Přidání, odebrání a přesunutí sloupce

Sloupce jsou součástí zobrazení tabulky nebo seznamu v aplikaci Outlook. S tímto Typ zobrazení budete pravděpodobně obeznámeni ze složky Doručená pošta nebo ze zobrazení seznamu ve složkách Kontakty a Úkoly. Přidáním, odebráním nebo přesunutím sloupců lze Zobrazení přizpůsobit.

Chcete-li do zobrazení přidat sloupec, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení.

  Tlačítko Nastavení zobrazení na pásu karet

 2. Klikněte na tlačítko Sloupce.

 3. V seznamu Dostupné sloupce klikněte na pole, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko Přidat.

  Ve výchozím nastavení se v seznamu Dostupné sloupce zobrazují sloupce představující často používaná pole. Pokud nevidíte požadované pole, klikněte v seznamu Dostupné sloupce vybrat z na seznam polí, který obsahuje potřebné pole.

Chcete-li ze zobrazení odebrat sloupec, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení.

  Tlačítko Nastavení zobrazení na pásu karet

 2. Klikněte na tlačítko Sloupce.

 3. V seznamu Zobrazit sloupce v tomto pořadí klikněte na sloupec, který chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat.

Chcete-li změnit pozici sloupce v zobrazení, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení.

  Tlačítko Nastavení zobrazení na pásu karet

 2. Klikněte na tlačítko Sloupce.

 3. V seznamu Zobrazit sloupce v tomto pořadí klikněte na sloupec, který chcete přesunout, a potom jej pomocí tlačítek Nahoru a Dolů přesuňte do požadované pozice.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×