Přidání obrazce navigace pomocí hypertextového odkazu na výkres

 1. Ujistěte se, zda je uložen aktuální výkres a soubor, k němuž vytváříte odkaz.

 2. Pokud není vzorník Okraje a nadpisy již otevřen, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Obrazce, pak na příkaz Visio Extra a klepněte na příkaz Okraje a nadpisy.

 3. Přetáhněte na stránku obrazec navigace hypertextovým odkazem (Tlačítko hypertextového odkazu, Hypertextový odkaz – kulatý 1 nebo Hypertextový odkaz – kulatý 2).

 4. V poli Adresa proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit odkaz na jinou stránku nebo obrazec v aktuálním výkresu, ponechejte pole prázdné.

  • Zadejte cestu k souboru v počítači nebo v síti.

  • Zadejte adresu webového serveru, serveru FTP nebo e-mailovou adresu (začínající http://, ftp:// nebo mailto:).

  • Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte na webový server nebo k souboru.

   Poznámka : Pokud se požadovaný soubor nezobrazí, zkuste vybrat jiný typ souboru v seznamu Soubory typu.

 5. Chcete-li vytvořit odkaz na určitou stránku nebo obrazec na stránce, popřípadě zvolit úroveň zvětšení, klepněte na tlačítko Procházet vedle pole Podadresa a v dialogovém okně Hypertextový odkaz proveďte následující:

  1. Zvolte, na jakou stránku chcete vytvořit odkaz.

  2. Zadejte název obrazce, na který chcete vytvořit odkaz.

   Chcete-li zjistit název obrazce, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Upřesnit možnosti zaškrtněte políčko Spustit ve vývojářském režimu. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na příkaz Formát a klepněte na příkaz Speciální. Název obrazce se zobrazí v poli Název.

  3. Zvolte požadovanou úroveň přiblížení.

 6. Chcete-li vytvořit odkaz na konkrétní ukotvení na webové stránce, zadejte název ukotvení do pole Podadresa.

  Nejste-li si jisti, zda máte název ukotvení použít, ponechejte pole Podadresa prázdné.

 7. Do pole Popis zadejte název hypertextového odkazu.

 8. Chcete-li vytvořit relativní hypertextový odkaz, zaškrtněte políčko Použít pro hypertextový odkaz relativní cestu.

  Relativní hypertextový odkaz určuje umístění souboru, na který vytváříte odkaz, relativně k umístění aktuálního výkresu. Nejste-li si jisti, zda máte relativní hypertextový odkaz použít, políčko Použít pro hypertextový odkaz relativní cestu nezaškrtávejte.

 9. Chcete-li na obrazec navigace pomocí hypertextového odkazu přidat další hypertextový odkaz, klepněte na tlačítko Nový a zopakujte kroky 4 až 8.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×