Přidání oslovení ke zprávě

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V komunikaci pomocí e-mailu se vyvinul vlastní styl a formát, který je značně neformální. Tato neformální komunikace se může velmi lišit od psaných nebo tištěných dopisů, zejména obchodních. Přidání oslovení do zprávy není u e-mailových zpráv vždy nezbytné nebo očekávané. Pokud však chcete, můžete do zpráv vkládat tradiční oslovení. Oslovení, například pozdrav či zdvořilé oslovení Pane, Paní ap., je možné zahrnout do textu kterékoliv zprávy.

Na druhou stranu možná uvažujete o oslovení, které u e-mailů nemá obdobu. Chcete, aby příjemce viděl, co zpráva obsahuje, ještě než ji otevře? Chcete do zpráv automaticky vkládat určité zakončení? Možná chcete v e-mailových zprávách používat oslovení a formátování stránky používané v tradičních dopisech. Je-li tomu tak, podívejte se, zda pro vás mohou být užitečné následující možnosti.

Co chcete udělat?

Přidat úvodní text do pole Předmět

Vytvoření a vložení podpisu u odchozích zpráv

Vytvoření ručně psaného podpisu pro zprávy

Použití šablony dopisu ve zprávě aplikace Outlook

Přidání úvodního textu do pole Předmět

Do pole Předmět můžete přidat úvodní text. Tento text se obvykle zobrazí ve složce Doručená pošta příjemce ještě před otevřením zprávy. Příjemce tak získává představu, o čem zpráva je. Vytvoříte-li novou zprávu, můžete zadat jakékoliv informace, které chcete v poli Předmět zobrazit.

 • Otevřete v aplikaci Microsoft Outlook novou zprávu a do pole Předmět zadejte požadovaný text.

  Nemám Předmět napište ve zprávách

  Pokud odesílatelé nepoužívají pro e-mailové zprávy vlastní formulář zprávy, mělo by být v jejich zprávách zobrazeno pole Předmět. Pokud v horní části příchozí zprávy není zobrazeno úplné Záhlaví zprávy, pravděpodobně jste změnili výchozí nastavení pro záhlaví.

  Změna nastavení pro záhlaví zprávy

  • V přijaté zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Akce na možnost Jiné akce a potom na příkaz Záhlaví zprávy. Tím se toto nastavení zapne nebo vypne.

   Poznámka : Příkaz Záhlaví zprávy se projeví u všech zpráv ve složce Doručená pošta.

  Poznámka : Jestliže dostanete zprávu bez řádku Předmět, můžete v odpovědi na zprávu nebo při předávání zprávy dál zadat požadovaný předmět zprávy do pole Předmět. Ponecháte-li pole Předmět v odpovědi prázdné, zobrazí se v poli Předmět pouze RE:. Při předání zprávy dál se v takovém případě zobrazí FW:.

Začátek stránky

Vytvoření a vložení podpisu u odchozích zpráv

Můžete vytvářet originální podpisy e-mailových zpráv, které se skládají z textu, elektronické vizitky, loga společnosti nebo další obrázky.

Je možné vytvořit tolik podpisů, kolik potřebujete. Aplikaci Microsoft Office Outlook je také možné konfigurovat tak, aby byl do odchozích zpráv automaticky přidán podpis, nebo můžete podpis přidat ručně, kdykoli je to potřeba.

Krok 1: Vytvoření podpisu

Krok 2: Vložení podpisu do zprávy

Krok 1: Vytvoření podpisu

 1. Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

 2. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.

 3. Zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK.

 4. Do pole Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.

  Vytvoření nového podpisu

 5. Pokud chcete text naformátovat, vyberte ho a pak vyberte příslušné možnosti pomocí tlačítek pro formátování a styl.

  Poznámky : 

  Další informace o různých formátech zpráv

  Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tři formáty zpráv:

  • Prostý text:    Tento formát je srozumitelný všem e-mailovým aplikacím. Outlook můžete nastavit tak, aby otevíral doručené zprávy jen ve formátu prostý text. Prostý text ale nepodporuje tučná písma, kurzívu, barevná písma ani jiné formátování textu. Nepodporuje ani obrázky zobrazené přímo v textu zprávy, ale můžete je vložit jako přílohy.

  • Formát RTF (Rich Text Format):    Formát RTF můžete použít při odesílání zpráv uvnitř společnosti, ve které se používá Microsoft Exchange. V takovém případě se ale doporučuje používat spíš formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, včetně odrážek, zarovnání a propojených objektů. Při odesílání zprávy příjemci v Internetu převádí Outlook zprávy ve formátu RTF automaticky do formátu HTML, aby se zachovalo formátování zprávy a aby se správně doručily přílohy. Outlook také automaticky formátuje žádosti o schůzku, zadání úkolů a zprávy s hlasovacími tlačítky, aby bylo možné tyto položky v pořádku doručit prostřednictvím Internetu jiným uživatelům Outlooku bez ohledu na nastavený výchozí formát zprávy.

  • HTML:    Jedná se o výchozí formát zpráv v aplikaci Outlook. Představuje také nejvhodnější formát, pokud chcete vytvářet zprávy podobné běžným dokumentům, které obsahují různá písma, barvy a seznamy s odrážkami. Pokud vyberte kteroukoli z možností povolujících formátování (HTML nebo formát RTF), je zpráva ve výchozím nastavení odeslána ve formátu HTML. V případě použití formátu HTML tedy víte, že zpráva se příjemci zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

   Poznámka : Když odpovídáte na zprávu, Outlook zachovává formát původní zprávy. Když ale vyberete možnost Číst veškerou standardní poštu ve formátu prostého textu, Outlook naformátuje vaši odpověď jako prostý text. Nebo můžete kliknout na Informační panel, změnit formát zprávy na HTML nebo Formát RTF a pak odpovědět. Pokud změníte formát zprávy, odpověď se naformátuje v novém formátování zobrazení.

   Informace o provádění změn formátů zpráv najdete v tématu Změna formátu zprávy na HTML, formát RTF nebo prostý text.

 6. Pokud chcete vedle textu přidat další prvky, umístěte kurzor na místo, kde se má prvek zobrazit, a proveďte některou z následujících akcí:

Možnosti

Postupy

Poznámky

Přidání elektronické vizitky

Klepněte na tlačítko Vizitka a pak na kontakt v seznamu Zařazeno jako. Potom klepněte na tlačítko OK.

Jednoduchým přidáním vizitky k podpisu můžete rychle a přesně zahrnout požadované specifické kontaktní informace.

Přidání hypertextového odkazu

Klepněte na tlačítko Vložit hypertextový odkaz, vyhledejte hypertextový odkaz, klepnutím jej vyberte a potom klepněte na tlačítko OK.

Přidání obrázku

Klepněte na tlačítko Vložit obrázek, vyhledejte obrázek, klepnutím jej vyberte a klepněte na tlačítko OK.

K běžným formátům souborů obrázků patří: BMP, GIF, JPG a PNG.

Informace týkající se přidání obrázku ručního podpisu získáte v následujících tématech:

 1. Po dokončení vytváření podpisu klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Vytvořený nebo upravený podpis se v aktuálně otevřené zprávě nezobrazí; je nutné jej do zprávy vložit. Další informace viz Krok 2: Vložení podpisu do zprávy.

Krok 2: Vložení podpisu do zprávy

Nastavení lze provést tak, aby byl do všech odesílaných zpráv automaticky vložen podpis, nebo můžete v případě potřeby vložit podpis ručně.

Poznámka : Do e-mailové zprávy je možné vložit pouze jeden podpis; více podpisů zahrnout nelze. Pokud chcete zahrnout další informace, vytvořte jeden podpis se všemi informacemi a potom jej uložte s novým názvem.

 • Automatické vložení podpisu

  1. Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

  2. Ve skupinovém rámečku Vyberte výchozí podpis klepněte v rozevíracím seznamu E-mailový účet na e-mailový účet, ke kterému chcete přiřadit podpis.

  3. V rozevíracím seznamu Nové zprávy vyberte požadovaný podpis.

   Zahrnutí podpisu do nových zpráv

  4. Pokud chcete, aby byl podpis přidáván do odpovědí na zprávy a zpráv předávaných dál, vyberte jej v seznamu Odpovědi a předané zprávy. V opačném případě vyberte položku žádný.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

 • Ruční vložení podpisu

  1. Vložení podpisu V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na Podpis a pak vyberte požadovaný podpis.

Začátek stránky

Vytvoření ručně psaného podpisu pro zprávy

Chcete-li v e-mailových zprávách posílat ručně psaný podpis, můžete do podpisu e-mailu v aplikaci Outlook přidat obrázek ručně psaného podpisu.

Mezi možné postupy reprodukování ručně psaného podpisu jako obrázku patří následující:

 • Naskenování podpisu

 • Vyfocení podpisu digitálním fotoaparátem

Po digitalizaci obrázku jej uložte v některém z běžných formátů obrázkových souborů, například BMP, GIF, JPG nebo PNG.

Poznámka : Informace o použití ručně psaného podpisu vytvořeného v počítači Tablet PC najdete v tématu Vytvoření ručního podpisu ke zprávám v počítači Tablet PC.

Vytvoření podpisu

 1. Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

 2. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.

  Tip : Můžete také přidat obrázek ručně psaného podpisu do stávajícího podpisu e-mailu. Klepněte na podpis, který chcete změnit, umístěte kurzor na místo, kam chcete ručně psaný podpis přidat, a potom proveďte kroky 4 až 7.

 3. Zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK.

 4. V části Upravit podpis klepněte na položku Vložit obrázek.

 5. Vyhledejte soubor s obrázkem ručně psaného podpisu, vyberte jej klepnutím a klepněte na tlačítko Vložit.

 6. V případě potřeby můžete přidat další prvky, například text, Elektronická vizitka nebo další obrázky. Další informace o vytváření podpisů naleznete výše v části Vytvoření a vložení podpisu doodchozích zpráv.

 7. Po dokončení vytváření podpisu klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Podpis, který jste právě vytvořili nebo změnili nezobrazí v aktuálně otevřené zprávy. musí být vložen do zprávy. Další informace najdete v tématu "krok 2: vložení podpisu ve zprávě" ve výše uvedeném oddílu.

Začátek stránky

Použití šablony dopisu ve zprávě aplikace Outlook

Pokud chcete vytvořit typ e-mailové zprávy obsahující více tradiční určené pro firmy (a další) formátování, můžete napsat hodnoty ručně sami nebo ze šablony. Microsoft Office Word 2007 obsahuje mnoho business a osobní písmeno šablony, které najdete spoustu odvětví účely, události, programy schůzek a úkolů. Klikněte na soubor > Nový v aplikaci Word, vyhledejte písmenoa klikněte na ke stažení šablony chcete.

Když si šablonu vyberete a stáhnete, jednoduše ji vložíte do zprávy aplikace Outlook a přizpůsobíte svým potřebám.

Šablona obchodního dopisu aplikace Word

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×