stránku určenou proměnnou v řetězci dotazu na zdroj.

 • Přejít na stránku: Přesměruje uživatele na jinou stránku v prohlížeči.

Začátek stránky

Přidání předdefinované akce formuláře k existujícímu tlačítku

Do zobrazení dat, které bylo vloženo jako formulář, můžete snadno přidat předdefinované akce formulářů.

Chcete-li postupovat podle následujícího příkladu, vytvořte nejprve zobrazení dat postupem popsaným v článku Vložení zobrazení dat jako formuláře.

Jakmile zobrazení dat vložíte jako formulář, bude tento formulář obsahovat tlačítka Uložit a Storno pro uložení nebo zrušení změn dat. Související akce budou spouštěny, když uživatel klepne na dané tlačítko. Pokud použijete novou akci formuláře, přidáte tím akci k tlačítku. Jakmile uživatel na tlačítko klepne, bude nová akce spuštěna jako doplněk k výchozí akci. Můžete také kdykoli změnit pořadí, v jakém budou akce spouštěny, nebo přidat či odebrat akce.

V tomto příkladu bude uživatel po uložení změn dat přesměrován na novou stránku. Jako cílovou stránku můžete použít libovolnou existující stránku v seznamu složek nebo vytvořit novou stránku.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, do kterého chcete přidat akci formuláře.

 2. Na stránce s formulářem vyberte tlačítko Uložit tím, že na něj klepnete.

  Tlačítko Uložit

  Jakmile je tlačítko vybráno, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Akce formulářů.

  Příkaz Akce formulářů v místní nabídce

  Zobrazí se dialogové okno Akce formuláře.

  Dialogové okno Akce formuláře

  Ve výchozím nastavení se v seznamu Aktuální akce již bude nacházet akce Potvrdit. Akce Potvrdit ukládá změny dat.

 3. V seznamu Seznam akcí klepněte na novou předdefinovanou akci, kterou chcete přidat k situaci, kdy uživatel ve formuláři klepne na tlačítko Uložit.

  V našem příkladu klepněte na akci Přejít na stránku a potom na tlačítko Přidat.

  Poznámka : Pokud je v seznamu Aktuální akce vybrána nějaká akce, zobrazí se její popis vprostoru pod tímto seznamem.

 4. Chcete-li určit, na kterou stránku bude uživatel přesměrován po klepnutí na tlačítko Uložit, klepněte na akci Přejít na stránku a potom na tlačítko Nastavení.

 5. V dialogovém okně Nastavení akce formuláře klepněte na tlačítko Procházet.

 6. Vyhledejte stránku, na kterou chcete uživatele přesměrovat, klepněte na ni a potom třikrát klepněte na tlačítko OK.

 7. Uložte změny formuláře klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor. Formulář můžete uložit také stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Pokud nyní návštěvník zobrazující web v prohlížeči změní data ve formuláři a klepne na tlačítko Uložit, bude automaticky přesměrován na stránku určenou v dialogovém okně Nastavení akce formuláře.

Poznámka : 

 • Akce v seznamu Aktuální akce v dialogovém okně Akce formuláře probíhají v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu. Chcete-li změnit pořadí, v jakém budou akce prováděny, vyberte požadovanou akci v seznamu Aktuální akce a pomocí tlačítka Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů ji přesuňte na požadované místo.

 • Akce lze ze seznamu Aktuální akce snadno odebrat tak, že klepnete na danou akci a potom na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×