Přidání příznaku pro zpracování

Použitím příznaku u zprávy nebo kontaktu v aplikaci Microsoft Outlook přidáte vizuální připomenutí, že máte určitou položku nějakým způsobem dále zpracovat. Příznaky můžete použít s výchozími daty, jako například Dnes, Zítra a Příští týden, nebo lze příznaky přizpůsobit použitím konkrétních dat.

Příznaky zpráv se zobrazí v zobrazení e-mailů a příznaky kontaktů se zobrazí v zobrazení Tabulka kontaktů. Pomocí Příznak Rychlé kliknutí můžete k položkám přiřazovat příznaky jediným kliknutím.

Položka označená příznakem se zobrazí také na panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v zobrazení úkolů.

V tomto článku

Způsob používání kalendářních dat u příznaků v nabídce Zpracovat

Přidání příznaku ke zprávě

Přidání příznaku ke kontaktu

Přidání příznaku Rychlé klepnutí

Přidání příznaku s připomenutím

Přidání příznaku pro příjemce

Automatické přidání příznaku na základě pravidla

Způsob používání kalendářních dat u příznaků v nabídce Zpracovat

V následující tabulce je popsán způsob používání dat u příznaků v nabídce Zpracovat, která se nachází ve skupině Značky. U každého příznaku však můžete přizpůsobit kalendářní data a nastavit připomenutí.

Příznak

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Žádné datum

Žádné datum

Žádné

Vlastní

Zobrazí se aktuální datum. Podle potřeby zvolte vlastní datum.

Zobrazí se aktuální datum. Podle potřeby zvolte vlastní datum.

Zobrazí se aktuální datum. Podle potřeby zvolte vlastní datum.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke zprávě

Příznaky jsou viditelným připomenutím, že je třeba provést akci. Je-li takto označena zpráva, její příznak se objeví v seznamu zpráv. Příznakem označené položky se objeví na panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v seznamu úkolů v zobrazení úkolů.

Kromě příznaků můžete zahrnout připomenutí, které vás upozorní v předem určenou dobu.

Při nastavení ukazatele myši na zprávy označené příznakem se objeví podrobnosti týkající se příznaku, jako je například termín splnění, typ požadovaného zpracování nebo čas dalšího připomenutí.

Přidání příznaku ke zprávě

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • V otevřené zprávě klikněte na kartě Domů ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom na požadovaný příznak.

 • V seznamu zpráv, například ve složce Doručená pošta, klikněte na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka vpravo od dané položky. Tím nastavíte výchozí příznak. Podrobnější možnosti pro datum získáte tak, že kliknete na příznak pravým tlačítkem myši a vyberete položku z rozevíracího seznamu.

  Tip : Zprávě můžete také přiřadit příznak jediným klepnutím. Další informace naleznete v tématu Přidání příznaku Rychlé klepnutí.

  Přidání příznaku s vlastním datem ke zprávě

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V otevřené zprávě klikněte na kartě Domů ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom na položku Vlastní.

  • V seznamu zpráv, například ve složce Doručená pošta, klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom vyberte položku Vlastní.

  • V polích Datum zahájení a Termín splnění vyberte požadovaná data.

   Poznámka : Jestliže označíte položku příznakem, nenastaví se pro tuto položku automaticky připomenutí. Připomenutí můžete přidat tak, že na položku označenou příznakem kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete příkaz Přidat připomenutí. Další informace naleznete v tématu Přidání příznaku s datem připomenutí.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke kontaktu

Příznaky lze rovněž použít u kontaktů. Příznak u kontaktu poskytuje viditelné připomenutí, že je v souvislosti s kontaktem třeba provést akci, jako je uskutečnění telefonního hovoru nebo kontaktování. Kontakty označené příznakem se zobrazí na panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v zobrazení úkolů.

Přidání příznaku ke kontaktu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakt ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom na požadovaný příznak.

 • V zobrazení Kontakty klikněte na kontakt, který chcete označit příznakem. Potom na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a na požadovaný příznak.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Aktuální zobrazení pravým tlačítkem myši na položku Vizitka, Karta, Telefon nebo Seznam a potom klikněte na příkaz Zpracovat Obrázek tlačítka a na požadovaný příznak.

  Tip : Zprávě můžete také přiřadit příznak jediným klepnutím. Další informace naleznete v tématu Přidání příznaku Rychlé klepnutí.

Přidání příznaku s vlastním datem ke kontaktu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakt ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom na položku Vlastní.

 • V zobrazení Kontakty klikněte na kontakt, který chcete označit příznakem. Potom na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a na položku Vlastní.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Aktuální zobrazení pravým tlačítkem myši na položku Vizitka, Karta, Telefon nebo Seznam a potom klikněte na příkaz Zpracovat Obrázek tlačítka a na položku Vlastní.

 • V polích Datum zahájení a Termín splnění vyberte požadovaná data.

Začátek stránky

Přidání příznaku Rychlé klepnutí

Pokud existuje jeden příznak, který často používáte, například Příští týden, můžete jej přiřadit jako příznak Rychlé kliknutí. Tento příznak Rychlé kliknutí je použit při kliknutí na sloupec s příznakem. Ve výchozím nastavení je nastaven na hodnotu Dnes.

Nastavení příznaku Rychlé klepnutí s hodnotou Dnes jediným klepnutím

Poznámka : Jestliže výchozí příznak Rychlé kliknutí změníte, položky, které byly příznakem označeny dříve, se nezmění.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí zprávě

 • Ve složce Doručená pošta klikněte na sloupec Stav příznaku vpravo od zprávy. Přidáte tak ke sloupci příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé kliknutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé kliknutí lze přiřadit několika zprávám současně. Se stisknutou klávesou CTRL klikněte na jednotlivé zprávy a potom u jedné ze zpráv klikněte na sloupec Stav příznaku.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí kontaktu

 • V okně Kontakty klepněte v tabulkovém zobrazení, jako je například Podle příznaku pro zpracování, na sloupec Stav příznaku u kontaktu. Přidáte tak ke sloupci příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé kliknutí lze přiřadit několika kontaktům současně. Se stisknutou klávesou CTRL klikněte na jednotlivé kontakty a potom u jedné ze zpráv klikněte na sloupec Stav příznaku.

Začátek stránky

Přidání příznaku s připomenutím

Chcete-li být upozorněni na požadovanou akci související s položkou označenou příznakem, můžete přidat připomenutí. Můžete například přidat připomenutí ke zprávě tak, abyste na tuto zprávu nezapomněli v určeném čase odpovědět nebo můžete přidat připomenutí ke kontaktu, abyste nezapomněli zavolat zpět.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V otevřené zprávě klikněte na kartě Domů ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

  • V zobrazení Kontakty klikněte na kontakt, který chcete označit příznakem. Potom na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

   Tip : Příznak s připomenutím můžete přidat také k položce v zobrazení tabulky. Ve složce Doručená pošta nebo v seznamu kontaktů vyberte položku a klikněte na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka ve skupině Značky.

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Přidat připomenutí.

 3. V rozevíracím seznamu Připomenutí klepněte na šipku a vyberte datum, kdy chcete být upozorněni.

 4. Potom vyberte požadovaný čas připomenutí.

  Tip : V polích Datum zahájení, Termín splnění a Příznak můžete také zvolit další informace týkající se položky. V rozevíracím seznamu Příznak můžete pro zdůraznění účelu připomenutí vybrat další text, například Revize nebo Odpovědět všem. Tento text se zobrazí na informačním panelu ve zprávě. Do pole Příznak můžete také zadat vlastní text.

 5. Chcete-li změnit výchozí zvuk připomenutí, klikněte na ikonu reproduktoru Obrázek tlačítka a potom vyhledejte zvukový soubor. Jestliže políčko Přehrát tento zvuk není zaškrtnuto, zaškrtněte jej.

Začátek stránky

Přidání příznaku pro příjemce

Pokud chcete jiné uživatele vyzvat, aby odpověděli na vaši zprávu, nebo pokud od nich požadujete jinou akci, můžete jim odeslat zprávu označenou příznakem. Lze přidat text specifický pro daný požadavek. Můžete si vybrat z několika možností v seznamu nebo zadat vlastní text. Výchozí text je Zpracovat.

 1. V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Příznak pro příjemce.

 3. V rozevíracím seznamu Příznak vyberte akci nebo zadejte vlastní text. Text, který vyberete nebo zadáte, se zobrazí na informačním panelu ve zprávě, kterou příjemce obdrží.

 4. Pokud se zprávou nechcete odeslat připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

 5. Pokud chcete se zprávou odeslat připomenutí, vyberte ze seznamů v oddílu Příznak pro příjemce datum a čas. Pokud připomenutí odeslat nechcete, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

Začátek stránky

Automatické přidání příznaku na základě pravidla

Pravidlo je akce, kterou aplikace Outlook automaticky provádí u příchozích nebo odchozích zpráv na základě vámi určených podmínek. Můžete rozhodnout, co se stane s nepřečtenými zprávami, například od určitého uživatele nebo skupiny, než se dostanou do složky Doručená pošta.

 1. Na kartě Domů klikněte v nabídce Akce na položku Pravidla.

 2. Klikněte na možnost Vytvořit pravidlo.

 3. Kliknutím na tlačítko Upřesnit možnosti spustíte Průvodce pravidly.

 4. V části Krok 1: Vyberte šablonu v Průvodci pravidly vyberte podmínky a klikněte na položku s příznakem pro akce.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Postupujte podle pokynů Průvodce pravidly.

  Poznámka : Pokud chcete toto pravidlo použít na všechny účty a jednotlivé složky Doručená pošta, zaškrtněte na poslední straně Průvodce pravidly políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×