Přidání odrážek nebo čísel do textu

Odrážky a čísla slouží v prezentaci PowerPointu 2013 k uvedení bloků textu nebo postupných kroků procesu.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Normální.

  2. V levé části okna aplikace PowerPoint klikněte na miniaturu snímku, do něhož chcete přidat text s odrážkami nebo číslovaný text.

  3. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.

  4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na položku Odrážky Obrázek tlačítka nebo Číslování Obrázek tlačítka.

    Poznámky   

    • Chcete-li změnit všechny řádky textu, vyberte osnovu textového objektu a potom k ní přidejte odrážky nebo číslování.

    • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit odsazení, změnit velikost mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem, změnit styl, barvu či velikost odrážek nebo čísel, ručně změnit číslo, od kterého se má začít, nebo provést jinou akci, naleznete potřebné informace v článku Nastavení odsazení v seznamu s odrážkami nebo číslovaném seznamu na pravítku.

Použít na: PowerPoint 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk