Přidání, odebrání a přesunutí sloupce

Sloupce jsou v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 součástí  Tabulka zobrazení. Tento Typ zobrazení pravděpodobně dobře znáte ze složky Doručená pošta. Zobrazení si můžete přizpůsobit přidáním, odebráním nebo přesunutím sloupců. (Sloupce se také někdy nazývají pole.)

Co chcete udělat?

Přidání sloupce

Odebrání sloupce

Přesunutí sloupce

Přidání sloupce

  1. V hlavním okně aplikace Outlook přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  2. Klepněte na tlačítko Pole.

  3. V seznamu Pole k dispozici klepněte na pole, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Odebrání sloupce

  1. V hlavním okně aplikace Outlook přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  2. Klepněte na tlačítko Pole.

  3. V seznamu Pole k dispozici klepněte na pole, které chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Přesunutí sloupce

  1. V hlavním okně aplikace Outlook přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  2. Klepněte na tlačítko Pole.

  3. V seznamu Zobrazit pole v tomto pořadí klepněte na pole, které chcete přesunout, a potom klepejte na tlačítko Nahoru nebo Dolů, dokud sloupec nebude v požadované poloze.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×