Přidání, odebrání nebo přesunutí sloupce Kategorie

Ve složce Doručená pošta nebo jiných zobrazeních Tabulka je možné rychle zjistit, kterým položkám byly přiřazeny Barevná kategorie, a to ve sloupci Kategorie. Pokud nastavíte Kategorie Rychlé kliknutí, můžete položce přiřadit výchozí barevnou kategorii jediným klepnutím. Chcete-li položky podle barevné kategorie řadit nebo zobrazit, klepněte na záhlaví sloupce nebo v nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle a klepněte na položku Kategorie.

Sloupec (nebo pole) Kategorie se zobrazí ve výchozím nastavení. Pokud se však nezobrazí, můžete jej přidat. Zároveň jej lze přesunout na viditelnější místo složky Doručená pošta.

Zobrazení záhlaví sloupců pomocí jednořádkového zobrazení ve složce Doručená pošta

Záhlaví sloupců se zobrazují pouze v jednořádkovém zobrazení. Mezi jednořádkovým a víceřádkovým zobrazením můžete rychle přepínat rozšířením nebo zúžením okna složky Doručená pošta pomocí přetažení.

Co chcete udělat?

Přidání sloupce Kategorie

Odebrání sloupce Kategorie

Přesunutí sloupce Kategorie

Zobrazení složky Doručená pošta se sloupcem Kategorie

1. Ve sloupci Kategorie se především zobrazují barevné bloky spojené s barevnou kategorií, která je přiřazena dané položce.

2. Položce lze přiřadit více barevných kategorií. Nejvýše se však zobrazí tři barvy.

Přidání sloupce Kategorie

 1. V hlavním okně aplikace Microsoft Outlook přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na položku Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Pole.

 3. V seznamu Pole k dispozici klepněte na položku Kategorie a pak klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Odebrání sloupce Kategorie

 1. V hlavním okně aplikace Outlook přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Pole.

 3. V seznamu Pole k dispozici klepněte na položku Kategorie a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Přesunutí sloupce Kategorie

 1. V hlavním okně aplikace Outlook přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Pole.

 3. V seznamu Zobrazit pole v tomto pořadí klepněte na položku Kategorie a pak klepejte na tlačítko Nahoru nebo Dolů, dokud se sloupec Kategorie nepřesune na požadovanou pozici.

  Poznámka : Přesunutí sloupce Kategorie ovlivní pouze jeho umístění ve složce Doručená pošta v jednořádkovém zobrazení. Ve víceřádkovém zobrazení se sloupec Kategorie vždy nachází vedle hlavního sloupce s názvem a předmětem každé položky. Pokud sloupec Kategorie nechcete ve víceřádkovém zobrazení zobrazit, je nutnéjej odebrat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×