Přidání odrážek nebo čísel do textu

Pomocí odrážek a čísel můžete v powerpointové prezentaci uvádět velké množství informací nebo postupné kroky procesu.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Normální.

  2. V levé části okna aplikace PowerPoint klikněte na miniaturu snímku, do něhož chcete přidat text s odrážkami nebo číslovaný text.

  3. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.

  4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na položku Odrážky Obrázek tlačítka nebo Číslování Obrázek tlačítka .

    Poznámky : 

    • Chcete-li změnit všechny řádky textu, vyberte osnovu textového objektu a potom k ní přidejte odrážky nebo číslování.

    • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit odsazení, změnit velikost mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem, změnit styl, barvu či velikost odrážek nebo čísel, ručně změnit číslo, od kterého se má začít, nebo provést jinou akci, naleznete potřebné informace v článku Nastavení odsazení v seznamu s odrážkami nebo číslovaném seznamu na pravítku.

Další informace o formátování a přizpůsobení seznamů v PowerPointu najdete v tématu Změna barvy a stylu seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×